Så enar ni ledningsgruppen!

Så enar ni ledningsgruppen!

Sitter du med i en ledningsgrupp som inte kan enas? Ni kanske har olika syn på hur problem ska lösas, vilka affärsområden som ska prioriteras eller vem som är ansvarig för vad. I det här blogginlägget går vi igenom de vanligaste anledningarna till att konflikter uppstår – och ger er de verktyg ni behöver för att komma överens och skapa långsiktiga resultat!

1. Ni har ingen gemensam målbild
En klassisk orsak till oenigheter är att man saknar en gemensam målbild och alla jobbar för sig själva med egna intressen i fokus. Ekonomi tycker att budgeten är viktigast, marknad vill jobba med varumärket och HR skriker efter mer resurser. Konflikter uppstår lätt när det inte finns något gemensamt incitament. Man förstår helt enkelt inte varför man ska samarbeta eller prioritera på ett visst sätt. De flesta företag har en gemensam målbild – på pappret. Om de väljer att förankra den i verksamheten eller se förbi den är annan femma. Utan tydliga mål blir det lätt att man fokuserar på ekonomiska resultat, utan att först ta reda på vilka prestationer som krävs för att uppnå dem.

Så skapar ni en gemensam målbild:

  • Lär känna varandra och företaget – vad har ni för målgrupp, vad tycker de egentligen om er tjänst och trivs era medarbetare på arbetsplatsen?
  • Definiera varför och hur ni ska ta er framåt – innan ni börjar prata lönsamhet
  • Sätt er ner och välj en gemensam riktning – ni kommer ingenstans genom att springa åt olika håll

2. All tid går åt till att släcka bränder
Har er uppgift som ledningsgrupp blivit att släcka bränder? Istället för att driva företaget framåt ägnar ni er tid åt kortsiktiga mål, ofta relaterade till förväntningar från en kund eller medarbetare. En förutsättning för att dialogen i ledningsgruppen ska bli givande – och rätt uppgifter utförda – är att samtliga medlemmar får komma till tals. Ökad lönsamhet är ett resultat av er gemensamma prestation. Det är lätt att säga att “vi ska omsätta si och så mycket i år”, men svårare att definiera varför och hur ni ska göra det.

Så slutar ni att släcka bränder:

Red ut “varför?” och “hur?” ni ska driva företaget framåt – utifrån svaren bestämmer ni vilka uppgifter ska ska prioriteras

  • Dokumentera och följ upp att uppgifterna blir gjorda – lös inte bara problem rakt ut i luften
  • Ett affärsledningssystem kan vara till stor hjälp för att skapa en överblick av arbetet – med GoalEnivision kan ni till exempel definiera och prioritera uppgifter i enlighet med er målbild

3. Det finns inget syfte bakom ledningsgruppen
Ett vanligt misstag är att ledningsgruppen plockas ihop utan syfte. Består er ledningsgrupp endast av högt uppsatta chefer? Då kan det vara en idé att tänka om. Det ska finnas ett tydligt syfte bakom varje medlem, ingen ska sitta med “bara för att”. Undvik oklarheter genom att ge alla medlemmar tydliga uppgifter och ansvarsområden. Varje person i rummet ska finnas på plats en anledning – och att man är chef i ledanden position är inte alltid tillräckligt. Varför inte slänga in någon från produktionen för att verkligen få insikt i verksamheten? Konflikter uppstår ofta som en effekt av att någon känner sig orättvis behandlad – därför är det viktigt att alla i ledningsgruppen får vara med och påverka.

Så skapar ni ett syfte för ledningsgruppen:

  • Varje ledningsgruppsmöte ska ha en agenda med förutbestämda punkter – där samtliga affärsområden får komma till tals och agera
  • Uppgifter ska fördelas jämnt i gruppen – då blir det tydligt om någon är överflödig och kanske kan bytas ut för att göra ledningsgruppen mer effektiv
  • Tydliggör varje persons roll – en förutsättning för att ingen ska favoriseras eller stängas ute är att alla vet vem som ansvarar för vad och varför

Kom ihåg att ledningsgruppen inte ska vara ett internt informationsforum eller en brandsläckare. Den ska vara ett verktyg för att driva företaget framåt mot gemensamt uppsatta mål, ökad lönsamhet och tillväxt. Nyckeln ligger i att prioritera uppgifterna – och fira segrarna – i rätt ordning!

Prova GoalEnvision i ledningsgruppen utan kostnad i 30 dagar. Sätt upp mål och uppnå dem. 

Vi hjälper företag
att växa

Molntjänst för tillväxtföretag.
Sätt mål och få rätt saker att hända.

Testa GoalEnvision