Så väljer du vilka som ska sitta med i ledningsgruppen

Att välja vilka som ska sitta med i ledningsgruppen kan vara knepigt – som VD behöver du se till att samtliga delar i företaget finns representerade. Fel personer i ledningsgruppen leder ofta till ineffektiva processer. Här kommer vi med våra tips på vilka som borde sitta med i ledningsgruppen!

 

Ledningsgruppen ska representera hela företaget

Upplever du att ni har svårt att driva igenom saker tillsammans? När du väljer vilka personer som ska sitta med i ledningsgruppen, är det viktigt att du ser till att samtliga områden i företaget finns representerade. Luckor i ansvarsfördelningen kan leda till att saker faller mellan stolarna.

 

Har ni fyllt ledningsgruppen med chefer, men missat att plocka med någon som faktiskt jobbar med er produkt eller tjänst rent praktiskt? Då har ni indirekt skapat en lucka i ansvarsfördelningen. Det blir problematiskt när ni behöver diskutera och ta beslut i ett ämne som ingen i gruppen har ansvar för – eller ens kunskap inom.

 

Ett exempel på ett område som riskerar att hamna mellan stolarna är produktion. Att ha med en person som har erfarenhet  från produktion kan därmed vara mycket fördelaktigt. Hur ska ni annars kunna ta beslut om frågor som rör exempelvis paketering och leverans?

 

Om ni redan har lyckats sätta ihop en ledningsgrupp som ni är nöjda med, kan det ändå vara bra att inventera gruppen då och då. På så sätt säkerställer ni att rollerna är fortsatt relevanta för verksamheten, marknaden och era mål.

 

Kämpar du med att få ledningsgruppen att enas och prioritera arbetet i enlighet med verksamhetens målbild? I det här blogginlägget listar vi fem stunder som varje VD kan känna igen sig i! 

 En person kan ha flera roller 

När det kommer till att fördela ansvaret i ledningsgruppen, behöver du inte välja till exempel ekonomichefen som ansvarig för ekonomin. Det går minst lika bra att utse till exempel en controller. Tänk dig att varje person du tar in i gruppen ska ha förmågan att exekvera rätt strategier för sitt ansvarsområde. Identifiera personer som har rätt kompetens, kan få saker att hända och har koll på förutsättningar. Det ska dessutom vara någon som du vet kommer förmedla det ni beslutar i ledningsgruppen vidare på ett bra sätt.

Beroende på hur stort ditt företag är – och vilka behov som finns – behöver ni inte nödvändigtvis ha olika personer för varje ansvarsområde. En person kan föredragsvis ha fler roller, genom att till exempel både vara ansvarig för ekonomi och produktion. Så länge uppdraget inte blir för överväldigande, såklart! Du ska med andra ord inte utforma ledningsgruppen utifrån hierarkier eller funktioner, snarare utifrån kompetens och förmåga. Bara för att en viss person har jobbat inom företaget under en längre tid – eller är högt uppsatt chef – behöver inte det betyda att personen i fråga automatiskt är kvalificerad för ledningsgruppen.

Är du en hejare på att sätta mål, men mindre handlingskraftig när det kommer till att nå dem? I den här guiden går vi igenom hur effektiv målstyrning kan se ut och hur du sätter smarta mål för din verksamhets framtida tillväxt – och faktiskt når dem! 

Vi hjälper företag
att växa

Molntjänst för tillväxtföretag.
Sätt mål och få rätt saker att hända.

Testa GoalEnvision