Därför förlorar du kunder (och så här undviker du det)

Att behålla kunder kan vara en utmaning. Plötsligt får du höra att någon är besviken på leveransen, har fått dåligt bemötande av kundservice eller utan förvarning gått över till en av era konkurrenter. Varför förlorar man kunder och hur undviker man det? Vi reder ut några av anledningarna.

1. Konkurrenterna ligger steget före

En vanlig anledning till att kunderna försvinner är att konkurrenterna snappar upp dem. Det är lätt att skylla detta på att det finns för många aktörer på marknaden – konkurrensen är helt enkelt för stor. När det kommer till kritan är ni övertygade om att er produkt eller tjänst verkligen är bäst, men det blir ändå kämpigt att konkurrera med större eller mer etablerade företag. Visst kan en av anledningarna till att ni förlorar kunder vara att konkurrensen är för stor – men inte ska ni väl ge upp för det? Istället för att skylla på konkurrenterna, kan det vara en idé att fundera på hur ni ska bemöta dem! Vad har de som inte ni har? I regel handlar det om mer än att de är större eller mer väletablerade på marknaden. De kanske har bättre öppettider, en trevligare support eller en vassare säljkår? Lär känna konkurrenterna och deras USP:ar!

Att välja vilka som ska sitta med i ledningsgruppen kan vara knepigt – och det är din uppgift som VD att se till att samtliga delar i företaget finns representerade. I det här blogginlägget kommer vi med våra tips på vilka som borde sitta med i ledningsgruppen! 

2. Leveransen uppfyller inte förväntningarna

Kunden förväntar sig en viss kvalitet, utifrån vad ni har lovat och kommit överens om. Har ni utgett er för att vara erkända experter inom ert område? Då gäller det att ni står fast vid det och levererar. Överdriv inte när du försöker sälja in er produkt eller tjänst – och lova aldrig något du inte kan hålla. Säg hellre nej till kunden, än att höja förväntningarna till en nivå ni inte kan uppnå med säkerhet. Har ni till exempel fått en beställning på ett stort antal produkter som ska levereras en vecka in i semestertiderna? Försäkra er om att ni kan hantera detta resursmässigt i alla led, även under semestern. Driver du en marknadsföringsbyrå och kunden behöver hjälp med att bygga en ny hemsida i ett specifikt program? Då är det såklart av största betydelse att du har en systemutvecklare i ditt team med just den kompetensen. Bristfälliga leveranser leder till dåliga recensioner och att ni tappar kunder. I dagens uppkopplade värld med knivskarp konkurrens, går det ofta förvånansvärt fort. Ni behöver därför hela tiden mäta och säkerställa att kvaliteten motsvarar kundernas förväntningar.

3. Du fångar inte upp kritik

Hur bemöter du kritik? Att få kritik är sällan roligt, men det är nödvändigt för att vi ska kunna utvecklas och rätta till det vi gör mindre bra. Om du inte tar vara på den kritik du får – från kunder eller personal – kan det leda till att du förlorar en viktig affär. Ledningsgruppen är ett bra forum för att diskutera verksamhetens olika områden, lyssna in och ta till sig information. Där har du en möjlighet att hålla kontakten med samtliga avdelningar – och ta reda på hur arbetet löper på ute i organisationen. Stäm till exempel av kundnöjdheten med sälj, den externa kommunikationen med marknad och den interna företagskulturen med HR. Se också till att be om feedback på ditt eget arbete – vad gör du bra och vad kan bli bättre? Kanske visar det sig att du gör något omedvetet, som påverkar flera led i organisationen. Om du inte frågar, får du heller aldrig veta!

Är du en hejare på att sätta mål, men mindre handlingskraftig när det kommer till att nå dem? I den här guiden går vi igenom hur effektiv målstyrning kan se ut och hur du sätter smarta mål för din verksamhets framtida tillväxt – och faktiskt når dem! 

Vi hjälper företag
att växa

Molntjänst för tillväxtföretag.
Sätt mål och få rätt saker att hända.

Testa GoalEnvision