3 steg till att identifiera den perfekta kunden

Har du (och resten av företaget) stenkoll på vilken målgrupp ni ska rikta er mot? I det här blogginlägget går vi igenom hur du identifierar den perfekta kunden för ditt företag med hjälp av behovsstyrd kundsegmentering!

När ni identifierar er perfekta kund är det viktigt att alla i ledningsgruppen medverkar. Varför inte göra det till en workshop? Låt samtliga sätta sig ner för att fundera över vem som har störst värde av er produkt eller tjänst. När ni har gjort det kan ni tillsammans gå igenom nedanstående frågor.

Steg 1 – vilka problem upplever kunden?

Ni vill veta vilka problem er framtida kund upplever, för att kunna kartlägga hur er produkt eller tjänst kan bli lösningen. Er perfekta kund ska vara den som ni kommer ha lättast att sälja till – den som har mest värde och nytta av det ni säljer. Om ert företag till exempel säljer verksamhetssystem, kanske ni kommer fram till att er kunds problem kommer vara sjunkande lönsamhet.

Att behålla kunder, nya som gamla och små som stora, kan vara en utmaning. Varför förlorar man kunder och hur undviker man det? Vi reder ut några av anledningarna i det här blogginlägget! 

Steg 2 – vad har problemet för bakomliggande orsak?

Vi fortsätter med ovanstående exempel. Den bakomliggande orsaken är ineffektiva processer. Kanske är det så att er perfekta kund har gjort misstaget att hålla fast vid omoderna rutiner, trots att företaget vuxit och marknaden digitaliserats. Därför sitter de nu fast med gamla ineffektiva rutiner och halkar sakta men säkert efter i utvecklingen. De behöver er för att deras konkurrenter inte ska börja springa om dem!

Steg 3 – vilka konsekvenser får kunden om problemet inte löser sig?

Vad är då konsekvenserna av att er perfekta kund använder sig av utdaterade rutiner? Kanske är det att marginalerna blir lägre, eftersom deras processer är ineffektiva och kräver onödigt mycket arbetskraft. Nyckelpersoner har lämnat dem för konkurrenter och det hjälper inte att försöka rekrytera ny personal eller arbeta ännu mer övertid. Dessutom kan det bli så att deras kunder i sin tur tröttnar på att leveranserna tar lång tid – och vänder sig till en konkurrent. Idag gäller det trots allt att vara snabb och beredd på att uppdatera sin verksamhet, för att inte väljas bort. Kanske kan er produkt eller tjänst hjälpa dem en bra bit på vägen?

På GoalEnvision använder vi oss bland annat av de här frågorna för att identifiera rätt målgrupp. Om du är intresserad av att läsa mer om hur du hittar er perfekta kund – och förmedlar ert budskap till den – kan du ladda ner vår guide “Ledningsgruppens verksamhetsplan 2.0”. Använd gärna guiden som underlag och komplettera med information som är relevant för just er verksamhet!

Vi hjälper företag
att växa

Molntjänst för tillväxtföretag.
Sätt mål och få rätt saker att hända.

Testa GoalEnvision