Har du identifierat din perfekta kund? När du har koll på vilken kundgrupp som är av störst betydelse för just dig, kommer det också bli lättare att sälja mer.

 

Läs mer intressant

Lär känna din perfekta kund och sälj mer

Låt er interna profil spegla den externa

Ett problem som många företag ställs inför är att man har olika uppfattningar om hur saker och ting ska lösas internt. En spretig ledning leder ofta till en spretig organisation, vilket leder till ett oklart externt budskap gentemot kunderna. För att optimera försäljningen behöver ni ta reda på vem er perfekta kund är, vad personen har för utmaningar och hur ni kan lösa dem. Därefter kan ni anpassa hela organisationen och allt ni gör baserat på detta.

Marknaden kräver en tydlig profil av er som företag – vilka är ni och till vem säljer ni? Om ni själva inte har kommit överens internt om vilken bild ni ska presentera utåt, kommer marknaden inte heller att förstå er. Ni behöver därför vara tydliga med varför man ska vända sig till just ert företag. Om kunderna inte själva kommer till er (vilket är målet), kommer ni behöva lägga onödigt mycket tid, kostnader och resurser på att själva hålla kontakten. Det är svårt att ändra en kunds uppfattning i efterhand – därför är det viktigt att er interna profil (hur ni ser er själva som företag) speglar den externa (hur ni upplevs av kunderna). En profil som såklart också ska vara anpassad efter er specifika målgrupp.

Om ni har en tydlig gemensam bild internt om vilken kundgrupp ni riktar er mot och visar det utåt, kommer kunderna naturligt att hitta sin väg till er. Om ni inte är överens internt om att alla i företaget ska presentera samma bild utåt och beskriva företaget på samma sätt, kommer kunderna att bli förvirrade (och förvirrade kunder är varken lojala eller motiverade att köpa).

Därför säljer du mer till din perfekta kund

Hur gör man då för att nå fram till sin perfekta kund? Först lär man såklart känna den! När ni känner er kund kan ni skapa en profil som passar just den personen. Om ni ser till att komma överens internt om vilken kund ni ska rikta er mot, behöver inga missförstånd uppstå (varken mellan medarbetare eller er och kunderna). Var också tydliga med er profil, ni kan till exempel inte båda vara dem som har lägst pris, bäst kvalitet och coolaste designen. Välj gärna en huvudsaklig USP och se till att nå ut med den till rätt personer.

Om marknaden förstår er profil och det ni säljer, kommer ni inte behöva kompromissa med kunderna. För då riktar ni er direkt mot er perfekta kund och resterande blir inte relevanta. Tänk på att ni inte ska sälja till alla! Om ni försöker göra det kommer ni inte ha en enda perfekt kund i slutändan – och kunderna ni säljer till kommer inte bli sådär supernöjda som en perfekt kund skulle ha blivit. Inte heller kommer de komma tillbaka till er för ett andra och tredje köp. Att sälja på en kund en produkt eller tjänst som inte är helt rätt för den personen leder också ofta till missnöje – och en missnöjd kund pratar mer om sin upplevelse än en nöjd!

“Fel” kund är sämre än ingen kund alls

En vanlig fälla är också att chefen hamnar i en position där han eller hon bara predikar om hur det ska vara – utan att nödvändigtvis förklara varför. Som chef är man ofta pressad, vilket kan leda till att man försöker lösa en svacka (till exempel att lönsamheten börjat gå ner) genom att uppmana säljarna att bara sälja till så många de kan. Men nyckeln ligger i att våga tacka nej till dåliga affärer, i väntan på att bra affärer ska komma. Fel kund är ofta sämre än ingen kund alls. Bara för att affärerna inte gått som det ska en månad, betyder inte det att man ska börja skjuta hejvilt på alla målgrupper.

Det stora misstaget är att många företag (säljare som chefer) inte har koll på den perfekta kunden. Då blir det svårt att veta vilka affärer man ska satsa på, tacka ja eller nej till. Först när det finns en gemensam bild av vilken målgrupp som är rätt, kan riktig lönsamhet växa fram. När hela organisationen har samsyn i detta blir det lättare för alla att komma med idéer och föreslå nya tillvägagångssätt!

Hur väl känner du din målgrupp? Att veta vem som är din perfekta kund och vad personen i fråga har för utmaningar är av högsta betydelse för såväl tillväxt som kundnöjdhet. I vår guide “Identifiera din perfekta kund med 10 frågor” går vi igenom hur du håller en workshop med dina medarbetare och definierar er perfekta kund! 

 

Vi hjälper företag
att växa

Molntjänst för tillväxtföretag.
Sätt mål och få rätt saker att hända.

Testa GoalEnvision