Effektiva möten med GoalEnvision

Med GoalEnvision får du den perfekta guiden till effektiva möten. Våra coacher har stor erfarenhet av att arbeta med ledningsgrupper i små och medelstora företag i ett flertal branscher och vet vilka problem som kan uppstå. Med hjälp av vårt lättillgängliga molnbaserade system hjälper vi din ledningsgrupp att få till effektiva möten som underlättar arbetet och förbättrar möjligheterna att växa.

Här är tre korta steg för effektiva möten:

 • Förberedelser. Med hjälp av GoalEnvison kommer alla medverkande att veta vad mötet ska handla om. Det finns en tydlig agenda och alla förberedelser är klara redan från början.
 • Genomförande. Vi hjälper mötesordföranden att göra allt klart och tydligt. Prioriteringarna är klara och de flesta beslut är bara ett klick borta. Den digitala agendan gör att alla ärenden hamnar i rätt prioritetsordning.
 • Uppföljning och förbättring. Efter mötet vet alla vad som ska göras, och vem som ska göra det. Alla medarbetare har en egen sida i systemet som fokuserar på personliga uppgifter och målsättningar. Informativa och illustrativa grafer visa resultaten.
smarta mål exempel
Sätt mål

I GoalEnvision hjälper vi dig sätta de viktigaste målen. Att formulera mål och göra dem mätbara är avgörande får att hela organisationen ska veta vad som räknas som viktigt. 

smart modellen mål
Kommunicera

Bjud in alla till GoalEnvision så får ni ett gemensamt verktyg för att snabbt uppnå målen. Om alla vet vad som är viktigt, kommer alla arbeta i rätt riktning. 

sätta mål för verksamhet
Genomför

Med GoalEnvision blir det enkelt att se hur allting går. Ni ser orsakerna tydligt och kan snabbt agera på förändringar. 

Se en kort film om hur GoalEnvision fungerar

Effektiva möten – fem användbara tips

Är du less på trista, dåligt organiserade och ofokuserade ledningsgruppsmöten som mest stjäl tid och energi? Med hjälp av GoalEnvsion kan du hitta en ny möteskultur. Vi lovar, vi har suttit på en hel del möten utan riktning och vet vilka fallgropar som bör undvikas. Här är några grundläggande tips:

Bestäm syftet och skicka ut en agenda

Kan tyckas självklart - men det är inte ovanligt att ledningsgrupper slarvar med detta. Redan i inbjudan till mötet bör det tydligt framgå vilket som är syftet med mötet. Då kan alla deltagarna komma förberedda. Utan agenda inga effektiva möten!

Bjud in rätt personer till mötet

Bjud bara in deltagare som har rätt kompetens och som på något sätt berörs av de ämnen som berörs på mötet. Detta ger ett större engagemang och möjlighet till ordentligt fokus. Dessutom respekterar du andras tid.

Bordlägg sidodiskussioner

Sidodiskussioner är ett fenomen som har fått många möten att dra över tiden och frustrera deltagarna. Det är långt ifrån ovanligt att olika mindre relevanta sidospår leder till att mötet får köras om vid ett senare tillfälle. Det är lätt att fastna i frågor och sidodiskussioner. Hur många gånger har man inte suttit på möten som handlar om att ha möten. Märker du som mötesordförande att mötet håller på att ta en omväg, påminn om syftet med sammankomsten och styr tillbaka det till agendan.

Skapa en to-do-lista

Under mötet är det väldigt bra att göra en konkret åtgärdslista. Där ska det tydligt och klart framgå vem som ansvarar för vilken aktivitet, när det är deadline och hur den ska följas upp. Det är viktigt att det inte finns en massa frågetecken och oklarheter efteråt. Ett bra tips är att mötesdeltagarna hjälps åt att ta anteckningar och föra in relevant information i systemet.

Håll tiden

Möten som drar över tiden kan vara mycket irriterande. De flesta har andra saker att göra än att sitta på långa möten, och det bör man respektera. Om dagordningen är så lång att ni inte hinner gå igenom varje punkt så är det ofta bättre att bordlägga besluten. Då finns också goda möjligheter att ta reda på nya fakta till nästa möte.

"Att driva företag tillsammans med andra kräver gemensamma mål. Med GoalEnvision fick vi både vision, affärsidé och strategiska mål som vi nu följer"

Johanna Silvervall, Modern Office

Vi ger ditt företag en effektivare möteskultur

Med vår hjälp kan du skapa en effektivare möteskultur. Det finns mycket att vinna på det. Enligt statistik så ägnas en fjärdedel av den totala arbetstiden i Sverige till just möten. Studier har visat att hälften av dessa upplevs som tråkiga, meningslösa och inte leder fram till några konkreta resultat. Detta innebär att 12 procent av arbetstiden slösas bort. En helt vanlig svensk arbetsvecka slösar chefer i snitt bort tio timmar på ineffektiva möten. Kostnaden för dessa möten borde ge alla Vd:ar och ledningsgrupper mardrömmar. Icke delaktiga personer, ringande mobiler, personer som lämnar tidigt, dominanta personer som hörs mest. Det är så många saker som kan göra att ett möte inte blir som man tänkt sig.

Tydliga mål och strukturer

Vi kan styra ditt företag bort från denna mardröm genom att skapa mer effektiva möten. Med vår beprövade metod kan vi få saker att hända. Många företag kan lyckas med stordåd genom att organisera möten och annat arbete med hjälp av GoalEnvision. Bjud in alla medarbetare till GoalEnvision så får ni ett gemensamt verktyg som hjälper er att nå målen. Vet alla vad som är viktigt så kommer alla att arbeta i rätt riktning.

Låt oss hjälpa dig att få till effektiva möten med GoalEnvision. Kontakta oss redan idag om du vill ha mer information eller vill boka in ett första möte.

Få fart på tillväxten

Alla priser ex. moms

Medarbetare

29 Kr

per användare och månad

Begränsad behörighet

Detta ingår:
 • Överblick i den gemensamma målbilden
 • Egen sida med uppgifter
 • Får påminnelser om uppgifter
 • Kan kommentera egna uppgifter
 • Tillgång till agenda för nästa möte
 • Tidigare protokoll
 • Kan skapa nya uppgifter
 • Kan se andras uppgifter

Ledningsgrupp

299 Kr

per användare och månad

Full behörighet

Detta ingår:
 • Överblick i den gemensama målbilden
 • Egen sida med uppgifter
 • Får påminnelser om uppgifter
 • Kan kommentera egna uppgifter
 • Tillgång till agenda för nästa möte
 • Tidigare protokoll
 • Kan skapa nya uppgifter
 • Kan se andras uppgifter

Löpande ledningsstöd

6000 Kr

per företag och månad

Full behörighet + Ledningscoach

Detta ingår:
 • Erfaren ledningscoach hjälper er före under och efter ledningsmöten
 • Överblick i den gemensamma målbilden
 • Egen sida med uppgifter
 • Får påminnelser om uppgifter
 • Kan kommentera egna uppgifter
 • Tillgång till agenda för nästa möte
 • Tidigare protokoll
 • Kan skapa nya uppgifter/agendapunkter
 • Kan se andras uppgifter