Firo-modellen ger ett fungerande ledarskap

Låt oss på GoalEnvision utveckla din ledningsgrupp med hjälp av Firo-modellen – en teori som tittar på varför vissa grupper fungerar bättre än andra. Med hjälp av Firo-teorin kan vi tydliggöra hur dynamiken ser ut i din grupp och hur ni ska ta er fram till den målsättning som ni har satt upp.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan nå målen med hjälp av Firo-modellen? Välkommen att kontakta oss redan idag!

Firo-teorin – ett effektivt analysverktyg

Hur kan det komma sig att olika grupper presterar så olika trots att de på ett ytligt plan är så lika? Samma utbildning, samma resurser, samma organisation – ändå är den ena gruppen så mycket bättre på att nå sina mål än den andra.

Firo-teorin är en modell som har använts inom organisationer ända sedan den lanserades för mer än 50 år sedan. Den är utmärkt om man vill först de mekanismer som styr gruppbeteenden och ger svar på frågan som vi ställde ovan.

smarta mål exempel
Sätt mål

I GoalEnvision hjälper vi dig sätta de viktigaste målen. Att formulera mål och göra dem mätbara är avgörande får att hela organisationen ska veta vad som räknas som viktigt. 

smart modellen mål
Kommunicera

Bjud in alla till GoalEnvision så får ni ett gemensamt verktyg för att snabbt uppnå målen. Om alla vet vad som är viktigt, kommer alla arbeta i rätt riktning. 

sätta mål för verksamhet
Genomför

Med GoalEnvision blir det enkelt att se hur allting går. Ni ser orsakerna tydligt och kan snabbt agera på förändringar. 

Se en kort film om hur GoalEnvision fungerar

Firo-modellen delas in i fem faser:

Tillhörighet

Den första fasen i en nybildad grupp är ofta ganska lugn och konfliktfri. Alla vill passa in i gruppen och bli accepterade. Detta är viktigt eftersom en grupp inte kan gå vidare om inte alla känner sig inkluderade i sammanhanget. Denna fas är mycket energikrävande och det är mycket viktigt att ledningen visar auktoritet och har klara regler och tydlig struktur i samarbetet.

Idyll

Efter den första fasen i Firo-modellen så andas alla ut. Alla trivs och det leder till att produktiviteten stannar upp under en tid. Ledningsgruppen kan givetvis låta medarbetarna trivas och njuta av den lyckade första fasen en kortare tid, men snart behöver gruppen gå vidare till nästa fas och öka produktiviteten igen.

Rollsökning

Nästa steg är att gruppmedlemmarna söker sina roller i gruppen. Det uppstår kraftmätningar, vem ska vara informella ledare, vem ska ta hand om specifika arbetsuppgifter. Här är det lätt att det uppstår konflikter mellan olika individer och grupperingar. Därför är det viktigt att ledningsgruppen är på tårna och är beredd att medla – eller sätta ned foten – när det hettar till. Även denna fas brukar innebära relativt låg produktivitet.

Gemyt

Det här än ännu en fas där det är lugnt och alla lugnar ned sig efter den hetare rollsökningen. Alla har funnit sina roller, men produktiviteten är fortfarande relativt låg.

Samhörighet

Den sista, mest intressanta och viktigaste fasen enligt Firo-teorin. Få arbetsgrupper når sällan till denna nivå, samhörighetsfasen. Här kan medarbetarna gå in och ut ur varandras roller, och olika personer kan ta ledande roller om det behövs. När man känner sig trygg i sin roll och har inga problem att underordna sig. Den här arbetsgruppen är den som har högst produktivitet. Men även i denna fas kan man ramla tillbaka till en tidigare nivå. En ny tillhörighetsfas helt enkelt, men fungerar gruppen bra så kan man snabbt återgå till samhörigheten.

"Att driva företag tillsammans med andra kräver gemensamma mål. Med GoalEnvision fick vi både vision, affärsidé och strategiska mål som vi nu följer"

Johanna Silvervall, Modern Office

Utveckla ledarskapet enligt Firo-modellen

Vi kan hjälpa ditt företag att utveckla ledningsgruppens arbete och då är Firo-teorin ett mycket bra redskap. Ledarskapet är mycket viktigt för att en grupp ska fungera bra och utvecklas och komma vidare. Och då handlar det inte om ledarens egna behov – gruppen måste alltid vara i fokus och ledaren måste ha klart för sig var gruppen befinner sig och vad den behöver.

I den inledande fasen behöver gruppen struktur. Då kan ledaren hjälpa till genom att ge tydliga anvisningar om hur arbetet ska skötas. Ledarens roll är att tillhandahålla strukturen så att gruppen inte faller ihop.

I rollsökningsfasen måste ledaren anpassa sig och inte styra medarbetaren lika mycket. Uppgiften blir då att fungera som något av en handledare som ska leda medarbetarna genom alla de konflikter som ofta uppstår. Alla kan inte få som de vill, men alla måste få säga vad de tycker.

Ledaren kan ta ett steg tillbaka i sista fasen

I Firo-modellens sista steg, samhörighet, kan ledaren ta ett ytterligare steg tillbaka och lämna över ett större ansvar till gruppen. Medarbetarna ska fortfarande känna att de kan vända sig till ledaren när de behöver det, men de avgör själva när detta behövs.

Ledaren har en mycket viktig roll att fylla, oavsett hur gruppen ser ut och vilken av faserna den befinner sig i. Men ledarskapet måste präglas av utveckling och vara anpassat till situationen. Annars kan gruppen falla tillbaka i osäkerhet.

Stor erfarenhet av ledarskapsutveckling

GoalEnvision kan med hjälp av stor erfarenhet av ledarskapsutveckling vara till stor hjälp att skapa fungerande lednings-och arbetsgrupper som arbetar med väldefinierade mål i sikte. En grupp som trivs med det gemensamma uppdraget och producerar resultat. Med hjälp av Firo-modellen kan vi skapa en vinnarsituation för alla parter.

Få fart på tillväxten

Alla priser ex. moms

Medarbetare

29 Kr

per användare och månad

Begränsad behörighet

Detta ingår:
 • Överblick i den gemensamma målbilden
 • Egen sida med uppgifter
 • Får påminnelser om uppgifter
 • Kan kommentera egna uppgifter
 • Tillgång till agenda för nästa möte
 • Tidigare protokoll
 • Kan skapa nya uppgifter
 • Kan se andras uppgifter

Ledningsgrupp

299 Kr

per användare och månad

Full behörighet

Detta ingår:
 • Överblick i den gemensama målbilden
 • Egen sida med uppgifter
 • Får påminnelser om uppgifter
 • Kan kommentera egna uppgifter
 • Tillgång till agenda för nästa möte
 • Tidigare protokoll
 • Kan skapa nya uppgifter
 • Kan se andras uppgifter

Löpande ledningsstöd

6000 Kr

per företag och månad

Full behörighet + Ledningscoach

Detta ingår:
 • Erfaren ledningscoach hjälper er före under och efter ledningsmöten
 • Överblick i den gemensamma målbilden
 • Egen sida med uppgifter
 • Får påminnelser om uppgifter
 • Kan kommentera egna uppgifter
 • Tillgång till agenda för nästa möte
 • Tidigare protokoll
 • Kan skapa nya uppgifter/agendapunkter
 • Kan se andras uppgifter