Allt detta får du med GoalEnvision

GoalEnvision hjälper er i ledningen att sätta upp mål och skapa en komplett målbild som hela verksamheten kan samarbeta för att uppnå. Du får hjälp direkt på skärmen, men du kan också få hjälp av oss och våra experter.

Vi guidar er igenom en beprövad metod där ni sätter mål för försäljningen och marknadsföringen. Ni fortsätter med mål för ert erbjudande till kunderna, leveransen av erbjudandet och medarbetars mål. Allt är kopplat till de ekonomiska målen.

Se en kort film om hur GoalEnvision fungerar

Styrkan av en gemensam målbild

Ett vanligt problem är att inte alla i organisationen känner till verksamhetsplanen. Med GoalEnvision skapar ni samsyn kring vilka mål som ska uppnås och varför de ska uppnås. En organisation som har samsyn kommer fortare fram till målen.

Sätt smarta mål

Ett smart mål betyder att det är specifikt formulerat så att alla förstår det, mätbart så att alla vet när det är uppfyllt, accepterat av den ansvarige, relevant för att uppnå andra mål och tidsbestämt när det ska vara klart. Smarta mål visar sig överlägsna när det gäller att få rätt saker att hända.

Alla får en egen sida

Överblick är bra, men du behöver också veta exakt vad som är viktigast för just dig och just nu. På din sida samlas beslut och uppgifter som du kan kommentera och följa upp. Du ser dina viktigaste grafer och beslut som togs vid senaste mötet.

Förberedda möten är effektivare

Med GoalEnvision kommer ni förberedda till mötet och kan fatta kvalitetsbeslut snabbare. Diskussioner inför besluten kan föras mellan möten på GoalEnvision så ni slipper spendera dyrbar mötestid med att reda ut vem som borde ha gjort vad.

Fokusera på det viktiga

GoalEnvision ger er en metod för att klargöra vilka mål eller uppgifter som är viktigast just nu. Med en gemensam målbild blir det tydliga vad som viktigt i varje stund.

Prognos och utfall visar hur det går

Det är viktigt att veta hur historien såg ut för att kunna sia om framtiden, eller hur? Du vill ha tydliga grafer som pedagogiskt visar hur ni uppnått det ni är idag. Och du vill att prognosen för framtiden ska vara lika tydligt. GoalEnvision är tydlig och pedagogisk.

Klicka för beslut

När alla kommer förberedda till mötet finns underlaget till varje beslut i GoalEnvision. Dokument och presentationer är bifogat. Många beslut kan därför bekräftas med ett enkelt knapptryck.

Tilldela uppgifter direkt i mötet

Tydlighet i varje skede av er verksamhetsutveckling. Direkt när ni fattat beslut om vem som ska göra vad, så tilldelar ni uppgifter till den ansvarige. Den ansvarige får påminnelsen och alla kan följa vad som händer.

Hitta lätt i tidigare protokoll

När beslutade ni vad? Det är lätt att söka och lätt att hitta! Historiken över vad ni gjort tillsammans visar hur besluten växt fram. Det är mycket som händer i en verksamhet och då gäller det att se hur ni beslutat tidigare.