Ledningsstöd med GoalEnvision

Behöver ditt företag ledningsstöd för att få chefer och ledningsgruppen att fungera bättre? Måste ledningsgruppen utvecklas för att bli den samlande kraft som kan leda företaget mot verksamhetsmålen?

GoalEnvision kan med stor kunskap och lång erfarenhet erbjuda ledningsstöd som gör att alla drar åt samma håll – mot en framgångsrik framtid. Våra konsulter fungerar som ledningsstöd med hjälp av våra väl inarbetade system. Vi kan på en rad olika vis gå in och stötta VD, chefer och ledningsgrupper när de har svårt att hantera alla de utmaningar som måste övervinnas för att få organisationen att röra sig i rätt riktning.

Vi hjälper ledningen att prioritera rätt

Kämpar ditt företag med att prioritera rätt med knappa resurser? VD och ledning kämpar hårt på att få kontroll på vad som händer i företaget men det finns hela tiden problem som inte hinner lösas i tid och samlas på hög. På GoalEnvision har vi stor erfarenhet av att hjälpa företagsledare att lösa denna typ av problem. Med hjälp av Smart-modellen, tester och andra metoder hjälper vi företagsledningen att lyckas med sina målsättningar, effektivisera samt få tid över även till strategiska frågor 

Här är några typiska situationer när ett företag kan ha stor nytta av kompetent och tryggt ledningsstöd:

 • Medarbetarna gör inte det som ledningen har bestämt.
 • Ledningen har inte full kontroll på hela företaget.
 • Ledningen har svårt att enas om beslut sinsemellan.
 • Det är stressigt och ni har svårt att hinna med allt som måste göras.
 • Ni behöver hjälp att identifiera vad som är viktigast för företaget.
smarta mål exempel
Sätt mål

I GoalEnvision hjälper vi dig sätta de viktigaste målen. Att formulera mål och göra dem mätbara är avgörande får att hela organisationen ska veta vad som räknas som viktigt. 

smart modellen mål
Kommunicera

Bjud in alla till GoalEnvision så får ni ett gemensamt verktyg för att snabbt uppnå målen. Om alla vet vad som är viktigt, kommer alla arbeta i rätt riktning. 

sätta mål för verksamhet
Genomför

Med GoalEnvision blir det enkelt att se hur allting går. Ni ser orsakerna tydligt och kan snabbt agera på förändringar. 

Se en kort film om hur GoalEnvision fungerar

Vad är det som gör GoalEnvisions metod för ledningsstöd unik?

Vi har ett sätt att arbeta som får saker att hända. Genom att följa exempel på andra företag som har lyckats att ändra sina arbetssätt och förbättra resultaten så kan ditt företag gå samma väg. Ni får stöd av en erfaren coach som hjälper ledning och styrelse i ett förtroendefullt samarbete. Med hjälp av vår beprövade metodik och långa erfarenhet av att ha hjälpt andra företag lösa problem och nå sina mål, kan vi hjälpa även er. Med GoalEnvision får ni allt det stöd ni behöver och ingen kommer att komma oförberedd till nästa ledningsmöte. Vi hjälper er att hamna på rätt koll, att hitta rätt riktning och sätta segel framåt.

"Att driva företag tillsammans med andra kräver gemensamma mål. Med GoalEnvision fick vi både vision, affärsidé och strategiska mål som vi nu följer"

Johanna Silvervall, Modern Office

Sätt upp företagets mål, samla ledningen och prioritera rätt så är ni igång! Med GoalEnvision tar ni företaget till nästa nivå.

 • Webbtjänst i abonnemangsform.
 • Bolla din affärsplan med oss. Vi ger er en mätbar målbild som hela ledningsgruppen kan arbeta efter.
 • Boka in oss på nästa ledningsmöte. Där kan vi i korthet berätta mer om vår metod och hur många andra framgångsrika ledningsgrupper arbetar.
 • Ta hjälp av våra specialister. Hos oss får du tillgång till en coach, ett sätt att arbeta och en webbtjänst i abonnemangsform.

Vi erbjuder ledningsstöd till alla typer av verksamheter: försäljning, tjänsteföretag, startups, förskolor, konsultföretag, föreningar, service, omsorg med flera.

Ledningsstöd – så hittar du rätt folk till ledningsgruppen

Att identifiera och bestämma vilka personer som ska sitta i ledningsgruppen är ofta en utmaning. Med fel personer i ledningsgruppen så blir arbetet svårare.

Det är alltid viktigt att samtliga delar av företag finns representerade i ledningsgruppen. Om någon nyckelperson saknas blir det luckor i ansvarsfördelningen och saker riskerar att falla mellan stolarna. Det är vanligt att ledningsgruppen består av chefer men att det saknas personer som har praktiskt erfarenhet av att arbeta med företagets produkt eller tjänst.

Vi hjälper dig att tänka utanför boxen

När det är dags att fördela ansvaret i ledningsgruppen så kan det vara bra att tänka lite utanför boxen. Ekonomichefen måste inte vara ansvarig för ekonomin i ledningen –det kan lika bra vara en controller som har mycket vana att arbeta ”hands on” med dessa frågor. Det handlar om att hitta rätt kompetenser som dessutom är bra på att få saker att hända och har ordentlig koll på företagets förutsättningar. Dessutom är det viktigt att personen är bra på att förmedla ledningsgruppens beslut på ett bra sätt.

Samma person kan ha olika roller

Tänk på att man inte nödvändigtvis måste ha en person för varje ansvarsområde i ledningsgruppen. Detta beror givetvis på hur stor företaget är och vilka behov som finns. Så länge uppdraget inte är för stort och krävande kan samma person ha ansvar för två eller flera områden. Bara för att en viss person har varit högt uppsatt chef tidigare så är det inte säkert att vederbörande är rätt för ledningsgruppen. Funktion och kompetens är viktigare än hierarki i en ledningsgrupp!

Välkommen att kontakta oss redan idag för ett första möte. GoalEnvision kan erbjuda det ledningsstöd ditt företag behöver!

Har du svårt att få till konstruktiva ledningsgruppsmöten? Med hjälp av GoalEnvisions molnbaserade system och erfarna konsulter kan dina möten bli effektiva.

Få fart på tillväxten

Alla priser ex. moms

Medarbetare

29 Kr

per användare och månad

Begränsad behörighet

Detta ingår:
 • Överblick i den gemensamma målbilden
 • Egen sida med uppgifter
 • Får påminnelser om uppgifter
 • Kan kommentera egna uppgifter
 • Tillgång till agenda för nästa möte
 • Tidigare protokoll
 • Kan skapa nya uppgifter
 • Kan se andras uppgifter

Ledningsgrupp

299 Kr

per användare och månad

Full behörighet

Detta ingår:
 • Överblick i den gemensama målbilden
 • Egen sida med uppgifter
 • Får påminnelser om uppgifter
 • Kan kommentera egna uppgifter
 • Tillgång till agenda för nästa möte
 • Tidigare protokoll
 • Kan skapa nya uppgifter
 • Kan se andras uppgifter

Löpande ledningsstöd

6000 Kr

per företag och månad

Full behörighet + Ledningscoach

Detta ingår:
 • Erfaren ledningscoach hjälper er före under och efter ledningsmöten
 • Överblick i den gemensamma målbilden
 • Egen sida med uppgifter
 • Får påminnelser om uppgifter
 • Kan kommentera egna uppgifter
 • Tillgång till agenda för nästa möte
 • Tidigare protokoll
 • Kan skapa nya uppgifter/agendapunkter
 • Kan se andras uppgifter