Det är inte bara hur målen ser ut som är betydelse utan även hur man ursprungligen tagit fram dem och hur man sedan kontinuerligt jobbar vidare med dem har stor betydelse.
 
I den här guiden kommer vi presentera fem aspekter som man ska beakta när man arbetar med mål.