Här är vi som älskar att hjälpa ledningsgrupper

Jörgen Forslund har 20 års erfarenhet av företagsledning. Som VD, försäljningschef, marknadschef och även chefredaktör har han utvecklat metodik för att leda bolag i förändringsprocesser. Jörgen har som konsult mångårig erfarenhet av entreprenörskap. Han ger ledningsstöd och strategisk rådgivning. Han stödjer ledningar i såväl större som mindre organisationer att lyckas med sin verksamhetsutveckling.

Niclas Strandgård är en tvättäkta entreprenör. Han har startat och drivit flera företag, bl.a. inom innovativ e-handel. 

Niclas är ansvarig för våra partners, kunder och vår kommunikation. 

Charlotte Sehlse har en gedigen bakgrund från olika branscher och företag där intresset för ledarskap och gruppdynamik och dess betydelse för framgång alltid funnits med som en röd tråd. Hon har arbetat som ekonomichef, konsultchef, VD, interimschef och projektledare. Hennes akademiska bakgrund består i en civilekonomexamen från Stockholms Universitet och en MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm samt ett antal påbyggnadsutbildningar inom beteendevetenskap och grupputveckling.

Våra specialister hjälper dig

Workshopledare som kan guida er genom era första ledningsgruppsmöten

Om du kör fast går det att ta hjälp av experter direkt genom verktyget

Ta din målbild till nästa nivå och formulera SMARTa mål

Få tips om hur andra bolag gör för att kommunicera sin målbild

Digitaliserad managementkonsult

Strategi- och managementkonsulter är dyra. Att göra allt själv är inte heller möjligt då de flesta managementmodeller är komplexa och kräver lång upplärning. Med GoalEnvision har vi ändrat på det! GoalEnvision har en metodik som bygger på dokumenterat framgångsrika erfarenheter från flertalet branscher och företag i SME segmentet.

Ett verktyg som ger mer

Många system kräver att mängder av uppgifter registreras löpande för att fungera tillfredsställande. Ett av de vanligaste klagomålet är just att systemen kräver mer jobb än de ger effekter för verksamheten. Med GoalEnvision har vi automatiserat så mycket som möjligt. Vi hjälper er att komma ihåg som som ska göras.

Starting a business with others requires common goals. With the method, we gained both vision, business idea and strategic goals that we now follow.

Johanna Silvervall, CEO Modern Office

We really cracked the code when it came to identifying which KPIs should be measured. Using the 'staircase model' method, we could see what KPIs were really meaningful to measure.

Thomas Skott, CEO Regent AB

Working with GoalEnvision's clear goal management model has made both teamwork and communication with employees and partners more efficient.

Charlotte Sehlse, CEO STQM Management AB

GoalEnvision ledningsgrupp

299 Kr

per användare och månad

Ja tack. Skapa konto!