VERKSAMHETSUTVECKLING SOM BYGGER PÅ FORSKNING OCH BEPRÖVAD ERFARENHET

En digital tjänst som bygger starka ledningsgrupper och förbättrar resultat

 

Om oss

Vi skapar framgångsrika ledningsgrupper genom en smart webblösning som uppmuntrar och möjliggör för dem att prestera på topp av sin potential och nå sina mål.

GoalEnvision startades och utvecklades av två IT entreprenörer, en strategiexpert och en ledarskapskonsult. Personer som tillsammans har närmare 100 års erfarenhet av ledarskap, ledningsarbete, framgångsrik företagsutveckling och verksamhetsstyrning. Vi hade svårt att förstå varför det inte fanns ett användarvänligt och enkelt systemstöd som gav stöd för proaktiv styrning istället för reaktiv, och som tar hänsyn till helheten i verksamhetsutveckling och målstyrning.

Modellen som ligger till grund för GoalEnvision hade använts med mycket goda resultat i många organisationer tidigare, men nu tyckte vi det var hög tid att göra den skalbar i en molntjänst och därför började 2017 utvecklingen av GoalEnvision.com.

Syftet var att få fram ett systemstöd och koncept för ledningsgrupper som ger den struktur som behövs för att ledningens arbete skall fungera optimalt samt värdefulla verktyg för uppföljning.

Vi har egen erfarenhet av, samt har många gånger bevittnat, hur ledningsgruppers potential inte tas tillvara. Hur ineffektiva beslutsprocesser och möten reducerar gruppen till informationsforum där kompetens och kraft slösas bort. Med GoalEnvision vill vi hjälpa ledningsgrupper att bli ett sammansvetsat lag som sätter upp gemensamma mål för organisationen och arbetet samt reflekterar och följer upp under resans gång!

Stefan Söderfjäll är Fil. Dr. i psykologi. Under hela forskarutbildningen och åren efter disputationen har hans största intresse legat inom det arbets- och organisationspsykologiska fältet. Främst har han intresserat sig för hur man kan skapa goda förutsättningar för motivation, arbetsprestationer och välbefinnande i arbetslivet. Hans primära fokus har varit att sprida vetenskaplig kunskap inom detta område ut till arbetslivet i syfte att utveckla chefer, medarbetare och arbetsgrupper. 

Jörgen Forslund har 20 års erfarenhet av företagsledning. Som VD, försäljningschef, marknadschef och även chefredaktör har han utvecklat metodik för att leda bolag i förändringsprocesser. 

Jörgen har som konsult mångårig erfarenhet av entreprenörskap. Han ger ledningsstöd och strategisk rådgivning. Han stödjer ledningar i såväl större som mindre organisationer att lyckas med sin verksamhetsutveckling.

Kontakta Jörgen

Charlotte Sehlse har en gedigen bakgrund från olika branscher och företag där intresset för ledarskap och gruppdynamik och dess betydelse för framgång alltid funnits med som en röd tråd. 

Hon har arbetat som ekonomichef, konsultchef, VD, interimschef och projektledare. Hennes akademiska bakgrund består i en civilekonomexamen från Stockholms Universitet och en MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm samt ett antal påbyggnadsutbildningar inom beteendevetenskap och grupputveckling.

Kontakta Charlotte

Niclas Strandgård är en tvättäkta entreprenör. Han har startat och drivit flera företag, bl.a. inom innovativ e-handel. 

Niclas är ansvarig för våra partners, kunder och vår kommunikation. 

Kontakta Niclas

Telefon 0707-190 410

Thomas Skott är ansvarig för vårt utvecklingsteam. Som VD för Regent har Thomas lång och djup erfarenhet av webbtjänster och andra IT-projekt. Thomas är vår garant för att ha människan i fokus när det gäller gränssnitt och användarbarhet. 

Thomas har en enastående förmåga att skapa smarta och snygga lösningar, vilket gjort att GoalEnvision utmärker sig som en väldigt lättanvänd och pedagogisk tjänst. 

Kontakta Thomas