Här är vi som älskar ledningsgrupper

Jörgen Forslund har 20 års erfarenhet av företagsledning. Som VD, försäljningschef, marknadschef och även chefredaktör har han utvecklat metodik för att leda bolag i förändringsprocesser. 

Jörgen har som konsult mångårig erfarenhet av entreprenörskap. Han ger ledningsstöd och strategisk rådgivning. Han stödjer ledningar i såväl större som mindre organisationer att lyckas med sin verksamhetsutveckling.

Kontakta Jörgen

Niclas Strandgård är en tvättäkta entreprenör. Han har startat och drivit flera företag, bl.a. inom innovativ e-handel. 

Niclas är ansvarig för våra partners, kunder och vår kommunikation. 

Kontakta Niclas

Telefon 0707-190 410

Charlotte Sehlse har en gedigen bakgrund från olika branscher och företag där intresset för ledarskap och gruppdynamik och dess betydelse för framgång alltid funnits med som en röd tråd. 

Hon har arbetat som ekonomichef, konsultchef, VD, interimschef och projektledare. Hennes akademiska bakgrund består i en civilekonomexamen från Stockholms Universitet och en MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm samt ett antal påbyggnadsutbildningar inom beteendevetenskap och grupputveckling.

Kontakta Charlotte

Thomas Skott är ansvarig för vårt utvecklingsteam. Som VD för Regent har Thomas lång och djup erfarenhet av webbtjänster och andra IT-projekt. Thomas är vår garant för att ha människan i fokus när det gäller gränssnitt och användarbarhet. 

Thomas har en enastående förmåga att skapa smarta och snygga lösningar, vilket gjort att GoalEnvision utmärker sig som en väldigt lättanvänd och pedagogisk tjänst. 

Kontakta Thomas

Våra specialister hjälper dig

Workshopledare som kan guida er genom era första ledningsgruppsmöten

Om du kör fast går det att ta hjälp av experter direkt genom verktyget

Ta din målbild till nästa nivå och formulera SMARTa mål

Få tips om hur andra bolag gör för att kommunicera sin målbild