Smart-modellen – smarta och mätbara mål för verksamheten

Vill du få ditt företag att växa? Vill du effektivisera arbetet i ledningsgruppen genom att sätta upp rätt mål?

Välkommen att kontakta oss på GoalEnvision – vi har lång erfarenhet av att driva och leda företag och vet vad som krävs för att skapa en väl fungerande, resultatorienterad och effektiv ledningsgrupp. Med hjälp av smart-modellen kan vi hjälpa ditt företag att sätta rätt mål för din verksamhet.

Målformulering som ger tydliga resultatmål

Vi hjälper er att komma igång med GoalEnvision – här finns allt som behövs för att du ska kunna sätta smarta mål för ditt företag. Ta hjälp av våra erfarna och kunniga specialister. Du får tillgång till en coach, ett sätt att arbeta och en webbtjänst i abonnemangsform.

Välkommen att boka in oss för en demonstration på nästa ledningsmöte, där kan vi ge er en snabb sammanfattning om hur en framgångsrik ledningsgrupp fungerar.

När kan ett företag behöva ta hjälp av oss på GoalEnvision och använda smartmodellen för att nå högt uppsatta mål? Här är några kännetecken på ledningsgrupper som kan behöva stöd av smart-modellen.

 • Alla på företaget gör inte vad ledningen har bestämt.
 • Personer inom företaget har svårt att enas om olika beslut.
 • Saker kunde fungera bättre på företaget.
 • Ni behöver hjälp att veta vad som är viktigast – målformulering.

Boka ett möte med oss! Här nedan visar vi hur enkelt det är att arbeta med smarta mål i GoalEnvision.

 

smarta mål exempel
Sätt mål

I GoalEnvision hjälper vi dig sätta de viktigaste målen. Att formulera mål och göra dem mätbara är avgörande får att hela organisationen ska veta vad som räknas som viktigt. 

smart modellen mål
Kommunicera

Bjud in alla till GoalEnvision så får ni ett gemensamt verktyg för att snabbt uppnå målen. Om alla vet vad som är viktigt, kommer alla arbeta i rätt riktning. 

sätta mål för verksamhet
Genomför

Med GoalEnvision blir det enkelt att se hur allting går. Ni ser orsakerna tydligt och kan snabbt agera på förändringar. 

Se en kort film om hur GoalEnvision fungerar

Smarta mål för alla typer av företag

Alla typer av verksamheter kan få hjälp att sätta mål för sin verksamhet med vår modell: försäljningsorganisationer, företag inom tjänstesektorn, start-ups, konsultföretag, förskolor och andra offentliga verksamheter, föreningar, service- och omsorgsföretag.

Vi hjälper ditt företag att få saker att hända och verksamheten att växa. Vi har gott om exempel på företag som har förbättrat sina resultat genom att sätta upp smarta mål. Du får tillgång till en erfaren och kunnig coach som hjälper ledning och styrelse mot mätbara mål. Vi vet hur andra har lyckats med detta och kan använda dessa kunskaper till att hjälpa fler.

Smarta mål – exempel på varför det behövs

Föreställ dig en grupp som arbetar utan inspiration, inte förstår syftet och meningen med arbetet. Den gruppen kommer inte att vara speciellt effektiv. Hur får man då gruppen inspirerad inför uppgiften och effektiv.

Bäst resultat kommer från en inspirerande och genomtänkt målsättning och just det får man med hjälp av SMART-modellen i GoalEnvision.

Mätbara mål ger tydlighet och fokus

Vi erbjuder smart-modellen – i vår webbtjänst som är ett stort stöd i arbetet mot tillväxt. Med vår hjälp kommer ingen oförberedd till nästa möte. Vi hjälper företag att sätta full fart framåt mot resultatmål. Smart-modellen bygger på en beprövad metod kring hur ett företag gör en målformulering och får den att fungera i praktiken. Vi hjälper dig att sätta upp smarta mål. Att formulera mätbara mål är avgörande för att alla inom en organisation ska veta vad som är viktigt. Om du bjuder in alla i organisationen till GoalEnvision så får alla tillgång till ett gemensamt verktyg för att snabbt nå era resultatmål. Om inte alla medarbetare vet vad som är viktigast så är det svårt att få alla att arbeta åt samma håll. Med smarta mål menas även mätbara mål – med vårt lättillgängliga system kan du se resultaten och dess orsaker tydligt och snabbt agera på eventuella förändringar. 

Här berättar vi mer om vad som ingår i smart-modellen (här med våra egna tillägg som gör det till smarter).

 • Specifikt – målen ska vara tydliga och enkla så att alla inblandade kan förstå dem.
 • Mätbart – det handlar alltid om mätbara mål med nyckeltal för såväl prognoser som utfall.
 • Accepterat – målet beskrivs alltid med tydligt fokus på den ansvariges förutsättningar i arbetet.
 • Relevant – alla smarta mål beskrivs i rätt ordning
 • Tidssatt – alla mål, uppgifter och beslut får bestämda deadlines så att alla vet när saker ska vara gjorda.
 • Emotionellt – det är viktigt att mål är känslomässigt lockande för att medarbetare ska känna motivation, med hjälp av smart-modellen så blir målen lockande och motiverande även på det känslomässiga planet.
 • Realistiskt – med hjälp av vår ledningscoach i abonnemangsform får du hjälp att analysera om dina mål verkligen är smarta mål – det vill säga att det går att uppnå.

"Att driva företag tillsammans med andra kräver gemensamma mål. Med GoalEnvision fick vi både vision, affärsidé och strategiska mål som vi nu följer"

Johanna Silvervall, Modern Office

Vi hjälper till att sätta mål för verksamheten

Smart-modellen är en klassiker inom målformulering och har hjälpt många företag att hitta visionära, konkreta och realistiska mål. Här går vi in lite djupare på metodens fem steg som är perfekta när man behöver hjälp att sätta mål för en verksamhet.

Att vara specifik är mycket viktigt, det är inte bra om målsättningarna mynnar ut i flummiga och otydliga ordvändningar. Jämför exempelvis målsättningen ”jag ska träna mer” med ”jag ska köra minst två tuffa core-pass i veckan”. Det andra är tydligt och specifikt till skillnad från det första som kan betyda allt från en tio minuters promenad till innebandy med kompisarna. Sätter du upp tydliga och väldefinierade mål så är de betydligt lättare att uppnå.

Ofta svårt att hitta mätbara mål

Att skapa mätbara mål är ofta ett problem i arbetslivet eftersom det faktiskt inte går att mäta allt. Men ju mer mätbara dina mål är, desto lättare kommer det att bli att hitta motivationen att uppnå dem. Lägg lite extra tid på att komma överens om mått för era smarta mål, det kan handla om pengar, tid eller procentsatser.

Att målen är accepterade inom organisationen är också avgörande. Därför är det viktigt att de som ska genomföra målen är med och sätter upp dem. Smarta mål måste vara accepterade av alla involverade för att fungera som avsett. Det är ganska enkelt – för att vilja göra ett jobb behöver människor förstå vad det finns för tanke med det.

Realistiska mål är grundläggande

Att målet ska vara realistiskt att nå är grundläggande. Ribban kan dock läggas olika högt beroende på förutsättningar på marknaden, konkurrens och vilka resurser som finns. Man brukar här tala om trygghetsmål, realistiska mål och barriärbrytande mål. Är det realistiskt att springa milen på 40 minuter om man inte har tränat ordentligt? Visioner och drömmar är bra, men för att ett mål ska kunna uppnås måste det såklart vara realistiskt också.

Att sätta en tidsgräns är lika viktigt som målet i sig självt, för kort tid gör ett realistiskt mål omöjligt och vice versa. Även här är det ofta bäst om personerna som ska uppfylla målen är med och bestämmer. Smarta mål behöver en tydlig deadline.

Smarta mål som ger företaget ett lyft

Många ledningsgrupper har svårt att fatta de rätta besluten som behövs för att ta företaget framåt. Med vår hjälp får ni en gemensam syn på verksamhetens mål och visioner –Vi ger er verktyget som hjälper er att genomföra er strategi 

Med GoalEnvision får du en komplett bild om hur allt hänger ihop, alla är ordentligt förberedda och har rätt underlag för att ta bästa möjliga beslut. Allt på en plats – för att uppnå era resultatmål!

Få fart på tillväxten

Alla priser ex. moms

Medarbetare

29 Kr

per användare och månad

Begränsad behörighet

Detta ingår:
 • Överblick i den gemensamma målbilden
 • Egen sida med uppgifter
 • Får påminnelser om uppgifter
 • Kan kommentera egna uppgifter
 • Tillgång till agenda för nästa möte
 • Tidigare protokoll
 • Kan skapa nya uppgifter
 • Kan se andras uppgifter

Ledningsgrupp

299 Kr

per användare och månad

Full behörighet

Detta ingår:
 • Överblick i den gemensama målbilden
 • Egen sida med uppgifter
 • Får påminnelser om uppgifter
 • Kan kommentera egna uppgifter
 • Tillgång till agenda för nästa möte
 • Tidigare protokoll
 • Kan skapa nya uppgifter
 • Kan se andras uppgifter

Löpande ledningsstöd

6000 Kr

per företag och månad

Full behörighet + Ledningscoach

Detta ingår:
 • Erfaren ledningscoach hjälper er före under och efter ledningsmöten
 • Överblick i den gemensamma målbilden
 • Egen sida med uppgifter
 • Får påminnelser om uppgifter
 • Kan kommentera egna uppgifter
 • Tillgång till agenda för nästa möte
 • Tidigare protokoll
 • Kan skapa nya uppgifter/agendapunkter
 • Kan se andras uppgifter