Framtidens ledningsmöten börjar i molnet

Många ledningsgrupper har svårt att komma överens och fatta rätt beslut som för verksamheten framåt.

Med GoalEnvision får ni en samsyn kring verksamhetens mål och vision – och hjälp att hitta de strategier och förutsättningar ni har för att nå dit.

En metod som fungerar

GoalEnvision bygger på en beprövad metod kring hur ett företag sätter mål och får rätt saker att hända. Massor av företag i olika branscher har lyckats med stordåd genom att organisera arbetet med GoalEnvision. 

 

Sätt mål

I GoalEnvision hjälper vi dig sätta de viktigaste målen. Att formulera mål och göra dem mätbara är avgörande får att hela organisationen ska veta vad som räknas som viktigt. 

Kommunicera

Bjud in alla till GoalEnvision så får ni ett gemensamt verktyg för att snabbt uppnå målen. Om alla vet vad som är viktigt, kommer alla arbeta i rätt riktning. 

Genomför

Med GoalEnvision blir det enkelt att se hur allting går. Ni ser orsakerna tydligt och kan snabbt agera på förändringar. 

Se en kort film om hur GoalEnvision fungerar

Det här är GoalEnvision-metoden

Smarta mål är ett välkänt begrepp som många får hjälp av. I GoalEnvision går vi ett steg längre och gör dem smarter. 

S = Specifikt
Målen i GoalEnvision är tydligt formulerade så att alla förstår dem

M = Mätbart 
I GoalEnvision har alla mål nyckeltal med prognoser och utfall

A = Accepterat
I GoalEnvision beskrivs ett mål med hjälp av förutsättningar för den ansvarige

R = Relevant
GoalEnvision-modellen beskriver målen i rätt ordning 

T = Tidssatt
Mål, uppgifter och beslut får deadlines så att alla vet när saker ska vara gjorda

E = Emotionellt
Mål ska vara lockande att uppnå, och det blir de i GoalEnvision

R = Realistiskt
I GoalEnvisions ledningscoach i abonnemangsform får du hjälp att se om målen går att uppnå

I GoalEnvision sätter du SMARTER mål och får dem uppnådda!

Lös tre vanliga problem kring ledningsmötet 

1. Förbereda

Med GoalEnvision vet alla vad mötet ska handla om. Förberedelser och diskussioner har skett redan innan mötet börjar. 

2. Genomföra

Under mötet är det tydligt vilka beslut som ska prioriteras. De flesta beslut är bara ett klick bort. Agendan gör att frågorna hamnar i rätt ordning. 

3. Följ upp och förbättra

Efter mötet ser alla vad som ska göras, och av vem. Du har din egen sida där du fokuserar på just dina uppgifter och mål. Graferna berättar hur det går. 

"Att driva företag tillsammans med andra kräver gemensamma mål. Med GoalEnvision fick vi både vision, affärsidé och strategiska mål som vi nu följer"

Johanna Silvervall, Modern Office

Tydlig agenda

 

Agendan för ledningsmötet är tydlig. Varje mål och dess nyckeltal presenteras så diskussionen håller sig till ämnet. 

 

 

 

 

Här ser du förutsättningarna för att uppnå områdets mål. 

 

 

 

Här är diskussionerna, besluten och uppgifterna som hör till målområdet. 

Förutsättningar att lyckas

 

I GoalEnvision har varje mål s.k. förutsättningar. En förutsättning beskriver vad som måste finnas för att kunna uppnå målet. Om förutsättningen är röd saknas den. Är den gul ska den förbättras, Grönt betyder godkänt. 

 

Det är lätt att glömma bort detaljer i en verksamhet . Förutsättningarna hjälper er så inte något glöms bort. 

Få fart på tillväxten

Alla priser ex. moms

Medarbetare

29 Kr

per användare och månad

Begränsad behörighet

This includes:

 • Överblick i den gemensamma målbilden
 • Egen sida med uppgifter
 • Får påminnelser om uppgifter
 • Kan kommentera egna uppgifter
 • Tillgång till agenda för nästa möte
 • Tidigare protokoll
 • Kan skapa nya uppgifter
 • Kan se andras uppgifter

Ledningsgrupp

299 Kr

per användare och månad

Full behörighet

This includes:

 • Överblick i den gemensama målbilden
 • Egen sida med uppgifter
 • Får påminnelser om uppgifter
 • Kan kommentera egna uppgifter
 • Tillgång till agenda för nästa möte
 • Tidigare protokoll
 • Kan skapa nya uppgifter
 • Kan se andras uppgifter

Löpande ledningsstöd

6000 Kr

per företag och månad

Full behörighet + Ledningscoach

This includes:

 • Erfaren ledningscoach hjälper er före under och efter ledningsmöten
 • Överblick i den gemensamma målbilden
 • Egen sida med uppgifter
 • Får påminnelser om uppgifter
 • Kan kommentera egna uppgifter
 • Tillgång till agenda för nästa möte
 • Tidigare protokoll
 • Kan skapa nya uppgifter/agendapunkter
 • Kan se andras uppgifter