Framtidens ledningsmöten börjar i GoalEnvision

Många ledningsgrupper har svårt att komma överens och fatta rätt beslut som för verksamheten framåt. Med GoalEnvision får ni en samsyn kring verksamhetens mål och vision – och hjälp att hitta de strategier och förutsättningar ni har för att nå dit.

En metod som fungerar

GoalEnvision bygger på en beprövad metod kring hur ett företag sätter mål och får rätt saker att hända. Massor av företag i olika branscher har lyckats med stordåd genom att organisera arbetet med GoalEnvision.

Sätt mål

I GoalEnvision hjälper vi dig sätta de viktigaste målen. Att formulera mål och göra dem mätbara är avgörande får att hela organisationen ska veta vad som räknas som viktigt.

Kommunicera

Bjud in alla till GoalEnvision så får ni ett gemensamt verktyg för att snabbt uppnå målen. Om alla vet vad som är viktigt, kommer alla arbeta i rätt riktning.

Genomför

Med GoalEnvision blir det enkelt att se hur allting går. Ni ser orsakerna tydligt och kan snabbt agera på förändringar.

En snabbintroduktion

Se en kort film om hur Goalenvision fungerar.

Den smartare arbetsmetoden

Smarta mål är ett välkänt begrepp som många får hjälp av. I GoalEnvision går vi ett steg längre och gör dem smarter.

Specifikt (S)

Målen i GoalEnvision är tydligt formulerade så att alla förstår dem.

Mätbart (M)

I GoalEnvision har alla mål nyckeltal med prognoser och utfall.

Accepterat (A)

I GoalEnvision beskrivs ett mål med hjälp av förutsättningar för den ansvarige.

Relevant (R)

GoalEnvision-modellen beskriver målen i rätt ordning.

Tidsatt (T)

Mål, uppgifter och beslut får deadlines så att alla vet när saker ska vara gjorda.

Emotionellt (E)

Mål ska vara lockande att uppnå, och det blir de i GoalEnvision.

Realistiskt (R)

I GoalEnvisions ledningscoach i abonnemangsform får du hjälp att se om målen går att uppnå.

Lös tre vanliga problem kring ledningsmötet 

Förbereda

Med GoalEnvision vet alla vad mötet ska handla om. Förberedelser och diskussioner har skett redan innan mötet börjar.

Genomföra

Under mötet är det tydligt vilka beslut som ska prioriteras. De flesta beslut är bara ett klick bort. Agendan gör att frågorna hamnar i rätt ordning.

Följ upp och förbättra

Efter mötet ser alla vad som ska göras, och av vem. Du har din egen sida där du fokuserar på just dina uppgifter och mål. Graferna berättar hur det går.

Sätt tydlig agenda för att effektivisera möten

Agendan för ledningsmötet är tydlig. Varje mål och dess nyckeltal presenteras så diskussionen håller sig till ämnet.

Färdiga mallar

I GoalEnvision finns färdiga mallar för olika branscher som du kan utgå ifrån och ändra som du vill. 

 

 

 

  • HR
  • Butik
  • Utvecklare
  • OKR
  • Omsorg
  • Kontorshotell
  • Din bransch...
Det är inte bara hur målen ser ut som är betydelse utan även hur man ursprungligen tagit fram dem och hur man sedan kontinuerligt jobbar vidare med dem har stor betydelse.
 
I den här guiden kommer vi presentera fem aspekter som man ska beakta när man arbetar med mål.

Sätt förutsättningar för att följa upp och uppnå mål

I GoalEnvision har varje mål s.k. förutsättningar. En förutsättning beskriver vad som måste finnas för att kunna uppnå målet. Om förutsättningen är röd saknas den. Är den gul ska den förbättras, Grönt betyder godkänt.

Det är lätt att glömma bort detaljer i en verksamhet . Förutsättningarna hjälper er så inte något glöms bort.

Diskussioner, beslut och uppgifter samlade

Här är diskussionerna, besluten och uppgifterna som hör till målområdet.

För tips om hur du lyckas som entreprenör, läs våra Nyheter

Ledningsgruppen i fickan

GoalEnvision gör det enkelt och smidigt att hålla koll på verksamhetens mål och aktiviteter.

En överblick, samtidigt koll på detaljer, hjälper ledningen hinna se framåt och jobba strategiskt, för att vara väl rustade för framtiden.

Detta gör att ni kan fatta snabbare och bättre beslut vid förändringar.