Vad är ett mål?

Tydliga, mätbara och realistiska mål är grundläggande för ett företags framgång.

Men vad är ett mål egentligen? Och varför sätter man mål och hur uppnår man målen?

Har ditt företag svårt att sätta och nå upp till relevanta mål? Ta hjälp av oss på GoalEnvision – vi kan hjälpa er att svara på frågan ”vad är ett mål” vilket ger er en samsyn kring hela verksamhetens mål och vision.

Vi hjälper dig att sätta målen som ökar tillväxten

Vi har en beprövad metod som hjälper företag att sätta rätt mål och få rätt saker att hända. Många företag har lyft sina verksamheter till nya nivåer genom att sätta mål med hjälp av GoalEnvision.

Vi hjälper er att svara på frågan vilka just era mål är och vilka av de som är viktigast att fokusera på. Att formulera mätbara mål är mycket avgörande för att hela organisationen ska veta vad som är viktigt. I GoalEnvision får ditt företag ett verktyg avsett att snabbt nå målen. Om alla vet vad som är viktigt och prioriterat så är det enklare att nå målen. Dessutom blir det enkelt att följa upp målen och att snabbt reagera på förändringar.

Sätta mål
Sätt mål

I GoalEnvision hjälper vi dig sätta de viktigaste målen. Att formulera mål och göra dem mätbara är avgörande får att hela organisationen ska veta vad som räknas som viktigt. 

Vad är ett mål
Kommunicera

Bjud in alla till GoalEnvision så får ni ett gemensamt verktyg för att snabbt uppnå målen. Om alla vet vad som är viktigt, kommer alla arbeta i rätt riktning. 

vad är mål
Genomför

Med GoalEnvision blir det enkelt att se hur allting går. Ni ser orsakerna tydligt och kan snabbt agera på förändringar. 

Se en kort film om hur GoalEnvision fungerar

Vad är ett mål – och hur uppnår man det?

De flesta av oss har hört det om och om igen – det är viktigt med tydliga mål. Men hur sätter man dem och hur kan man veta att man når målen bara för att de finns? Och hur får man alla att arbeta åt samma håll?

Många företagsledningar gör det enkla – och mänskliga – misstaget att beskriva vad som ska uppnås men inte varför och på vilket sätt. När man bestämmer en målsättning är det viktigt att vara klar över vilken nytta det gör för kunden. Om målet inte talar till kunden är det svårt att uppnå det. Kort sagt: för att kunna svara på frågan ”vad är ett mål” så måste man betona hur det påverkar kunden.

"Att driva företag tillsammans med andra kräver gemensamma mål. Med GoalEnvision fick vi både vision, affärsidé och strategiska mål som vi nu följer"

Johanna Silvervall, Modern Office

Måltrappan - ett effektivt verktyg

När ett mål sätts upp beskriver man det önskade läget. Viktigast är alltså att först svara på frågan varför. Kan vi få det bättre på något sätt?, vinner vi tid eller pengar? effektiviserar det verksamheten på något annat sätt? Har företagsledningen klart för sig samt är överens om varför ett mål ska uppnås så motiveras hela organisationen? Med hjälp av GoalEnvision får ditt företag hjälp med att svara på frågan varför ett mål sätts upp. Detta kallas effektmål.

Nästa steg när det handlar om mål är att ställa frågan vad. Detta kallas resultatmål och innebär att saker måste göras. Exempel på detta kan vara att kunden upplever att produkten är lätt att använda eller att företaget får in ett visst antal nya kunder under en månad.

Hur ska målen uppnås?

”Hur” är nästa steg i denna måltrappa, nästa steg i att svara på frågan ”vad är ett mål”. Här handlar det om rena prestationer som kräver specifika förutsättningar. Det kan handla om att ett visst antal kunder kontaktas under en viss tidsperiod eller att användarvänligheten förbättras.

Utan de rätta förutsättningarna är det självklart svårt att uppnå ett mål. Resurserna måste finnas, och det måste finnas en plan. Exempel på förutsättningar kan vara rätt kompetens, utrymme i budgeten och fungerande rutiner.

Viktigt att lära sig av succéer och misslyckanden

Vidare på måltrappan hittar vi lärandemål. Det behövs när man inte vet vilka förutsättningar som krävs för att kunna leverera. Det kan handla om att skaffa sig kunskaper genom undersökningar eller att anlita personer med relevanta kunskaper. Lärandemålen kan med fördel placeras i medarbetarområdet i GoalEnvision.

När sedan målen är satta är det viktigt att kommunicera ut målsättningen till företagets medarbetare. Målen ska nås tillsammans - därför är det viktigt att alla är ordentligt informerade. Medarbetarna behöver veta varför målen ska uppnås och hur de kommer att påverka dem i det dagliga arbetet.

Glöm inte att följa upp målen

När alla känner till vad som gäller är det dags att följa upp målen. Medarbetarna bör få tycka till och säga sitt och vara med och påverka. Sedan är det viktigt att kontinuerligt följa upp med exempelvis medarbetarsamtal och enkäter. Det är också viktigt att förstå vilka förutsättningar behöver för att lyckas uppnå sina mål. 

Låt oss på GoalEnvision hjälpa dig att ta reda på vad just era medarbetare behöver för att nå sina mål. Välkommen att kontakta oss redan idag!

Få fart på tillväxten

Alla priser ex. moms

Medarbetare

29 Kr

per användare och månad

Begränsad behörighet

Detta ingår:
 • Överblick i den gemensamma målbilden
 • Egen sida med uppgifter
 • Får påminnelser om uppgifter
 • Kan kommentera egna uppgifter
 • Tillgång till agenda för nästa möte
 • Tidigare protokoll
 • Kan skapa nya uppgifter
 • Kan se andras uppgifter

Ledningsgrupp

299 Kr

per användare och månad

Full behörighet

Detta ingår:
 • Överblick i den gemensama målbilden
 • Egen sida med uppgifter
 • Får påminnelser om uppgifter
 • Kan kommentera egna uppgifter
 • Tillgång till agenda för nästa möte
 • Tidigare protokoll
 • Kan skapa nya uppgifter
 • Kan se andras uppgifter

Löpande ledningsstöd

6000 Kr

per företag och månad

Full behörighet + Ledningscoach

Detta ingår:
 • Erfaren ledningscoach hjälper er före under och efter ledningsmöten
 • Överblick i den gemensamma målbilden
 • Egen sida med uppgifter
 • Får påminnelser om uppgifter
 • Kan kommentera egna uppgifter
 • Tillgång till agenda för nästa möte
 • Tidigare protokoll
 • Kan skapa nya uppgifter/agendapunkter
 • Kan se andras uppgifter