Loading

Definiera vem ni hjälper

Hej och välkommen till det första steget i er samarbetsprocess! Under de kommande tre stegen kommer ni att arbeta tillsammans för att sätta upp strategiska mål för er verksamhet. I detta första steg kommer ni att fokusera på att identifiera er(a) målgrupp(er). Er målgrupp är den eller de personer som drar nytta av er produkt eller tjänst. Genom att arbeta tillsammans för att definiera er(a) målgrupp(er), kommer ni att få en bättre förståelse för vem ni försöker nå och hur ni kan utveckla effektiva strategier för att möta deras behov. Låt oss börja!

3 frågor att besvara tillsammans

Tecknat förstorningsglas