Dec 9 2023

Planering - GoalEnvision svarar och förklarar

GoalEnvision svarar och förklarar

Ledarskap | Planera | Genomföra | Följa upp

 


Vad är affärsplanering?

Välkommen till vår artikelserie om effektiv planering av en affärsstrategi. I denna serie kommer vi att utforska olika aspekter av planeringsprocessen och hur de kan tillämpas för att uppnå framgång.

Läs mer om affärsplanering...


Vad är strategi? 

Strategi är konsten att samordna resurser och handlingar för att säkerställa maximal effektivitet och framgång inom en organisation eller ett projekt.

Läs mer om Strategi...


Vad innebär riskhantering? 

I denna artikel kommer vi att utforska vikten av riskhantering och hur du kan utveckla en effektiv strategi för att hantera potentiella hinder.

Läs mer om riskhantering...


Vad handlar resursallokering om? 

I denna artikel kommer vi att utforska betydelsen av resursallokering och hur du kan göra det på ett strategiskt sätt för att driva din plan framåt.

Läs mer om resursallokering...


Optimera din tidsplanering

Utforska vikten av tidsplanering och hur du kan utforma en effektiv tidsplan för att driva din plan framåt.

Läs mer om tidsplanering...


Så här gör du en nulägesanalys

Att förstå din nuvarande situation är som att ta ett fotografi av ditt företag i det här ögonblicket. Det ger dig insikter om dina styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 

Läs mer om nulägesanalys...


En introduktion till målstyrning

Målstyrning är en metod för att organisera och leda en verksamhet genom att sätta upp, följa upp och utvärdera mål. Det är en central del av modern företagsledning och används i allt från små företag till stora organisationer. Men vad innebär det egentligen att arbeta med målstyrning? 

Läs mer om målstyrning...


SWOT-analys

SWOT-analys är ett strategiskt verktyg som används för att förstå en organisations Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot.

Läs mer om SWOT-analysen...


SWOT konsekvensanalys

Nu när du har din SWOT-analys - dina styrkor, svagheter, möjligheter och hot - är det dags att ta nästa steg. Hur använder man denna information för att skapa en strategisk plan? Det är här konsekvensanalysen kommer in.

Läs mer om konsekvensanalysen...


 

Två kvinnor med en laptop samt tecknade illustrationer runtomkring

Try GoalEnvision's digital strategy tool - simple and effective!

Are you an entrepreneur or leader with high ambitions? Do you want to unleash the full power of your organisation to exceed your business goals?

Then GoalEnvision is definitely for you! You can try the tool free of charge for 30 days. No obligation. 

Try GoalEnvision's guided flows, AI assistant and strategic help to successfully plan, execute and follow up on your strategy.