Dec 13 2023

Genomföra - GoalEnvision svarar och förklarar

GoalEnvision svarar och förklarar

LedarskapPlanera | Genomföra | Följa upp

 


Olika typer av beslutsfattande

Beslut är en central del av våra liv, både i personliga och professionella sammanhang. Olika situationer kräver olika beslutsfattande metoder, och det finns flera kända metoder som kan användas beroende på omständigheterna. 

Läs mer om beslutsfattande...


Beslutsmodell för ständiga förbättringar

En effektiv beslutsmodell är nyckeln till att identifiera, utvärdera och implementera förbättringsförslag på ett strukturerat sätt. I den här artikeln beskriver vi en beslutsmodell som hjälper organisationer att hantera ständiga förbättringar på ett systematiskt sätt.

Till beslutsmodellen för ständiga förbättringar...


Checklista för ledningsgrupper

Denna checklista är framtagen för att hjälpa ledningsgrupper att optimera sin funktion och effektivitet. Den omfattar allt från strategisk planering och rollfördelning till samarbete, kommunikation och riskhantering. 

Till checklistan för ledningsgrupper...


Mål ska vara svåra att uppnå

Vad är paradoxen som uppstår när man talar om måluppfyllelse? Varför är måluppfyllelse inte det viktiga? Här besvaras frågor om måluppfyllelse. Filosofie Doktor i Psykologi Stefan Söderfjäll berättar i den här korta filmen om vikten av svåra mål. 

Se filmen om svåra mål...


Vad är VUCA och hur kan du hantera osäkra tider? 

I dagens snabba affärsvärld står företagsledare inför en alltmer komplex och osäker miljö. Den här osäkerheten och hur den påverkar affärer och ledarskap kan sammanfattas med akronymen VUCA, som står för Volatilitet, Osäkerhet, Komplexitet och Mångtydighet.

Läs mer om VUCA...


 

Två kvinnor med en laptop samt tecknade illustrationer runtomkring

Try GoalEnvision's digital strategy tool - simple and effective!

Are you an entrepreneur or leader with high ambitions? Do you want to unleash the full power of your organisation to exceed your business goals?

Then GoalEnvision is definitely for you! You can try the tool free of charge for 30 days. No obligation. 

Try GoalEnvision's guided flows, AI assistant and strategic help to successfully plan, execute and follow up on your strategy.