Loading
< Alla artiklarKategorier: Nyheter och uppdateringar
Jan 1 2021, 3 min att läsa

Detta är GoalEnvision

Detta är GoalEnvision - En strategisk lösning för ledningen Att driva ett företag är en utmaning, och det är upp till ledningen att se till att organisationen rör sig i rätt riktning. För att göra det behöver man ha tydliga mål och en strategisk plan för att nå dem. Det är här GoalEnvision kommer in i bilden.

Detta är GoalEnvision - En strategisk lösning för ledningen

Att driva ett företag är en utmaning, och det är upp till ledningen att se till att organisationen rör sig i rätt riktning. För att göra det behöver man ha tydliga mål och en strategisk plan för att nå dem. Det är här GoalEnvision kommer in i bilden.

 

GoalEnvision är ett GrowthOS som hjälper företag att sätta och uppnå sina mål. I verktyget för användarna en modell och ett ramverk för strategisk målsättning och genomförande, Genom att använda GoalEnvision kan ledningen på ett överskådligt sätt placera företagets strategiska mål i fem framgångsperspektiv, vilket ger en tydlig plan för hur man ska nå sina mål.

Framgångsperspektiv för strategiska mål i GoalEnvision

De fem framgångsperspektiven som GoalEnvision använder är marknad, försäljning, verksamhet, medarbetare och ekonomi. Genom att placera målen inom dessa perspektiv får man en tydlig överblick över företagets mål och hur de påverkar de olika delarna av organisationen.

  • Marknad: Inom detta perspektiv handlar det om att ha koll på omvärldsbevakning, målgrupper, kundnöjdhet och erbjudandet.
  • Försäljning: Här fokuserar man på marknadskommunikation och faktisk försäljning eller ärendehantering.
  • Verksamhet: Interna processer, kvalitet i genomförande, produktionsprestanda, leverans och externa partners är vad detta perspektiv handlar om.
  • Medarbetare: Kompetenser, arbetsmiljö, rekrytering, värderingar, kulturer både inom anställning och i ledarskapet påverkar också framgångarna.
  • Ekonomi: Ekonomiskt resultat av de fyra första perspektiven. Intäkter, vinst, kassaflöde och även allt som rör relationer med externa investerare.

Övergripande tillväxtmål i GoalEnvision

GoalEnvision ger också möjlighet att sätta övergripande tillväxtmål som de strategiska målen sedan syftar till att uppnå. Detta ger en tydlig riktning för företaget och hjälper ledningen att fokusera på vad som är viktigt.

Måltyper och måttenheter i GoalEnvision

Ett mål i GoalEnvision består av målets namn, ett mått som mäter målets framsteg, en ansvarig person och en eller flera förutsättningar som behöver uppfyllas för att nå målet. Målets mått kan mätas antingen med ett objektivt värde som t.ex. km/h, eller ett subjektivt värde i form av en enkätundersökning där personer får svara på hur de upplever något. 

Förutsättningar i GoalEnvision

Målets förutsättningar faller inom en av tre kategorier: Struktur, förmåga och energi. Varje förutsättnings status indikeras med ett trafikljus som visar rött, gult eller grönt. Förutsättningens trafikljus kan bestämmas antingen på ett av tre sätt: mått, enkätundersökning eller expertomdöme.

GoalEnvision påminner de ansvariga och hämtar in rapporter och förslag på aktiviteter från de som är ansvariga för respektive mål och sammanställer dessa i verktyget. GoalEnvision har kopplingar till Google Workspace, Office 365, Slack och Trello så diskussioner, uppgifter och dokument kan kopplas till de strategiska målen och dess förutsättningar.

Varför GoalEnvision är viktigt för ledningen

GoalEnvision är ett viktigt verktyg för ledningen eftersom det hjälper till att sätta och uppnå företagets mål på ett strukturerat sätt. Det ger en tydlig överblick över företagets strategiska mål och hur de påverkar olika delar av organisationen.

Genom att använda GoalEnvision kan ledningen ha koll på vilka förutsättningar som behöver uppfyllas för att nå målen, och vad som behöver göras för att uppnå dem. Detta minskar risken för missförstånd och gör det lättare att fokusera på vad som är viktigt.

Genom att koppla GoalEnvision till andra verktyg som Google Workspace, Office 365, Slack och Trello kan ledningen enkelt samarbeta och kommunicera om företagets mål och strategi.

GoalEnvision är en effektiv strategisk lösning för ledningen, eftersom det hjälper till att sätta och uppnå företagets mål på ett överskådligt och strukturerat sätt. Genom att använda GoalEnvision kan ledningen fokusera på vad som är viktigt och se till att organisationen rör sig i rätt riktning.Dela denna artikel