Loading
Juni 6 2023

GoalEnvisions framgångsindex

Success Index Table

Med Framgångindexverktyget kan du snabbt identifiera din organisations styrkor och förbättringsområden, vilket sparar tid på lång sikt. Framgångsindexet i GoalEnvision är en samarbetsbedömning som hjälper organisationer att utvärdera sin prestation inom fem kritiska områden: marknad, försäljning, verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Testa nuDen avgörande komponenten i verktyget är det intelligenta systemet som guidar dig genom processen att bygga en handlingsplan baserad på dina bedömningsresultat. Till råga på det främjar framgångsindexet lagarbete, minskar arbetsbelastningen och säkerställer att alla är engagerade, vilket gör det till ett måste-verktyg för ledare på alla nivåer i organisationen.

När testet är klart väljer du helt enkelt ett område att förbättra genom att klicka på "FÖRBÄTTRA"-knappen och får omedelbart på att sätta specifika mål, samt konkreta sätt att tackla utmaningen. GoalEnvision ger inte bara förslag på ytterligare åtgärder utan erbjuder också löpande rapporter och rekommendationer för att säkerställa att viktiga uppgifter inte förbises eller försummas. Insikt och vägledning är precis vad ledare behöver för att optimera sin organisations prestanda och uppnå sina affärsmål.

För att starta framgångsindexet klicka här:

Till Framgångsindex

Varför framgångsindex?

Som ledare eller entreprenör vet du att det kan vara en tuff uppgift att hålla sig uppdaterad med den senaste forskningen och metoderna för att utveckla företaget. Med så mycket information där ute kan det vara svårt att veta var man ska börja. Det är där GoalEnvision kommer in. Vårt mål är att hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna och teknikerna, och att förse dig med praktiska verktyg som du kan använda för att driva verkliga förbättringar i din organisation.

 


🌟 Utforska GoalEnvision – Din väg till strategisk framgång 🌟

Vill du lyfta din affärsstrategi till nya höjder? GoalEnvision erbjuder en intuitiv lösning för att sätta och följa upp mål, vilket leder till mätbara framsteg och framgång. Oavsett om du är en rutinerad ledare eller ny inom strategisk planering, är GoalEnvision designat för att möta just dina unika behov. Påbörja din resa mot strategiska triumfer – prova GoalEnvision utan kostnad idag!

Börja din framgångsresa med GoalEnvision nu!


 

Hur fungerar ett framgångsindex?

GoalEnvisions framgångsindex är ett kraftfullt verktyg som hjälper ditt företag att nå framgång. Genom att fokusera på de fem kritiska framgångsperspektiven - marknad, försäljning, verksamhet, medarbetare och ekonomi - ger framgångsindexet en bedömning av din organisations styrkor och svagheter.

 • Marknadsavsnittet utvärderar er uppfattning av marknaden, kunder och trender.
 • Försäljning täcker marknadsföring, sociala medier och försäljning.
 • Verksamhet fokuserar på effektivitet, processer och kvalitet.
 • Medarbetaravsnittet utvärderar arbetsmiljö, kompetenser och kultur.
 • Det ekonomiska avsnittet utvärderar er ekonomiska transparens och rapporteringstydlighet.

 

Du kan testa framgångsindex nu direkt. Gör så här: 

Steg 1: Anmäl dig till framgångsindexverktyget. Det tar bara sekunder att komma igång. Klicka här!

Steg 2: Betygsätt varje påstående på en skala från 1 till 6. Bedöm sanningshalten i påstående om vart och ett av de fem kritiska områdena: Marknad, Försäljning, Verksamhet, Medarbetare och Ekonomi. Detta hjälper er att identifiera förbättringsområden.

Steg 3: Uppmuntra dina teammedlemmar att också göra framgångsindexbedömningen. Bedömningen är utformad för individuella svar och varje gruppmedlem kan svara anonymt på frågorna. Genom att låta flera teammedlemmar göra bedömningen kan du få en mer komplett bild av er organisations styrkor och svagheter.

Steg 4: Granska analys och resultat. Framgångsindexet ger en helhetsbild av din organisations styrkor och svagheter, med tre dimensioner för varje område: struktur, förmåga och energi. Använd denna information för att identifiera förbättringsområden och utveckla en plan för att ta itu med dem.

Steg 5: Upplev kraften i "Förbättra"-knappen. Klicka bara på knappen som motsvarar det område du vill förbättra, och inom några sekunder får du en lista med praktiska förslag som kan hjälpa ditt team att uppnå bättre resultat.

FÖRBÄTTRA med en knapptryckning

GoalEnvisions "Förbättra"-funktion hjälper ledare att sätta specifika mål för områden som behöver förbättras. Verktyget ger förslag och föreslår till och med ett namn och en beskrivning för målet. Inom varje mål finns det tre områden att förbättra:

 • Struktur: fokuserar på material, rutiner eller verktygen som behövs för framgång,
 • Förmåga: fokuserar på utveckling av kompetenser och samverkan, och
 • Energi: om kultur och motivation.

Varje mål är kopplat till specifika förutsättningar som behöver uppfyllas i verksamheten för att målet ska kunna uppnås framgångsrikt. 

När du når "förutsättningar"-fasen i framgångsindexverktyget ger det dig en lista över potentiellt vinnande förutsättningar. Du kan välja att anta dessa förutsättningar som de är eller använda dem som en modell för att bygga dina egna.

Du har möjlighet att ändra namnen på målen och förutsättningarna, lägga till dina egna eller ta bort de som föreslagits av GoalEnvision. Detta gör att du kan skräddarsy förbättringsplanen efter dina specifika mål och förutsättningar. När du har skapat ett mål kommer GoalEnvision att bjuda in den utsedda personen som är ansvarig för målet, oavsett om det är du eller någon annan i organisationen.

Funktionen "inbjudan" i framgångsindexet tillåter ledare att delegera uppgifter och ansvar, vilket hjälper till att fördela arbetsbördan och förbättra den övergripande effektiviteten.

 


🌟 Utforska GoalEnvision – Din väg till strategisk framgång 🌟

Vill du lyfta din affärsstrategi till nya höjder? GoalEnvision erbjuder en intuitiv lösning för att sätta och följa upp mål, vilket leder till mätbara framsteg och framgång. Oavsett om du är en rutinerad ledare eller ny inom strategisk planering, är GoalEnvision designat för att möta just dina unika behov. Påbörja din resa mot strategiska triumfer – prova GoalEnvision utan kostnad idag!

Börja din framgångsresa med GoalEnvision nu!


 

När du skapar en plan för förbättring med GoalEnvision:

 • GoalEnvision genererar ett framgångstest för det specifika förbättringsområde som du har valt.
 • Framgångstestet kommer att skickas ut varje månad för att hålla förbättringsområdet i fokus.
 • Utsedda medarbetare kommer att tillhandahålla löpande rapporter för att säkerställa att aktiviteter genomförs och följs upp.
 • Dessutom kommer GoalEnvision att erbjuda regelbundna påminnelser och förslag som hjälper dig att hålla koll på din förbättringsplan.

 

Nu då?

För att komma igång, registrera dig enkelt här för framgångsindextestet:

Till Framgångsindex

Om du behöver hjälp, tveka inte att klicka på supportikonen. Vårt team ger dig gärna den vägledning som krävs för att säkerställa din framgång med GoalEnvision.