Loading
< Alla artiklarKategorier: Metodik, Gör det själv
Dec 1 2022, 7 min att läsa

Workshopinstruktioner: Formulera affärsidé tillsammans i workshop

Detta är instruktionerna för att genomföra en workshop med teamet där ni tillsammans kommer fram till formulerad affärsidé. Workshopen tar 2-3 timmar att genomföra. Innan workshopen ska deltagarna förbereda sig väl.

Workshopinstruktioner: Formulera er affärsidé

Detta är instruktionerna för att genomföra en workshop med teamet där ni tillsammans kommer fram till en formulerad affärsidé. Workshopen tar 2-3 timmar att genomföra. Innan workshopen ska deltagarna förbereda sig väl.

 

1. Syfte och mål

 

Målet med workshopen är att ge teamet: 

 • Formulera en slagkraftig affärsidé
 • Nya insikter om företagets målgrupp och deras behov.
 • En tydligare förståelse för företagets unika värde.
 • En grund för att utveckla en strategi för att nå företagets mål.

 

Syftet med workshopen är att:

 • Få deltagarna att tänka kreativt och komma med nya idéer.
 • Samla in input från en teamet med olika perspektiv.
 • Identifiera de förslag som är mest populära och relevanta.

 

Vad är en affärsidé?

En affärsidé är en beskrivning av vad ett företag gör, för vem och varför. Den bör vara kort och koncis, och den bör vara baserad på en djup förståelse av företagets målgrupp och deras behov.

 

Varför ska du ha en affärsidé?

En affärsidé är viktig av följande skäl:

 • Den ger riktning och fokus. En affärsidé hjälper företaget att hålla sig på rätt spår och arbeta mot sina mål.
 • Den hjälper till att definiera företagets identitet. En affärsidé kan hjälpa företaget att särskilja sig från sina konkurrenter.
 • Den kan inspirera och motivera. En affärsidé kan ge företagets anställda och kunder en känsla av syfte och mening.
 • Den kan användas som ett kommunikationsverktyg. En affärsidé kan användas för att kommunicera företagets mål och värderingar till externa intressenter.

 

 

2. Förberedelser

 

Potentiella fallgropar vid workshops och hur man undviker dem

Workshopar är ett effektivt sätt att samla in input från en grupp människor. Men om de inte planeras och genomförs på rätt sätt kan de också leda till missförstånd och oproduktivitet.

Här är några potentiella fallgropar vid workshops och hur man kan undvika dem:

Partiskhet från workshopledaren

Hur man undviker det: Välj en neutral workshopledare som inte har något eget intresse av ämnet.

Förvirring om syftet med workshopen

Hur man undviker det: Klart definiera syftet med workshopen och se till att alla deltagare förstår det.

Ojämnt deltagande

Hur man undviker det: Se till att alla deltagare får komma till tals och att ingen dominerar samtalet. Använd olika metoder för att involvera alla deltagare, till exempel genom öppen diskussion, röstning eller grupparbete.Vem bör delta i en workshop för att formulera en affärsidé?

 • Workshopledare: En neutral person som kan moderera samtalet och hålla koll på tiden.
 • Implementerare: En person eller grupp som kommer att ansvara för att implementera resultaten av workshopen.
 • Målgruppsrepresentanter: Personer som representerar företagets målgrupp.
 • Experter inom området: Personer som har kunskap och erfarenhet inom det område som workshopen fokuserar på.

Innan workshopen börjar är det viktigt att deltagarna förbereder sig genom att fundera på följande fyra frågor:

 

1. Vem hjälper vi?

Exempel:

 • Ensamstående föräldrar

 • Pensionärer

 • Studenter

 • Företag

 • Miljömedvetna konsumenter

 

2. I vilken situation befinner sig personen?

Exempel:

 • Har ont om tid

 • Har inte råd

 • Vill leva mer hållbart

 • Vill lära sig något nytt

 

3. Vilka effekter upplever personen med vår hjälp?

Exempel:

 • Sparar tid

 • Sparar pengar

 • Lever mer hållbart

 • Får kunskap

 

4. Vilken unik kvalitet erbjuder vi personen?

Exempel:

 • Personlig service
 • Innovativ teknik
 • Låg pris
 • Ökad effektivitet

 

3. Workshopen

1. Förbered workshopen

Förbered workshopen med pennor för alla, post-it lappar och väggar där alla lappar får plats.

Dela väggen i 4  lika stora delar som på bilden nedan (t.ex. med märkningstejp som skiljer varje del åt).

 

2. Starta workshopen

Varje deltagare skriver ner sina svar på post-it-lappar och sätter upp dem i respektive del på väggen.

Delarna är:

1. Vem hjälper vi?

2. I vilken situation befinner sig personen när den skulle behöva vår hjälp?

3. Vilka effekter upplever personen med vår hjälp?

4. Vilken unik kvalitet erbjuder vi personen?

 

Samla in dubbletter

Workshopledaren går fram till väggen och identifierar exakta dubbletter inom varje del. Lägg de exakta dubbletterna ovanpå varandra.

 

Fördela deltagarnas poäng

Deltagarna tilldelas vardera hälften så många poäng som det finns förslag i för varje del. De får sätta 1-3 poäng per förslag för att markera vilket/vilka förslag de anser vara bäst. Upprepa detta för varje del. 

 

Sätt poäng och sammanställ

När alla deltagare har lagt sina poäng är det dags att sammanställa resultaten. Workshopledaren går igenom alla förslag och delar och summerar antalet poäng som varje förslag har fått.

 1. Lägg ihop antalet poäng för varje förslag i varje del.
 2. Sortera förslagen i varje del i fallande ordning efter antalet poäng.

När workshopledaren har sammanställt resultaten kan det se ut så här:

Del Förslag Poäng
Vem hjälper vi? Ensamstående föräldrar 6
I vilken situation befinner sig personen? Har ont om tid 6
Vilka effekter upplever personen med vår hjälp? Sparar tid 6
Vilken unik kvalitet erbjuder vi personen? Personlig service 4

Formulera affärsidéer

Baserat på de vinnande förslagen kommer vi nu att formulera affärsidéer. Använd de vinnande förslagen och formulera en slagkraftig affärside. 

 

Exempel på formuleringar:

Vi hjälper [Person] i [Situation] att [Effekt] med [Unikhet]

Vi hjälper småbarnsföräldrar att spara tid genom att leverera matvaror och recept direkt till dörren.

Tillbringa mer tid med barnen med enkla recept och rätt ingredienser

 

Rösta om förslag till affärsidé

När antalet förslag till affärsidéer är tillräckligt kommer vi att rösta om vilka vi tycker är bäst. Vi röstar på samma sätt som när vi poängsatte förslagen på svar på de fyra frågorna i övningen tidigare.

4. Beslutet - Det vinnande förslaget

Grunden för det slutgiltiga valet av uppdragsbeskrivning sitter nu på väggen. Säkert är det fler än ett förslag som fått röster, så nu är det upp till den verksamhetsansvarige att bestämma vilket förslag som kan bli det nya uppdraget.

 

Råd till den ansvarige

Att välja ett förslag med flest röster säkerställer lagets engagemang, motivation och energi att gå vidare. Om ett mindre populärt förslag väljs kan det vara svårare att bygga upp samhällets stöd och engagemang för det.

Att välja det högst röstade förslaget maximerar chanserna till framgång och engagemang.Var ska du skriva in affärsidén i GoalEnvision?

Överst på organisationssidan i Goalenvision hittar du en plats för affärsidé som fungerar som en vägledande kraft för alla våra tillväxtmål och strategiska mål. Vår affärsidé, som ligger tydligt ovanför dessa mål, säkerställer att varje beslut vi fattar överensstämmer med våra kärnvärden och syfte.

Det är en ständig påminnelse om varför vi gör som vi gör, och hjälper oss att hålla fokus på att göra en positiv inverkan i världen.

När du noggrant har utformat din affärsidé och placerat den på en framträdande plats på din GoalEnvision-organisationssida, är det dags att rikta uppmärksamheten mot att sätta tillväxtmål. Dessa mål fungerar som konkreta riktmärken för ditt team att sträva mot, och hjälper till att hålla alla fokuserade och motiverade.

Men att sätta ett tillväxtmål handlar om mer än att bara sätta ett numeriskt mål. Det är en möjlighet att anpassa ditt teams ansträngningar till din organisations mission och värderingar, för att säkerställa att varje beslut och åtgärd som tas är till tjänst för något större. Genom att fastställa tydliga och ambitiösa tillväxtmål kan du hjälpa ditt team att hålla fokus på den långsiktiga visionen och behålla motivationen för att uppnå den.

Lycka till!

 

Jörgen Forslund
Om Jörgen Forslund

Jörgen Forslund har 20 års erfarenhet av företagsledning. Som VD, försäljningschef, marknadschef och även chefredaktör har han utvecklat metodik för att leda bolag i förändringsprocesser. Jörgen har som konsult mångårig erfarenhet av entreprenörskap. Han ger ledningsstöd och strategisk rådgivning. Han stödjer ledningar i såväl större som mindre organisationer att lyckas med sin verksamhetsutveckling.

Dela denna artikel

Gillade du den här artikeln? Här finns fler artiklar...

Dec 1 2022, 7 min att läsa

Detta är instruktionerna för att genomföra en workshop med teamet där ni tillsammans kommer fram till en formulerad vision. Workshopen tar cirka 2 timmar att genomföra. Innan workshopen ska deltagarna förbereda sig väl.