Loading
Dec 13 2023

Beslutstödsystem med modell för ständiga förbättringar 

Ett effektivt system, en beslutsmodell, är nyckeln till att identifiera, utvärdera och implementera förbättringsförslag på ett strukturerat sätt. I den här artikeln beskriver vi en beslutsmodell som hjälper organisationer att hantera ständiga förbättringar på ett systematiskt sätt.

Pratbubbla med frågetecken

 

Varför ett beslutstödsystem?

Ett beslutsstödsystem är nödvändigt för att skapa en enhetlig och effektiv metod för beslut för att hantera förbättringsförslag. Den hjälper organisationen att prioritera och fatta välgrundade beslut om vilka förslag som bör implementeras och hur de påverkar olika aspekter av verksamheten.

 

Beslutsprocessens steg

För att uppnå ständiga förbättringar krävs en strukturerad beslutsprocess. Nedan följer stegen i beslutsmodellen:

1. Lämna förslag baserat på observation

Förbättringsförslag kan komma från olika källor, inklusive anställda, kunder eller interna revisioner. Det första steget är att samla in och dokumentera dessa förslag.

2. Förslag om att förbättra det som observerats

Efter att ha samlat in förslagen är nästa steg att formulera tydliga förbättringsförslag baserade på de observerade problemen eller ineffektiviteterna.

3. Positiva och negativa effekter och eventuella risker om förslaget genomförs

För att fatta ett informerat beslut måste organisationen analysera konsekvenserna av att genomföra förslaget. Det inkluderar att identifiera positiva resultat, potentiella negativa effekter och eventuella risker.

4. Hur förslaget påverkar kundens upplevelse positivt

Det är viktigt att utvärdera hur genomförandet av förslaget kommer att förbättra kundens upplevelse. Detta kan innefatta snabbare service, högre kvalitet eller ökad tillgänglighet.

5. Hur förslaget påverkar kundens upplevelse negativt

På samma sätt måste organisationen överväga om förslaget kan ha negativa konsekvenser för kundens upplevelse. Detta kan innebära längre väntetider eller minskad tillgänglighet av vissa tjänster.

6. Hur förslaget påverkar verksamheten positivt

En positiv påverkan på verksamheten är en viktig faktor. Det kan innefatta ökad effektivitet, minskade kostnader eller förbättrad produktkvalitet.

7. Hur förslaget påverkar verksamheten negativt

På samma sätt som med kundens upplevelse, måste organisationen överväga eventuella negativa konsekvenser för verksamheten, såsom ökade kostnader eller komplexitet.

8. Hur förslaget påverkar hur vi förhåller oss till krav, regler, lagar etc.

Förslagets påverkan på överensstämmelse med krav, regler och lagar är avgörande för att undvika potentiella juridiska eller regulatoriska problem.

9. Rekommenderade aktiviteter för att genomföra förslaget, dess resurser i tid och pengar

Slutligen måste organisationen identifiera de specifika aktiviteterna som krävs för att genomföra förslaget samt de resurser i form av tid och pengar som behövs för att utföra dem.

Läs mer om att genomföra aktiviteter...

 

Beslutstödsystem kan öka konkurrenskraften

Genom att följa denna beslutsmodell kan organisationer göra välgrundade val när det gäller att genomföra förbättringsförslag. Det hjälper till att säkerställa att förändringar sker på ett strukturerat och effektivt sätt och att organisationen kan upprätthålla och förbättra sin konkurrenskraft på marknaden.

 

Två kvinnor med en laptop samt tecknade illustrationer runtomkring

Testa GoalEnvisions digitala strategiverktyg - enkelt och effektivt

Är du en entreprenör eller ledare med höga ambitioner? Vill du frigöra hela kraften i organisationen så att ni kan överträffa era affärsmål?

 

Då är GoalEnvision definitivt något för dig! Du kan prova verktyget utan kostnad i 30 dagar. Inga förpliktelser.

 

Prova GoalEnvisions guidade flöden, AI-assistent och strategiska hjälp för att planera, genomföra och följa upp er strategi på ett framgångsrikt sätt.