Loading
Juni 7 2023

GoalEnvisions magiska diagram

Laptop Magic chart

GoalEnvisions magiska diagram är supereffektiva och visar dig blixtsnabbt om allt står rätt till. Genom att förvandla alla resultat till procent kan vi visa dig flera mål samtidigt och du ser direkt om ni följer planen eller om något behöver undersökas närmare.

GoalEnvisions magic chart

Ett vanligt diagram visar resultatet i absoluta tal. Det tar tid att förstå vad siffrorna betyder och vad som orsakade höjdpunkterna eller lågpunkterna. Om du tittar på flera diagram samtidigt blir det ännu svårare att förstå hur de relaterar till varandra. Det kan också vara svårt att jämföra diagram med mycket olika siffror, som antalet affärer per vecka (2-3) och omsättningen i kronor (flera hundratusen).

Med GoalEnvisions magiska diagram kan du enkelt se hur det går på några sekunder. Det görs genom diagram som visar om resultaten är bättre eller sämre än det du planerat för. Diagrammen visar också resultaten som procent, vilket gör det enklare att följa hur det går utan att behöva kunna allt om vilket resultat som visas. Om det är något som inte går enligt planen kan du zooma in på detaljerna för att se vad som behöver förbättras. Att visa resultat som relativa tal är fördelaktigt eftersom det visar hur väl du presterar i förhållande till dina mål.

 

 

 


🌟 Utforska GoalEnvision – Din väg till strategisk framgång 🌟

Vill du lyfta din affärsstrategi till nya höjder? GoalEnvision erbjuder en intuitiv lösning för att sätta och följa upp mål, vilket leder till mätbara framsteg och framgång. Oavsett om du är en rutinerad ledare eller ny inom strategisk planering, är GoalEnvision designat för att möta just dina unika behov. Påbörja din resa mot strategiska triumfer – prova GoalEnvision utan kostnad idag!

Börja din framgångsresa med GoalEnvision nu!


 

 

Fördelarna med GoalEnvisions magiska diagram:

 • Snabb överblick över om resultaten är bättre eller sämre än planerat.
 • Resultaten visas som procent, vilket gör det enklare att följa utan detaljkunskap.
 • Identifiera mönster och trender som kan hjälpa dig att fatta bättre beslut.
 • Jämför enkelt flera diagram med olika siffror.
 • Zooma in på detaljerna för att identifiera vad som behöver förbättras.
 • Visuellt enklare att förstå än traditionella diagram.
 • Identifiera enkelt höjdpunkter och avvikelser.

Testa GoalEnvisions magiska diagram nu...

 

Det viktigaste först; följer ni planen? 

Översikt strategiska mål

När du har satt upp mål är det viktigt att följa upp och se om ni når dem. Det kan vara svårt att veta om ni ligger rätt i kursen eller inte om ni bara tittar på siffror och diagram. Men med GoalEnvisions magiska diagram blir det enklare att se om ni följer planen eller inte. 

I diagrammet visas alla linjer i förhållande till ambitionsnivån som du sätter när du skapar målet. Ambitionsnivån är alltid 100% i diagrammet. Om ni ligger precis på 100% så följer ni planen och om linjen avviker ser du det direkt. Det här är fördelaktigt eftersom det gör det lättare att se om ni ligger på rätt kurs eller inte. Om du ser att linjen avviker kan ni ta tag i problemet och korrigera kursen innan det är för sent. 

Magic chart for all goals within Market

I exemplet ovan finns det två mål som har olika ambitionsnivåer. Det gröna målet har redan uppnåtts till 100%, medan det blå målet ligger långt ifrån sin ambitionsnivå. I GoalEnvision kan du klicka på det blå målet för att få mer detaljerad information om hur du kan arbeta för att uppnå er ambitionsnivå. Detta kan hjälpa dig att fatta bättre beslut och ökar era chanser att uppnå era mål.

 

Identifiera mönster och samband

Alla målens resultat visas i en och samma diagram, så att du enkelt ser mönstret mellan olika måls utveckling. Genom att lägga olika diagram på varandra och alla resultat är omvandlade till procent ser du hur olika måls utveckling kan ha påverkat varandra. 

I exemplet nedan ser du snabbt att en negativ trend i kundnöjdhet(grön linje) för några månader sedan, har ett samband med den vikande marknadsandelen som kom några månader senare (blå linje). 

Close up of ambition level and deviance

Normaliserat diagram underlättar jämförelser

Om du vill visa flera mål samtidigt för att jämföra dem, kan det bli ett problem om du har stor skillnad på skalorna. Om t.ex. ett måls resultat ska visa ett resultat mellan 1 och 10 och ett annat måls resultat har en skala på flera tusen, så kommer det första resultatet att försvinna eller se ut som ingen förändring har skett. GoalEnvision löser detta genom att normalisera alla resultat så att skalan blir 1 till 100 i procent av ambitionsnivån. På så sätt kommer att enkelt att kunna jämföra små skalor med stora skalor och tydligt se alla variationer. 


🌟 Utforska GoalEnvision – Din väg till strategisk framgång 🌟

Vill du lyfta din affärsstrategi till nya höjder? GoalEnvision erbjuder en intuitiv lösning för att sätta och följa upp mål, vilket leder till mätbara framsteg och framgång. Oavsett om du är en rutinerad ledare eller ny inom strategisk planering, är GoalEnvision designat för att möta just dina unika behov. Påbörja din resa mot strategiska triumfer – prova GoalEnvision utan kostnad idag!

Börja din framgångsresa med GoalEnvision nu!


 

Smart filtrering: Fokusera på det viktigaste först. 

I GoalEnvision kan du visa flera mål i samma diagram. Men om du vill titta närmare på ett specifikt mål kan det vara svårt att göra det om alla mål visas samtidigt. Därför har GoalEnvision en funktion där du kan välja vilka mål du vill visa och vilka du vill dölja. Detta gör det lättare för dig att fokusera på de mål som är viktigast för dig. Du kan också välja att släcka vissa målresultat för att få en tydligare bild av andra målresultat. På så sätt kan du snabbt och enkelt se hur dina mål presterar och fatta beslut baserat på den informationen.

Smart filters

Sammanfattning: 

 • GoalEnvisions magiska diagram visar resultatet som procent för att enklare jämföra och förstå.
 • Det ger en snabb överblick om resultaten är bättre eller sämre än planerat.
 • Identifiera mönster och samband mellan olika måls utveckling.
 • Normalisera alla resultat för att underlätta jämförelser mellan olika skalor.
 • Smart filtrering gör det lättare att fokusera på de viktigaste målen.

Testa GoalEnvisions magiska diagram nu...