Loading
Juni 30 2023

Undersökningar och mallbibliotek

Vill du ta din strategiska planering till nya höjder? Då är det dags att upptäcka kraften i GoalEnvision - det ultimata verktyget för att mäta dina mål. Genom att skapa och genomföra enkäter kan du samla värdefull data, fatta välgrundade beslut och bygga starka strategier som leder till enastående resultat.

Surveys to find out what people think

När är det värdefullt att använda undersökningar för att mäta mål och avgöra förutsättningars status? Tänk dig att du har satt upp ambitiösa mål för ditt företag, som att öka försäljningen med 20% under det kommande året. För att uppnå detta mål behöver du förstå vilka förutsättningar som påverkar din försäljning och vad som eventuellt hindrar dig från att nå framgång. Här kommer undersökningar in i bilden.

 


🌟 Utforska GoalEnvision – Din väg till strategisk framgång 🌟

Vill du lyfta din affärsstrategi till nya höjder? GoalEnvision erbjuder en intuitiv lösning för att sätta och följa upp mål, vilket leder till mätbara framsteg och framgång. Oavsett om du är en rutinerad ledare eller ny inom strategisk planering, är GoalEnvision designat för att möta just dina unika behov. Påbörja din resa mot strategiska triumfer – prova GoalEnvision utan kostnad idag!

Börja din framgångsresa med GoalEnvision nu!


Genom att skapa och utföra undersökningar kan du få insikt i vad dina kunder tycker om dina produkter eller tjänster. Du kan också undersöka vad som motiverar dina medarbetare och vilka hinder de möter i sitt arbete. Genom att mäta dina mål och avgöra förutsättningarnas status kan du identifiera styrkor och svagheter, vilket ger dig möjlighet att fatta välgrundade beslut och vidta åtgärder som driver din verksamhet framåt.

Med GoalEnvision kan du enkelt skapa och genomföra undersökningar för att mäta dina mål och avgöra förutsättningars status. Oavsett om du behöver genomföra marknadsundersökningar, utvärdera din företagskultur eller mäta kvaliteten på dina produkter eller tjänster, kan du välja mellan anpassade enkäter och professionella mallar för att få insikt och ta kontroll över dina strategiska mål.

Testa Goalenvisions enkäter och mallbibliotek nu! 

Det är enkelt att skapa undersökningar i GoalEnvision. Så här gör du:

1. Välj ett mål eller en förutsättning att koppla undersökningen till. 

I GoalEnvision kan du sätta strategiska mätbara mål och koppla dem till förutsättningar som behöver uppfyllas för att målet ska kunna uppnås. Undersökningen kan användas för att mäta målet och förutsättningens status. Skapa egna mål eller ta hjälp av GoalEnvisions AI. 

Create Goal with AI

 

2. Skapa undersökningen. 

Create Survey

På målsidan går du till fliken "hur vi mäter målet" och ger undersökningen ett namn och en beskrivning. Du kan också välja hur ofta undersökningen ska genomföras och vilka enheter och medarbetare som ska delta.

 

3. Skapa enkäten. 

Survey Templates

Du kan antingen skapa enkäten från grunden eller använda befintliga mallar. Ge enkäten ett namn och bestäm skalan (1-10) för svararna att använda.

 

 

4. Skapa påståenden att gradera.

Använd påståenden istället för frågor i enkäten för att göra det enklare för svararna att svara. Till varje påstående kan du också ge en beskrivande text för att tydliggöra syftet.

 

5. Starta undersökningen och skicka ut enkäten.

När du är klar klickar du på "Spara". Undersökningen startar och enkäten skickas ut enligt den valda perioden.

 

6. Granska och kommentera resultatet.

Survey results

När resultatet kommer in kan du se grafer som visar svaren. Som ansvarig för målet kan du kommentera resultatet och föreslå förbättringar.

Upptäck kraften i GoalEnvision och ta din strategiska planering till nya höjder. Skapa och genomför enkäter idag för att uppnå enastående resultat imorgon!

 

Testa Goalenvisions enkäter och mallbibliotek nu!