Loading
< Alla artiklarKategorier: Gör det själv, Ledarskap, Metodik
April 24 2023, 5 min att läsa

GoalEnvisions framgångsindex: En kraftfull resurs för tillväxt

Tecknat förstorningsglas

Med verktyget Framgångsindex kan du snabbt identifiera din organisations styrkor och förbättringsområden, vilket sparar tid i det långa loppet. GoalEnvision Framgångsindex är ett samarbetsverktyg som hjälper organisationer att utvärdera sina resultat inom fem kritiska områden: marknadsföring, försäljning, drift, anställda och ekonomi.

Den avgörande komponenten i verktyget är det intelligenta systemet som guidar dig genom processen att bygga en handlingsplan baserad på dina bedömningsresultat. Till råga på det främjar framgångsindexet lagarbete, minskar arbetsbelastningen och säkerställer att alla är engagerade, vilket gör det till ett måste-verktyg för ledare på alla nivåer i organisationen.

När testet är klart väljer du helt enkelt ett område att förbättra genom att klicka på "FÖRBÄTTRA"-knappen och får omedelbart på att sätta specifika mål, samt konkreta sätt att tackla utmaningen. GoalEnvision ger inte bara förslag på ytterligare åtgärder utan erbjuder också löpande rapporter och rekommendationer för att säkerställa att viktiga uppgifter inte förbises eller försummas. Insikt och vägledning är precis vad ledare behöver för att optimera sin organisations prestanda och uppnå sina affärsmål.

För att starta framgångsindexet klicka här:

Till Framgångsindex

Varför framgångsindex?

Som ledare eller entreprenör vet du att det kan vara en tuff uppgift att hålla sig uppdaterad med den senaste forskningen och metoderna för att utveckla företaget. Med så mycket information där ute kan det vara svårt att veta var man ska börja. Det är där GoalEnvision kommer in. Vårt mål är att hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna och teknikerna, och att förse dig med praktiska verktyg som du kan använda för att driva verkliga förbättringar i din organisation.

Hur fungerar ett framgångsindex?

GoalEnvisions framgångsindex är ett kraftfullt verktyg som hjälper ditt företag att nå framgång. Genom att fokusera på de fem kritiska framgångsperspektiven - marknad, försäljning, verksamhet, medarbetare och ekonomi - ger framgångsindexet en bedömning av din organisations styrkor och svagheter.

 • Marknadsavsnittet utvärderar er uppfattning av marknaden, kunder och trender.
 • Försäljning täcker marknadsföring, sociala medier och försäljning.
 • Verksamhet fokuserar på effektivitet, processer och kvalitet.
 • Medarbetaravsnittet utvärderar arbetsmiljö, kompetenser och kultur.
 • Det ekonomiska avsnittet utvärderar er ekonomiska transparens och rapporteringstydlighet.

 

Du kan testa framgångsindex nu direkt. Gör så här: 

Steg 1: Anmäl dig till framgångsindexverktyget. Det tar bara sekunder att komma igång. Klicka här!

Steg 2: Betygsätt varje påstående på en skala från 1 till 6. Bedöm sanningshalten i påstående om vart och ett av de fem kritiska områdena: Marknad, Försäljning, Verksamhet, Medarbetare och Ekonomi. Detta hjälper er att identifiera förbättringsområden.

Steg 3: Uppmuntra dina teammedlemmar att också göra framgångsindexbedömningen. Bedömningen är utformad för individuella svar och varje gruppmedlem kan svara anonymt på frågorna. Genom att låta flera teammedlemmar göra bedömningen kan du få en mer komplett bild av er organisations styrkor och svagheter.

Steg 4: Granska analys och resultat. Framgångsindexet ger en helhetsbild av din organisations styrkor och svagheter, med tre dimensioner för varje område: struktur, förmåga och energi. Använd denna information för att identifiera förbättringsområden och utveckla en plan för att ta itu med dem.

Steg 5: Upplev kraften i "Förbättra"-knappen. Klicka bara på knappen som motsvarar det område du vill förbättra, och inom några sekunder får du en lista med praktiska förslag som kan hjälpa ditt team att uppnå bättre resultat.

FÖRBÄTTRA med en knapptryckning

GoalEnvisions "Förbättra"-funktion hjälper ledare att sätta specifika mål för områden som behöver förbättras. Verktyget ger förslag och föreslår till och med ett namn och en beskrivning för målet. Inom varje mål finns det tre områden att förbättra:

 • Struktur: fokuserar på material, rutiner eller verktygen som behövs för framgång,
 • Förmåga: fokuserar på utveckling av kompetenser och samverkan, och
 • Energi: om kultur och motivation.

Varje mål är kopplat till specifika förutsättningar som behöver uppfyllas i verksamheten för att målet ska kunna uppnås framgångsrikt. 

När du når "förutsättningar"-fasen i framgångsindexverktyget ger det dig en lista över potentiellt vinnande förutsättningar. Du kan välja att anta dessa förutsättningar som de är eller använda dem som en modell för att bygga dina egna.

Du har möjlighet att ändra namnen på målen och förutsättningarna, lägga till dina egna eller ta bort de som föreslagits av GoalEnvision. Detta gör att du kan skräddarsy förbättringsplanen efter dina specifika mål och förutsättningar. När du har skapat ett mål kommer GoalEnvision att bjuda in den utsedda personen som är ansvarig för målet, oavsett om det är du eller någon annan i organisationen.

Funktionen "inbjudan" i framgångsindexet tillåter ledare att delegera uppgifter och ansvar, vilket hjälper till att fördela arbetsbördan och förbättra den övergripande effektiviteten.

 

När du skapar en plan för förbättring med GoalEnvision:

 

 • GoalEnvision genererar ett framgångstest för det specifika förbättringsområde som du har valt.
 • Framgångstestet kommer att skickas ut varje månad för att hålla förbättringsområdet i fokus.
 • Utsedda medarbetare kommer att tillhandahålla löpande rapporter för att säkerställa att aktiviteter genomförs och följs upp.
 • Dessutom kommer GoalEnvision att erbjuda regelbundna påminnelser och förslag som hjälper dig att hålla koll på din förbättringsplan.

 

Nu då?

För att komma igång, registrera dig enkelt här för framgångsindextestet:

Till Framgångsindex

Om du behöver hjälp, tveka inte att klicka på supportikonen. Vårt team ger dig gärna den vägledning som krävs för att säkerställa din framgång med GoalEnvision.

 

Dela denna artikel

Gillade du den här artikeln? Här finns fler artiklar...

Nov 11 2022, 11 min att läsa

När ni satt era mål är det dags att skrida till verket. Planer ska göras upp, vem ska göra vad och när? Men vänta lite, det är lätt att gå fel och målen blir bara en önskedröm som inte riktigt ”tar” i vardagen. Ni som varit där vet vad jag menar. Att sätta mål är inspirerande, att försöka samla alla kring dem och att faktiskt uppnå dem är minst sagt krångligt.

April 2 2023, 1 min att läsa

I alla verksamheter finns beteenden och strukturer som påverkar verksamhetens förmåga att uppnå framgång. I GoalEnvisions framgångsindex låter du dina kollegor betygsätta sanningshalten i ett antal påståenden som låter er se vilka framgångsrika beteenden och strukturer just ni har.