Loading
< Alla artiklarKategorier: Nyheter och uppdateringar
Aug 4 2023, 3 min att läsa

Nyheter i GoalEnvision 4 augusti 2023

I denna uppdatering har vi omarbetat systemet med behörigheter. Vi har ersatt de tidigare rollerna Super-Admin, Admin och användare med mer beskrivande titlar och tydligare regler vad som gäller för var och en av dessa roller. Läs mer nedan. 

Nyheter i GoalEnvision 4 augusti 2023

I denna uppdatering har vi omarbetat systemet med behörigheter. Vi har ersatt de tidigare rollerna Super-Admin, Admin och användare med mer beskrivande titlar och tydligare regler vad som gäller för var och en av dessa roller. Läs mer nedan. 

I uppdateringen har vi också snabbat upp responstiden, och fixat en del smärre saker. 

 

Om behörigheter i GoalEnvision (uppdaterad 230804)

Som användare av GoalEnvision har du en av 5 behörigheter. Egentligen är det bara 4 användarbehörigheter, eftersom den 5 och lägsta behörigheten inte ens har tillgång till GoalEnvision - den är avsedd för att du ska kunna bjuda in externa personer t.ex. kunder eller andra för att kunna skick enkätundersökningar till dem. Men mer om det om en stund.

De 5 behörighetsnivåerna är: 

  1. Ägare

  2. Styrelseledamot

  3. Ledningsgruppsmedlem

  4. Nyckelmedarbetare

  5. Extern (ej åtkomst)

  • Betalningsansvarig

 

Låt oss titta närmare på de 5 behörigheterna: 

Ägare 

Rollen som ägare innehar den högsta behörighetsnivån i systemet och har fullständig tillgång till alla funktioner och åtgärder. Som ägare av organisationen har du möjlighet att ändra prenumerationen, utse betalningsansvarig, redigera organisationsinformation och utföra andra administrativa uppgifter.

Som ägare är det ditt ansvar att bestämma riktningen och syftet med verksamheten. Du har befogenheten att skapa och ändra organisationens namn, vision, affärsidé, tillväxtmål, Om oss-sidan och betalningsansvarig för GoalEnvision-abonnemanget. Dessutom har du exklusiv rätt att starta Framgångsindexet.

Genom att inneha ägarrollen har du fullständig kontroll över organisationens inställningar.

Ledningsmedlem

Ledningsmedlemmar inkluderar VD och övriga medlemmar i företagets ledningsgrupp. Dessa personer har behörighet att skapa och ändra strategiska mål, definiera målens mätbara kriterier och förutsättningar, samt skapa uppgifter och diskussionsforum baserat på ägarens vision, affärsidé och tillväxtmål.

Ledningsmedlemmarna har en central roll i att styra och leda verksamheten. De arbetar tillsammans för att förverkliga företagets vision och uppnå de strategiska målen. Genom att använda ägarens riktlinjer och mål som grund kan ledningsmedlemmarna utveckla och anpassa strategierna för att möta företagets behov och utmaningar.

Genom att skapa och ändra strategiska mål kan ledningsmedlemmarna staka ut riktningen för företagets tillväxt och framgång. Genom att sätta upp mätbara kriterier och förutsättningar kan de också utvärdera och följa upp framstegen mot dessa mål.

Ledningsmedlemmarna kan också skapa uppgifter och diskussionstrådar för att främja samarbete och kommunikation inom ledningsgruppen. Genom att dela information och idéer kan de gemensamt fatta välgrundade beslut och hantera utmaningar som uppstår i verksamheten.

Nyckelmedarbetare

Som nyckelmedarbetare har du tillgång till all information i din organisation, men du har inte behörighet att ändra något annat än dina egna personliga uppgifter. 

Extern (ej åtkomst)

Användare med extern åtkomst har begränsad synlighet i GoalEnvision. När en extern användare loggar in kommer de inte att kunna se något innehåll. Denna behörighetsnivå är avsedd enbart för externa parter. Syftet med att ha denna behörighetsnivå är att du ska kunna skicka enkätundersökningar till externa parter för att mäta förutsättningarna och resultaten. 

Betalningsansvarig

Rollen som betalningsansvarig innebär att en person ansvarar för betalningen av GoalEnvision. Den betalningsansvariga kan vara vem som helst som utses för att utföra denna uppgift. Det är viktigt att notera att betalningsansvarig är en roll som kan tilldelas till olika personer beroende på behov och preferenser. Betalningsansvarig för GoalEnvision kan vara vem som helst som utsetts att hantera betalningarna för tjänsten. 

Om Teamet bakom GoalEnvision

Dela denna artikel

Gillade du den här artikeln? Här finns fler artiklar...

Maj 29 2023, 2 min att läsa

Nyheter: Låt AI föreslå uppgifter Ta hjälp av AI med att formulera Vision och affärsidé Flera förbättringar och nya funktioner. Läs mer här!