Loading
< Alla artiklarKategorier: Ledarskap
Mars 16 2022, 3 min att läsa

Stefan Söderfjäll berättar om mål i GoalEnvision (Del 10: Uppföljning av mål)

Hur viktigt är det med uppföljning av formulerade mål? Vad handlar det egentligen om? Vad ger det för olika typer av möjligheter? Här besvaras frågor om uppföljning.

 

Även om det kan finnas en vinning i att formulera tydliga, utmanande mål med aktiviteter, lärande, prestationer och resultat så kommer den effekten att bli avsevärt mycket mindre än om vi kombinerar de här tydliga, utmanande målen med en god uppföljningsprocess. 

Uppföljning handlar helt enkelt om att på regelbunden basis se av vart man ligger till i förhållande till uppsatta mål. Det ger oss en möjlighet att förändra strategier, modifiera, tillkalla hjälp, resurser och att anstränga oss mer. Det blir tydligt att se om vi är på rätt väg. Uppföljning ger oss också en chans att med utgångspunkt i hur det har gått för oss så här långt och vad vi har gjort som har fungerat bra och som har fört oss närmare målet. Den här typen av strukturerad reflektion har visat sig ha en markant effekt på hur vi presterar. På individnivå men också i arbetsgrupper där studier visar att det kan ha upp till 40 procents effekt på arbetsprestationer. Till exempel i team, när vi jobbar med en regelbunden strukturerad reflektion och tittar på hur det har gått för oss i arbetet mot våra mål. 

Det man bör tänka på när man jobbar med uppföljning, det är att synliggöra progressen. Att löpande så ofta det går, synliggöra vad vi har gjort som har fört oss närmare målen. Det kan vara att man visar det grafiskt, berättar för varandra om saker man har gjort eller att stryka punkter på en att-göra-lista. 

Använd inte uppföljning för att döma och kritisera, utan snarare använda uppföljning för inhämtning av information om det är så att vi behöver justera någonting. Använd även uppföljning för att se om det behövs hjälp, stöd och coaching på något sätt. Framför allt så är det viktiga i uppföljningen att den genomförs på ett sånt sätt så att människor känner sig trygga att berätta både om vad man har gjort bra, men också om vad man har gjort som inte har fungerat. Så att vi kan dra lärdom utav det och bli lite bättre löpande i takt med att vi jobbar mot våra mål.

Du hittar hela serien med Stefans filmer om mål här...

Om Stefan Söderfjäll

Filosofie Doktor i Psykologi Stefan Söderfjäll har studerat vårt mänskliga beteende i drygt 20 år. Stefan vill föra ut forskningsbaserad kunskap framförallt om hur vi beter oss i arbetslivet. Stefan Söderfjäll är en av skaparna av det svenska digitala verktyget för målstyrning, GoalEnvision. GoalEnvision är ett kraftfullt verktyg för dig som vill sätta mål tillsammans i företaget. GoalEnvision ger tips på framgångsrika mål och en enkel metodik för att få alla att få rätt saker gjorda.

Om Av Stefan Söderfjäll, författare och doktor i psykologi

Stefan Söderfjäll är filosofie doktor i Psykologi och har spenderat drygt 20 år med att föra ut forskningsbaserad kunskap om hur vi beter oss, framförallt om hur vi beter oss i arbetslivet.

Dela denna artikel

Gillade du den här artikeln? Här finns fler artiklar...

Mars 17 2022, 3 min att läsa

Vad är paradoxen som uppstår när man talar om måluppfyllelse? Varför är måluppfyllelse inte det viktiga? Här besvaras frågor om måluppfyllelse.

Mars 16 2022, 4 min att läsa

Finns det några nackdelar eller potentiella faror när man jobbar med mål? Vad kan riskerna vara för någonting? Vad händer om man sätter för långsiktiga mål? Här besvaras frågor om fallgropar i målarbete.