Vi människor har en mer utvecklad förmåga att tänka i termer av framtida önskvärda tillstånd, än vad som är fallet med andra levande arter och livsformer.

Vad fyller mål för funktioner ? Varför lönar det sig att formulera tankar och fantasier om ett önskvärt framtida tillstånd som vi vill agera på för att uppnå?

 

 

Först och främst är förmågan att tänka om framtiden och planera för framtiden en stark drivkraft för människan. Annars skulle vi vara handlingsförlamade eftersom vi inte skulle veta vart vi ska, eller så skulle vi agera väldigt förvirrat och slumpartat eftersom vi inte hade något i oss som förde oss i någon given riktning. Mål är alltså helt nödvändiga för att vi över huvud taget ska få någonting gjort. Och mål är därför antagligen unika för oss människor. Vi människor har en mer utvecklad förmåga att tänka i termer av framtida önskvärda tillstånd, än vad som är fallet med andra levande arter och livsformer. 

Den första funktionen hos ett mål är alltså det är helt nödvändigt för att vi ska kunna göra någonting. Mål är nödvändiga för att vi ska kunna planera, för att vi ska kunna tillsätta resurser och veta vad behöver vi göra för att kunna skapa den önskvärda framtiden. Mål hjälper oss att planera och prioritera.  

Den andra funktionen som mål fyller är att de ger oss energi. Känner du att ”-det där vill jag verkligen vara med om att uppnå” eller ”-det där vill vi tillsammans försöka åstadkomma” eller ”-det där är vi beredda att ta agera på”, så bidrar mål på ett till vår motivation, de påverkar vår drivkraft, vad vi gör och hur mycket vi anstränger oss. 

Den tredje funktionen om mål fyller är att de är fundamentalt nödvändiga för att vi ska kunna samarbeta med varandra. ”-vad är det vi ska försöka åstadkomma tillsammans?” Vi kan byta erfarenheter, vi kan diskutera, vi kan tillsammans måla upp tänkbara alternativ och vi kan komma överens om ”-vart är det vi tillsammans ska försöka nå med våra ansträngningar?” Vi får också lättare att prata ihop oss om: “-Hur ska vi ta oss dit?”,  “-Vem ska göra vad?”, “-Vilka beteenden är okej och inte okej?” och “-Vilka strategier behöver vi tillämpa?”.

Sammanfattningsvis är alltså mål nödvändiga för att vi ska kunna planera och prioritera. Mål ger oss motivation och drivkraft. Mål är nödvändiga för att vi ska kunna samarbete med varandra, i grupper och på avdelningar och i hela organisationen.

 Du hittar hela serien med Stefans filmer om mål här...

Om Stefan Söderfjäll

Filosofie Doktor i Psykologi Stefan Söderfjäll har studerat vårt mänskliga beteende i drygt 20 år. Stefan vill föra ut forskningsbaserad kunskap framförallt om hur vi beter oss i arbetslivet. Stefan Söderfjäll är en av skaparna till det svenska digitala verktyget för målstyrning, GoalEnvision. GoalEnvision är ett kraftfullt verktyg för dig som vill sätta mål tillsammans i företaget. GoalEnvision ger tips på framgångsrika mål och en enkel metodik för att få alla att få rätt saker gjorda.

Om Av Stefan Söderfjäll, författare och doktor i psykologi

Stefan Söderfjäll är filosofie doktor i Psykologi och har spenderat drygt 20 år med att föra ut forskningsbaserad kunskap om hur vi beter oss, framförallt om hur vi beter oss i arbetslivet.

Dela denna artikel
Två kvinnor med en laptop samt tecknade illustrationer runtomkring

Testa GoalEnvisions digitala strategiverktyg - enkelt och effektivt

Är du en entreprenör eller ledare med höga ambitioner? Vill du frigöra hela kraften i organisationen så att ni kan överträffa era affärsmål?

 

Då är GoalEnvision definitivt något för dig! Du kan prova verktyget utan kostnad i 30 dagar. Inga förpliktelser.

 

Prova GoalEnvisions guidade flöden, AI-assistent och strategiska hjälp för att planera, genomföra och följa upp er strategi på ett framgångsrikt sätt.