Loading
< Alla artiklarKategorier: Ledarskap
Mars 22 2022, 2 min att läsa

Stefan Söderfjäll berättar om mål i GoalEnvision (Del 4: Vad händer om vi inte sätter mål?)

Vi människor formulerar mål medvetet eller omedvetet för det mesta av vårt beteende.

 

Vi skulle antingen agera väldigt passivt eller fullständigt förvirrat om det inte fanns någon idé om vart vi ville med vårt handlande. Men vad blir konsekvensen om vi inte medvetet sätter mål och pratar om mål i en verksamhet? De omedelbara konsekvenserna blir naturligtvis att vi får svårare att samarbeta. Om vi har olika uppfattning om vad vi ska försöka åstadkomma någonting så kommer det att utgöra en grund för potentiella konflikter, suboptimerade prestationer och friktioner. 

Att arbeta utan mål inverkar negativt på vår motivation, vårt välbefinnande och vår tillfredsställelse arbetsplatsen, vilket gissningsvis kommer att påverka personalomsättning, arbetsprestationer och vilka faktiska resultat vi gör. Det kommer att inverka negativt på vår effektivitet, alltså hur vi hur vi använder våra resurser, material och våra maskiner på bästa sätt. När vi har en idé om vad vi vill åstadkomma har vi lättare att veta hur vi ska använda vår egna och gemensamma kompetens och de materiella resurser som står till buds. Vi kommer helt enkelt att nyttja resurserna på ett mer effektivt sätt. 

Sammanfattningsvis är alltså mål det som får oss att minska risken att hamna i konflikter, trivas mindre på jobbet, leverera sämre resultat och få en mindre effektiv verksamhet.

Du hittar hela serien med Stefans filmer om mål här...

Om Stefan Söderfjäll

Filosofie Doktor i Psykologi Stefan Söderfjäll har studerat vårt mänskliga beteende i drygt 20 år. Stefan vill föra ut forskningsbaserad kunskap framförallt om hur vi beter oss i arbetslivet. Stefan Söderfjäll är en av skaparna av det svenska digitala verktyget för målstyrning, GoalEnvision. GoalEnvision är ett kraftfullt verktyg för dig som vill sätta mål tillsammans i företaget. GoalEnvision ger tips på framgångsrika mål och en enkel metodik för att få alla att få rätt saker gjorda.

Om Av Stefan Söderfjäll, författare och doktor i psykologi

Stefan Söderfjäll är filosofie doktor i Psykologi och har spenderat drygt 20 år med att föra ut forskningsbaserad kunskap om hur vi beter oss, framförallt om hur vi beter oss i arbetslivet.

Dela denna artikel

Gillade du den här artikeln? Här finns fler artiklar...

Mars 23 2022, 3 min att läsa

Vi människor har en mer utvecklad förmåga att tänka i termer av framtida önskvärda tillstånd, än vad som är fallet med andra levande arter och livsformer.

Mars 21 2022, 4 min att läsa

Det finns inte bara ett sorts mål. Vi kan formulera mål på fyra olika abstraktionsnivåer.