Vi människor formulerar mål medvetet eller omedvetet för det mesta av vårt beteende.

Måste du verkligen formulera mål? Vad blir konsekvenserna om vi inte alls sätter mål? Vi människor formulerar mål medvetet eller omedvetet för det mesta av vårt beteende. 

 

 

Vi skulle antingen agera väldigt passivt eller fullständigt förvirrat om det inte fanns någon idé om vart vi ville med vårt handlande. Men vad blir konsekvensen om vi inte medvetet sätter mål och pratar om mål i en verksamhet? De omedelbara konsekvenserna blir naturligtvis att vi får svårare att samarbeta. Om vi har olika uppfattning om vad vi ska försöka åstadkomma någonting så kommer det att utgöra en grund för potentiella konflikter, suboptimerade prestationer och friktioner. 

Att arbeta utan mål inverkar negativt på vår motivation, vårt välbefinnande och vår tillfredsställelse arbetsplatsen, vilket gissningsvis kommer att påverka personalomsättning, arbetsprestationer och vilka faktiska resultat vi gör. Det kommer att inverka negativt på vår effektivitet, alltså hur vi hur vi använder våra resurser, material och våra maskiner på bästa sätt. När vi har en idé om vad vi vill åstadkomma har vi lättare att veta hur vi ska använda vår egna och gemensamma kompetens och de materiella resurser som står till buds. Vi kommer helt enkelt att nyttja resurserna på ett mer effektivt sätt. 

Sammanfattningsvis är alltså mål det som får oss att minska risken att hamna i konflikter, trivas mindre på jobbet, leverera sämre resultat och få en mindre effektiv verksamhet.

Du hittar hela serien med Stefans filmer om mål här...

Om Stefan Söderfjäll

Filosofie Doktor i Psykologi Stefan Söderfjäll har studerat vårt mänskliga beteende i drygt 20 år. Stefan vill föra ut forskningsbaserad kunskap framförallt om hur vi beter oss i arbetslivet. Stefan Söderfjäll är en av skaparna av det svenska digitala verktyget för målstyrning, GoalEnvision. GoalEnvision är ett kraftfullt verktyg för dig som vill sätta mål tillsammans i företaget. GoalEnvision ger tips på framgångsrika mål och en enkel metodik för att få alla att få rätt saker gjorda.

Om Av Stefan Söderfjäll, författare och doktor i psykologi

Stefan Söderfjäll är filosofie doktor i Psykologi och har spenderat drygt 20 år med att föra ut forskningsbaserad kunskap om hur vi beter oss, framförallt om hur vi beter oss i arbetslivet.

Dela denna artikel
Två kvinnor med en laptop samt tecknade illustrationer runtomkring

Testa GoalEnvisions digitala strategiverktyg - enkelt och effektivt

Är du en entreprenör eller ledare med höga ambitioner? Vill du frigöra hela kraften i organisationen så att ni kan överträffa era affärsmål?

 

Då är GoalEnvision definitivt något för dig! Du kan prova verktyget utan kostnad i 30 dagar. Inga förpliktelser.

 

Prova GoalEnvisions guidade flöden, AI-assistent och strategiska hjälp för att planera, genomföra och följa upp er strategi på ett framgångsrikt sätt.