Loading
< Alla artiklarKategorier: Ledarskap
Mars 20 2022, 2 min att läsa

Stefan Söderfjäll berättar om mål i GoalEnvision (Del 6: Mätbart eller inte?)

När ska målet vara uppnått? Vad innebär det att utvärdera måluppfyllelse? Måste man uppnå sina mål? Här besvaras frågor om mätbara mål.

 

Risken med att formulera mål som är enkla är att man då inte formulerar mål som är mest relevanta för verksamheten. Då är det bättre att formulera tydliga mål, snarare än mätbara mål. Ett mål som är tydligt behöver inte vara mätbart. Att formulera mål kring något som är svårt att mäta t.ex. subjektiva upplevelser om trivsel eller engagemang går förvisso att mäta med enkäter av olika slag, men sådana mätningar blir sällan tillräckligt exakta. 

Om det är svårt att mäta så kan det vara lika bra att konstatera att ni är överens om hur ni ska göra för att med kvalitet utvärdera om ni har nått målet. Och om det står klart hur och när ni utvärderar så bidrar det till tydlighet när det gäller era mål. Målen kan gå att bryta ner i mätbara indikatorer, men det får aldrig vara av överordnad betydelse för att målen ska vara relevanta och viktiga.

Du hittar hela serien med Stefans filmer om mål här...

Om Stefan Söderfjäll

Filosofie Doktor i Psykologi Stefan Söderfjäll har studerat vårt mänskliga beteende i drygt 20 år. Stefan vill föra ut forskningsbaserad kunskap framförallt om hur vi beter oss i arbetslivet. Stefan Söderfjäll är en av skaparna av det svenska digitala verktyget för målstyrning, GoalEnvision. GoalEnvision är ett kraftfullt verktyg för dig som vill sätta mål tillsammans i företaget. GoalEnvision ger tips på framgångsrika mål och en enkel metodik för att få alla att få rätt saker gjorda.

Om Av Stefan Söderfjäll, författare och doktor i psykologi

Stefan Söderfjäll är filosofie doktor i Psykologi och har spenderat drygt 20 år med att föra ut forskningsbaserad kunskap om hur vi beter oss, framförallt om hur vi beter oss i arbetslivet.

Dela denna artikel

Gillade du den här artikeln? Här finns fler artiklar...

Mars 21 2022, 4 min att läsa

Det finns inte bara ett sorts mål. Vi kan formulera mål på fyra olika abstraktionsnivåer.

Mars 18 2022, 2 min att läsa

Ska mål vara långsiktiga eller kortsiktiga? Behöver man både kortsiktiga och långsiktiga mål? Här besvaras frågor om dessa olika typer av mål.