Loading
< Alla artiklarKategorier: Ledarskap
Mars 18 2022, 2 min att läsa

Stefan Söderfjäll berättar om mål i GoalEnvision (Del 7: Kort eller långsiktiga mål?)

Ska mål vara långsiktiga eller kortsiktiga? Behöver man både kortsiktiga och långsiktiga mål? Här besvaras frågor om dessa olika typer av mål.

 

Många gånger görs felet att vi formulerar enbart långsiktiga mål som brukar sträcker sig från tre månader och framåt. Och de målen är naturligtvis viktiga för att vi ska kunna fatta mer långsiktiga beslut, planera, tillföra resurser och göra långsiktig planering och så vidare. Men de får inte så mycket inverkan på det faktiska beteende på daglig basis. Eftersom mål har som sin huvudsakliga funktion att faktiskt påverka vårt beteende, så behöver vi också formulera mål som är betydligt mer kortvariga än så. Det finns egentligen ingen kortaste tidsrymd kring vilken det är meningsfullt att formulera ett mål. 

När vi ska utföra ett beteende, genomföra en aktivitet eller utföra olika delprojekt så kan vi alltid med fördel försöka formulera mål med de här aktiviteterna och delprojekten. Och vikten med att ha ett långsiktigt mål, det är att vi då kan formulera de kortsiktiga målen med utgångspunkt mot de långsiktiga målen. 

Saknar vi en långsiktig målbild eller en riktning med verksamheten så blir det svårt att formulera kortsiktiga mål, för vi har ingenting att stämma av dem mot. Men de kortsiktiga målen, det är de som påverkar vårt beteende. Det är de som ger möjlighet att få känna att vi gör framsteg. Det är de som hjälper oss att kontinuerligt lära och utvecklas.

Du hittar hela serien med Stefans filmer om mål här...

Om Stefan Söderfjäll

Filosofie Doktor i Psykologi Stefan Söderfjäll har studerat vårt mänskliga beteende i drygt 20 år. Stefan vill föra ut forskningsbaserad kunskap framförallt om hur vi beter oss i arbetslivet. Stefan Söderfjäll är en av skaparna av det svenska digitala verktyget för målstyrning, GoalEnvision. GoalEnvision är ett kraftfullt verktyg för dig som vill sätta mål tillsammans i företaget. GoalEnvision ger tips på framgångsrika mål och en enkel metodik för att få alla att få rätt saker gjorda.

Om Av Stefan Söderfjäll, författare och doktor i psykologi

Stefan Söderfjäll är filosofie doktor i Psykologi och har spenderat drygt 20 år med att föra ut forskningsbaserad kunskap om hur vi beter oss, framförallt om hur vi beter oss i arbetslivet.

Dela denna artikel

Gillade du den här artikeln? Här finns fler artiklar...

Mars 20 2022, 2 min att läsa

När ska målet vara uppnått? Vad innebär det att utvärdera måluppfyllelse? Måste man uppnå sina mål? Här besvaras frågor om mätbara mål.

Mars 17 2022, 3 min att läsa

Ska man ha individuella eller ska man ha gemensamma mål? Hur bör man tänka kring dessa typer mål? Här besvaras frågor om individuella och gemensamma mål.