Loading
< Alla artiklarKategorier: Nyheter och uppdateringar
April 13 2023, 5 min att läsa

Uppdateringar 13 april 2023

Stora nyheter i plattformen! Läs mer här. Omarbetad organisationssida med flikar för enklare åtkomst Nytt snabbare och mer flexibelt målflöde Nyheter i Framgångsindex - förslag på förbättringar  Starta ny organisation snabbare Andra förbättringar och ändringar

Nyheter i plattformen 13 april 2023

 

Denna gång är det riktigt stora nyheter! 

 

Omarbetad organisationssida med flikar för enklare åtkomst

Organisationssidan är den mest centrala sidan i hela GoalEnvision. Här har du överblicken och åtkomsten till det mesta i strategin. Därför är det viktigt att organisationssidan täcker alla de områden som du är intresserad av utan att behöva skrolla upp och ned för att hitta det du söker. Därför tog vi fram ett fliksystem där du hittar följande flikar: 

Överblick visar dig överblicken med magiska diagrammen för alla 5 framgångsperspektiv. 

Organisationsfliken visar ert organisationsschema med roller och enheter, arbetsgrupper och mycket mer. Du kan växla mellan två visningslägen med den här knappen:

I medarbetarfliken ser du alla inbjudna personer till din organisation i GoalEnvision. Här ställer du också in behörigheter för respektive person.

Fliken Mål visar era strategiska mål på ett helt nytt sätt. Sorterat efter perspektiv finner du dem i bokstavsordning. Till höger om målet ser du hur väl ni definierat målet och om något saknas. Klicka på kugghjulet längst ut till höger om målet för att göra ändringar. Nytt är, som du kanske märker, att du inte behöver fylla i allt i ett mål för att kunna lägga upp det. Läs mer om detta nedan under rubriken; Nytt snabbare och mer flexibelt målflöde.

På samma sätt ser du alla förutsättningar i bokstavsordning under fliken Förutsättningar. Med kugghjulet till höger om varje förutsättning kan du göra ändringar. 

Fliken Mått ger dig alla mått i bokstavsordning på samma sätt och med samma redigeringsmöjligheter som Mål och Förutsättningar-fliken. 

I Enkät-filken kan du på samma sätt se enkäterna i bostavsordning och med kugghjulet kan du göra ändringar i både undersökningar och enkäter. 

Nyheterna med fliksystemet på organisationssidan innebär också en del andra förbättringar. Läs vidare.

 

Nytt snabbare och mer flexibelt målflöde

Tidigare var det nödvändigt att definiera allt inom ett mål för att kunna lägga upp det. Så icke längre. 

När du väljer att skapa ett nytt strategisk mål, får du upp en ruta där du anger målets namn, väljer perspektiv och mättyp. Nu har du två val: 

Spara & Beskriv - leder dig vidare till det nya målflödet. Läs mer nedan

Spara & Skapa nytt - Låter dig spara målet som det är och direkt namnge ett nytt mål. Detta är bra om du först vill sätta upp en struktur för vilka mål du vill ha, innan du går in i varje mål och definierar detaljerna. Detta gör det lättare att skissa fram en målbild först och sedan, när du är nöjd, sätta måtten, förutsättningar, ansvariga och ambitionsnivåer. Smidigt :)

Spara & Beskriv - Nytt målflöde

Det nya målflödet har sina egna flikar med alla målets egenskaper, mått, ambitionsnivån, historiska data och förutsättningar under varsin flik. Du behöver inte, som tidigare, bygga målet i steg från början till slut. Istället kan du hoppa fram och tillbaka helt fritt. Fyll i ambitionsnivån innan du sätter en ansvarig om du vill. Du behöver inte ens fylla i allting för att lägga upp målet. Fyll i vad du har klart för nu, spara och kom tillbaka senare. 

På fliken Mål på organisationssidan ser du, som tidigare nämnts, vilka detaljer du har definierat och om något saknas. Kom dock ihåg att målet inte startas förrän alla flikarna i målflödet är ifyllda. 

 

Nyheter i Framgångsindex - förslag på förbättringar 

Se ert framgångsindex

Framgångsindex har fått en uppdatering och finns nu tillgängligt i inforutan uppe till höger på organisationssidan. Där ser du också ert aktuella index (Genomsnittet av ert resultat i alla fem perspektiven)

Få förslag på förutsättningar till mål skapade av framgångsindex

När ni gjort ert framgångsindex och klickar på en av "Förbättra"-knapparna så sätts ett mål med just det namnet. Du väljer en ansvarig för målet och kommer till fliken för förutsättningar. Här får du nu förslag på lämpliga förutsättningar att koppla till målet. Se dessa som en inspiration. Du kan välja ett koppla ett eller flera av dessa förslag och ändra i dem så att de passar er verksamhet bättre. Självklart kan du lägga upp helt egna förutsättningar som tidigare. 

Nytt uppdateringsschema för Framgångsindex

När du väljer att förbättra er inom ett område och låter Framgångsindex skapa ett mål med förutsättningar för detta område kommer en ny enkät med bara de frågor som är kopplade till det valda området skickas ut en gång per månad. Var 6:e månad skickas hela framgångindex-enkäten ut igen, så att ni alltid har ett aktuell index att benchmarka med. 

 

Starta ny organisation snabbare

Det här kommer mest nya användare att märka, men om du också väljer att skapa en ny organisation kommer du att märka att vi tagit bort hela introduktionsflödet så att du snabbare kommer till organisationssidan. 

Typ av organisation används inte längre, så den uppgiften behöver inte anges. Sidorna för tillväxtmål och organisationsschemat är också borta från introduktionsflödet. Återstår göra organisationens namn, ditt namn och din roll - Klick så är du på organisationssidan! :)

 

Andra förbättringar och ändringar

Snooza rapportering eller granskning: Du kan nu välja att rapportera senare eller om du är granskare, granska senare. När rapporten skickas ut, kanske du inte har tillgång till alla data på samma gång och då kan det vara bra att "snooza" en del av rapporten. 

Historiska data: Det är inte längre nödvändigt att kommentera historiska data när du lägger upp nya mål. 

Ambitionsnivån: När du växlar till tabellfliken på sidan för ambitionsnivå är talen nu i absolut form. Klicka ur rutan för absoluta tal om du istället vill lägga in relativa tal i procent. 

Hashtags är borta ur plattformen helt, eftersom de inte används till något och mest verkade skapa förvirring :)

Om Teamet bakom GoalEnvision

Dela denna artikel

Gillade du den här artikeln? Här finns fler artiklar...

Mars 16 2023, 1 min att läsa

Här är nyheterna i dagens uppdatering. +Snabbfakta informationsruta +Fler readme-länkar Läs vidare för mer detaljerad information

Mars 28 2023, 2 min att läsa

Tack för er feedback. Här kommer några fler nyheter och justeringar i plattformen.