Loading
< Alla artiklarKategorier: Metodik, Gör det själv
Dec 1 2022, 7 min att läsa

Workshopinstruktioner: Formulera visionen

Detta är instruktionerna för att genomföra en workshop med teamet där ni tillsammans kommer fram till en formulerad vision. Workshopen tar cirka 2 timmar att genomföra. Innan workshopen ska deltagarna förbereda sig väl.

Workshopinstruktioner: Formulera er vision

Detta är instruktionerna för att genomföra en workshop med teamet där ni tillsammans kommer fram till en formulerad vision. Workshopen tar cirka 2 timmar att genomföra. Innan workshopen ska deltagarna förbereda sig väl.

Vad är en vision och varför ska man ha en?

En vision är ett långsiktigt idealiserat mål som en organisation eller individ strävar efter att uppnå. Det är ett uttalande om vad du vill uppnå och varför det är viktigt. Att ha en vision kan vara till hjälp eftersom det:

Ger riktning: En vision kan hjälpa till att vägleda beslutsfattande och ge en känsla av syfte och riktning.

Motiverar och inspirerar: En övertygande vision kan inspirera och motivera människor att arbeta mot ett gemensamt mål.

Hjälper till att prioritera: En vision kan hjälpa dig att fokusera på det som är viktigast och prioritera dina ansträngningar därefter.

Underlättar samarbete: En delad vision kan hjälpa människor att sammanföras och underlätta samarbete mot ett gemensamt mål.

Fungerar som referenspunkt: En vision kan fungera som referenspunkt för att utvärdera framsteg och göra justeringar vid behov.

Sammantaget kan en vision hjälpa en organisation eller individ att hålla sig fokuserad och motiverad, och kan ge en känsla av riktning och syfte.

Potentiella fallgropar och hur man undviker dem

Att hålla en workshop kan vara en utmanande uppgift, men det finns sätt att övervinna vanliga fallgropar och säkerställa en framgångsrik och produktiv session.

En fråga som ofta dyker upp är partiskhet från workshopledaren. För att undvika detta är det bäst att välja en neutral handledare som inte har ett egenintresse av ämnet som diskuteras.

En annan fallgrop är förvirring om syftet med workshopen. För att undvika detta är det viktigt att tydligt definiera det önskade resultatet och se till att det kommuniceras till alla deltagare.

Att moderera samtalet, hålla koll på tiden och säkerställa lika deltagande från alla medlemmar är också avgörande för en lyckad workshop. Det finns olika tillvägagångssätt för att underlätta samtalet, såsom öppen diskussion eller röstning om idéer, för att säkerställa att alla röster hörs och idéer ges lika hänsyn.

Genom att ta itu med dessa potentiella fallgropar kan du säkerställa att din workshop blir en produktiv och inkluderande upplevelse för alla deltagare.Vem bör delta?

Utse en workshopledare för att moderera och koordinera workshopen. Välj någon som inte är direkt involverad i processen.

Bestäm också vem som ska ansvara för att implementera resultaten av workshopen.

Grundarna, VD, ledningsgrupp och styrelse bör vara delaktiga i att formulera visionen.Vad kommer först? Vision eller affärsidé?

Det beror på situationen. I en perfekt värld skulle en vision komma först som en guide för att skapa en produkt eller tjänst som gynnar andra. I verkligheten kan en vision utvecklas senare som ett sätt att attrahera kunder.

Om en affärsidé ännu inte har skapats är det bäst att börja med en vision som vägleder utvecklingen av en affärsidé. Visionen ska beskriva företagets "varför" utifrån marknadens och kundernas perspektiv.1. Förberedelse

Förbered workshoprummet med skrivmaterial och en vägg för anteckningar. Se till att tydligt kommunicera syftet och förväntningarna på workshopen, inklusive vikten av att formulera en gemensam vision.

Visioner blir lätt abstrakta eller luddiga, det är därför viktigt för workshopledaren att noggrant beskriva förväntningarna och vad det innebär att tillsammans formulera en vision.

Exempel på text att skicka med inbjudan till deltagarna:

Vi vill tillsammans formulera en vision som kan bli vår ledstjärna för hur vi prioriterar och hur vi väljer att hjälpa kunden.

En vision är en tydlig och levande skildring av våra ambitioner och mål. Det ger riktning, motivation och fokus för våra ansträngningar. Det är en kraftfull kraft som driver innovation, kreativitet och tillväxt. Genom att formulera en vision syftar vi till att förmedla vår identitet och riktning till extern publik, såsom marknad och kunder.

Exempel:

Som frisör är du inte bara en mästare på att klippa hår, utan en förmedlare av självförtroende och komfort i utseendet. Du har kraften att lyfta och stärka dina kunder och förändra inte bara deras hår, utan också deras syn på livet.

Fundera på denna fråga innan workshopen:

Vad vill vi uppnå eller åstadkomma för kunderna i framtiden?

2. Workshopen

1. Starta workshopen

Välkomna deltagarna och påminn dem om syftet med workshopen och vad en vision är.

Total workshop: ca. 2 timmar

Om det är fler än 10 deltagare kan ni dela in er i grupper som arbetar först individuellt och sedan presentera sina förslag för hela gruppen.

Be deltagarna skriva ner 1-3 förslag på visioner på varje papper. Ett förslag på varje lapp.

2. Presentera förslagen

Workshopledaren ber deltagarna att sätta upp sina visionsförslag på väggen. Ledaren kan sedan be frivilliga att utveckla sina idéer, även om innebörden inte är direkt klar. Detta hjälper gruppen att bättre förstå och diskutera visionerna.3. Samla dubbletter

Workshopledaren går fram till väggen och identifierar exakta dubbletter. Placera de exakta dubbletterna ovanpå varandra. Var noga med att inte "tolka" olika patchar som dubbletter om de inte är det.

Exempel: - Som workshopledare ser jag att förslag 4 och 8 är exakt likadana. Jag sätter därför ihop dem så att de räknas som ett förslag och inte som två förslag.4. Rösta om de bästa förslagen

Be deltagarna gå till väggen och rösta på det förslag de tycker är bäst. Ge varje deltagare en fjärdedel så många poäng som det finns förslag, men minst 3 poäng.

Deltagare kan tilldela 1-3 poäng till sina favoritförslag. De kan fördela poängen hur de vill bland förslagen.

 

5. Lägg ihop resultaten

Workshopledaren räknar ut vilka 3 förslag som fått flest poäng och lägger dem åt sidan. De övriga förslagen kan finnas kvar som inspiration för vidare diskussion.

Valfritt: Be deltagarna igen att rösta på de 3 vinnande förslagen, men nu får de bara 1 poäng att tilldela vardera. Detta för att alla deltagare ska ha röstat fram ett av de vinnande förslagen. Det vinnande förslaget går vidare till den som är ansvarig för verksamheten.6. Beslut om vision

Workshopledaren lämnar de vinnande förslagen till den verksamhetsansvarige att ta ställning till.3. Beslutet - Det vinnande förslagetGrunden för det slutgiltiga valet av en vision sitter nu på väggen. Det är säkert fler än ett förslag som fått röster, så nu är det upp till den verksamhetsansvarige att bestämma vilket förslag som kan bli den nya visionen.

Råd till den ansvarige

Att välja ett förslag med flest röster säkerställer lagets engagemang, motivation och energi att gå vidare. Om ett mindre populärt förslag väljs kan det vara svårare att bygga upp samhällets stöd och engagemang för det.

Att välja det högst röstade förslaget maximerar chanserna till framgång och engagemang.Hur lägger du in visionen i GoalEnvision?

Överst på organisationssidan i Goalenvision hittar du en plats för vision som fungerar som en vägledande kraft för alla våra tillväxtmål och strategiska mål. Vår missionsförklaring, som ligger tydligt ovanför dessa mål, säkerställer att varje beslut vi fattar överensstämmer med våra kärnvärden och syfte.

Det är en ständig påminnelse om varför vi gör som vi gör, och hjälper oss att hålla fokus på att göra en positiv inverkan i världen.

När du noggrant har utformat din vision och placerat den på en framträdande plats på din GoalEnvision-organisationssida, är det dags att rikta uppmärksamheten mot att sätta tillväxtmål. Dessa mål fungerar som konkreta riktmärken för ditt team att sträva mot, och hjälper till att hålla alla fokuserade och motiverade.

Men att sätta ett tillväxtmål handlar om mer än att bara sätta ett numeriskt mål. Det är en möjlighet att anpassa ditt teams ansträngningar till din organisations mission och värderingar, för att säkerställa att varje beslut och åtgärd som tas är till tjänst för något större. Genom att fastställa tydliga och ambitiösa tillväxtmål kan du hjälpa ditt team att hålla fokus på den långsiktiga visionen och behålla motivationen för att uppnå den.

Lycka till!Dela denna artikel

Gillade du den här artikeln? Här finns fler artiklar...

Dec 1 2022, 7 min att läsa

Detta är instruktionerna för att genomföra en workshop med teamet där ni tillsammans kommer fram till formulerad affärsidé. Workshopen tar 2-3 timmar att genomföra. Innan workshopen ska deltagarna förbereda sig väl.