Loading
Dec 12 2023

Intern kommunikation i strategiarbetet

Kommunikation är en av de mest kritiska aspekterna av planeringsprocessen. Det handlar om att effektivt och tydligt kommunicera dina planer, mål och strategier till alla relevanta intressenter, inklusive teammedlemmar och andra intresserade parter. I detta kapitel kommer vi att utforska vikten av kommunikation och hur du kan säkerställa att din plan är väl kommunicerad för att driva den framåt.

Pratbubbla med frågetecken

Den här artikeln är en del av vår artikelserie om affärsplanering och affärsstrategier. Du hittar fler artiklar i serien genom att klicka på länken nedan. 

Till GoalEnvisions artikelserie om affärsplanering

 

Varför är kommunikation viktigt?

 

Kommunikation hjälper dig att:

 

- Skapa förståelse: Det säkerställer att alla involverade parter har en klar och gemensam förståelse av planens mål och strategier.

 

- Motivera teamet: Genom att kommunicera tydligt kan du motivera ditt team och hålla dem engagerade i att nå målen.

 

- Förhindra missförstånd: Tydlig kommunikation minskar risken för missförstånd, fel och förväntningar som inte uppfylls.

 

En man som kommunicerar med sitt team

Steg för Effektiv Kommunikation

 

1. Identifiera målgruppen: Börja med att identifiera vilka som är dina viktigaste intressenter och målgrupper. Det kan vara ditt team, chefer, investerare eller andra intressenter.

2. Anpassa budskapet: Anpassa ditt budskap till varje målgrupp. Vad är deras specifika intressen och behov?

3. Klart och konkret språk: Använd klart och koncist språk som är lätt att förstå. Undvik tekniskt eller komplicerat språk om det inte är nödvändigt.

4. Använd visuell kommunikation: Använd visuella hjälpmedel som diagram, grafer eller presentationer för att stödja ditt budskap.

5. Tvåvägskommunikation: Skapa en öppen kanal för dialog och frågor. Låt andra dela sina åsikter och bekymmer.

6. Regelbunden kommunikation: Planera regelbundna kommunikationsmöten eller uppdateringar för att hålla alla informerade om framstegen.

7. Var ärlig om utmaningar: Om det uppstår problem eller utmaningar, var ärlig om dem och kommunicera vad som görs för att lösa dem.

Läs mer om hur GoalEnvision hjälper dig att kommunicera strategin...

Exempel: Kommunikation

Låt oss använda ett exempel för att illustrera kommunikation. Antag att du planerar att införa en ny arbetsprocess i ditt företag för att öka effektiviteten.

 

- Målgrupp 1: Ditt team av anställda.

- Målgrupp 2: Chefer och ledare.

 

För att kommunicera detta till ditt team kan du:

- Hålla ett möte där du förklarar syftet med den nya arbetsprocessen och hur den påverkar deras arbete.

- Ge exempel på de förväntade fördelarna och hur det kan hjälpa dem att bli mer effektiva.

- Öppna upp för frågor och diskussion för att säkerställa att de förstår och är bekväma med förändringen.

 

För att kommunicera till chefer och ledare kan du:

 

- Skicka en skriftlig rapport som innehåller detaljer om den nya processen och dess potentiella påverkan på företagets prestanda.

- Erbjuda möjlighet till enskilda möten för att svara på eventuella frågor eller bekymmer som de kan ha.

 

Sammanfattning

Kommunikation är en nyckelkomponent i planeringsprocessen. Genom att kommunicera tydligt och effektivt kan du skapa förståelse, motivation och förtroende hos dina intressenter, vilket är avgörande för att driva din plan framåt. Regelbunden och anpassad kommunikation är nyckeln till att hålla alla informerade och engagerade i genomförandet av planen.