Loading
Dec 12 2023

Riskhantering i strategiarbetet

Tecknad kvinna som kollar i kikare

Riskhantering är en oumbärlig del av planeringsprocessen. Det handlar om att identifiera, bedöma och hantera potentiella risker och utmaningar som kan påverka genomförandet av din plan. I denna artikel kommer vi att utforska vikten av riskhantering och hur du kan utveckla en effektiv strategi för att hantera potentiella hinder.

Pratbubbla med frågetecken

Den här artikeln är en del av vår artikelserie om affärsplanering och affärsstrategier. Du hittar fler artiklar i serien genom att klicka på länken nedan. 

Till GoalEnvisions artikelserie om affärsplanering

 

Varför är riskhantering viktigt?

 

Riskhantering hjälper dig att:

 

- Minska osäkerhet: Genom att identifiera och hantera risker kan du minska osäkerheten och förbereda dig för eventuella hinder.

 

- Förhindra kriser: Det hjälper dig att förhindra att små problem utvecklas till större kriser som kan hota din plan.

 

- Säkerställa framgång: Genom att hantera risker proaktivt kan du öka chanserna att uppnå dina mål.

 

En man som tappar sin glass

Steg för Riskhantering

 

1. Identifiera risker: Börja med att identifiera potentiella risker och utmaningar som kan påverka din plan. Det kan vara ekonomiska, operativa, tekniska eller andra typer av risker.

 

2. Bedöm riskernas påverkan: Bedöm hur varje risk kan påverka din plan. Vilken är dess potentiella inverkan på mål, tidslinje och budget?

 

3. Bedöm riskernas sannolikhet: Bedöm sannolikheten att varje risk faktiskt inträffar. Är det en låg, måttlig eller hög risk?

 

4. Utveckla riskhanteringsstrategier: Utveckla strategier för att hantera varje risk. Det kan inkludera att minimera risken, överföra risken till andra parter eller ha en beredskapsplan om risken blir verklighet.

 

5. Implementera riskhanteringsplaner: Genomför de planerade åtgärderna för att hantera riskerna. Se till att alla relevanta parter är medvetna om och engagerade i riskhanteringsprocessen.

 

6. Övervaka och följ upp: Kontinuerligt övervaka riskerna och deras status. Om en risk utvecklas, vidta snabba åtgärder enligt din riskhanteringsplan.

Läs mer om måluppföljning... 

Exempel: Riskhantering

Låt oss använda ett exempel för att illustrera riskhantering. Antag att du planerar att lansera en ny produkt på marknaden.

 

- Risk 1: Leveransförseningar från leverantören kan påverka tidslinjen.

- Risk 2: Marknadssvängningar kan minska efterfrågan på produkten.

- Risk 3: Tekniska problem kan uppstå under produktutvecklingen.

 

För att hantera dessa risker kan du:

- Risk 1: Säkra backupleverantörer eller alternativa leveransmetoder för att minimera risken för förseningar.

- Risk 2: Genomföra marknadsundersökningar och utvärdera konkurrensen för att förstå marknadsvillkoren och möjliga svängningar.

- Risk 3: Ha en teknisk expert inom räckhåll för att snabbt lösa eventuella tekniska problem som uppstår under produktutvecklingen.

 

Avslutningsvis:

Riskhantering är en kritisk del av planeringsprocessen. Genom att identifiera, bedöma och hantera potentiella risker kan du minimera osäkerheten, förebygga kriser och öka chansen att din plan blir framgångsrik. I nästa kapitel kommer vi att utforska implementering och uppföljning av din plan för att säkerställa att den genomförs effektivt.

 

Två kvinnor med en laptop samt tecknade illustrationer runtomkring

Testa GoalEnvisions digitala strategiverktyg - enkelt och effektivt

Är du en entreprenör eller ledare med höga ambitioner? Vill du frigöra hela kraften i organisationen så att ni kan överträffa era affärsmål?

 

Då är GoalEnvision definitivt något för dig! Du kan prova verktyget utan kostnad i 30 dagar. Inga förpliktelser.

 

Prova GoalEnvisions guidade flöden, AI-assistent och strategiska hjälp för att planera, genomföra och följa upp er strategi på ett framgångsrikt sätt.