Loading
Nov 21 2023

Vad ska man tänka på när man sätter upp mål? En guide till effektiv målformulering

Vinnare som står på podium

Att sätta upp mål är en grundläggande del av varje framgångsrik strategi, men det är inte alltid en enkel uppgift. Här är några viktiga aspekter att tänka på när du formulerar mål, komplett med konkreta exempel.

SMARTa Mål

1. Specifikt

Ett mål bör vara så specifikt som möjligt för att undvika förvirring och ge en tydlig riktning.

Exempel: Istället för att säga "Vi ska bli bättre på marknadsföring", kan du säga "Vi ska öka vår konverteringsgrad från 2% till 4% inom de närmaste sex månaderna."

2. Mätbart

Som vi nämnde i en tidigare artikel, är mätbarhet ofta viktigt för att kunna följa upp och utvärdera framsteg.

Exempel: Ett mål som "Öka antalet följare på sociala medier med 25% inom tre månader" är mätbart och gör det enkelt att spåra framsteg.

3. Relevant

Målet bör vara relevant och kopplat till de övergripande målen för organisationen eller projektet.

Exempel: Om du driver en e-handelsbutik, skulle ett relevant mål kunna vara "Öka antalet återkommande kunder med 15% inom ett kvartal."

4. Tidssatt

Varje mål bör ha en tydlig tidsram för att skapa en känsla av brådska och göra det möjligt att planera resurser effektivt.

Exempel: Ett företag som vill expandera internationellt kan ha ett mål att "Lansera i tre nya länder inom de närmaste 12 månaderna."

5. Realistiskt

Målet bör vara utmanande men också realistiskt, för att undvika att sätta upp teamet för misslyckande.

Exempel: Om du är en liten startup med begränsade resurser, skulle ett mål att "Öka försäljningen med 500%" kanske inte vara realistiskt. Ett mer realistiskt mål kan vara "Öka försäljningen med 50% inom de närmaste sex månaderna."

6. Emotionellt

Målet bör också ha en emotionell komponent som motiverar och engagerar teamet. Detta kan hjälpa till att skapa en känsla av ägande och personlig investering i målet.

Exempel: Istället för att bara säga "Vi ska minska koldioxidutsläppen med 20%", kan du lägga till "Vi ska minska koldioxidutsläppen med 20% för att bidra till en hållbar framtid och skydda vår planet."

7. Relevant

Målet bör inte bara vara relevant i förhållande till organisationens övergripande mål, utan också relevant för de personer som är involverade. Detta gör att teamet känner att deras arbete har en direkt inverkan på målets framgång.

Exempel: Om du är i en kreativ bransch, kan ett relevant mål vara "Skapa en ny reklamkampanj som ökar varumärkesmedvetenheten med 30% och som teamet är stolt över."

Sammanfattning

När du sätter upp mål, tänk på att de bör vara specifika, mätbara, relevanta, tidsbundna och realistiska. Genom att följa dessa principer kan du öka chanserna att dina mål inte bara blir klara och begripliga, utan också uppnåeliga och meningsfulla i det större sammanhanget. Detta kommer i sin tur att bidra till bättre fokus, effektivitet och framgång för din organisation eller ditt projekt.

 

Om GoalEnvision

GoalEnvision är ett användarvänligt digitalt strategiverktyg som hjälper företagsägare och ledare att formulera och implementera sina affärsstrategier på ett effektivt sätt. Med vårt verktyg kan du enkelt definiera dina mål, identifiera framgångsfaktorer och skapa en handlingsplan för att uppnå dem. Du kan också följa upp och utvärdera dina framsteg mot målen. Med GoalEnvision behöver du inte vara en expert inom strategisk planering för att göra din verksamhet framgångsrik. Vi erbjuder en metod och ett ramverk som är enkla att använda och underlättar hela processen. Med fem nivåer - vision, affärsidé, tillväxtmål, strategiska mål och förutsättningar - hjälper GoalEnvision dig att skapa en tydlig strategisk målbild för ditt företag.