Loading
Jan 22 2024

Vad är OGSM?

OGSM, en förkortning för "Objectives, Goals, Strategies, and Measures", är en strategisk planeringsmetod som används för att hjälpa organisationer att definiera och uppnå sina långsiktiga mål.

OGSM i GoalEnvision

OGSM har fyra huvudkomponenter

Metoden är strukturerad och innehåller fyra huvudkomponenter:

  • Objectives (Tillväxtmål / Vision): Dessa är de övergripande tillväxtmålen som organisationen strävar efter att uppnå. Det kan också vara företagets vision. 

  • Goals (Strategiska Mål): Dessa är specifika, mätbara strategiska mål som behöver uppnås för att nå det övergripande tillväxtmålet. De är ofta kvantitativa och tidsbundna, vilket gör dem lättare att följa upp.

  • Strategies (Förutsättningar): Här specificeras de förutsättningar och metoder  som kommer att krävas för att uppnå målen. 

  • Measures (Aktiviteter): Detta handlar om de specifika aktiviteter som behöver vidtas för att etablera förutsättningarna. 

 

Historien bakom OGSM

OGSM-metoden har sina rötter i företagsledning och strategisk planering. Ursprunget kan spåras tillbaka till 1950-talet och 1960-talet, när företag började inse behovet av mer strukturerade tillvägagångssätt för att hantera sin tillväxt och utveckling. Metoden har utvecklats och anpassats över tid och har använts av stora multinationella företag samt små och medelstora företag över hela världen.

 

OGSM i GoalEnvision

I GoalEnvision, ett digitalt verktyg för strategisk planering och måluppföljning, är OGSM-metoden en central del av plattformen. GoalEnvision gör det möjligt för användarna att inte bara definiera sina OGSM-planer utan också att effektivt övervaka och hantera genomförandet av dessa planer. Med hjälp av GoalEnvisions användarvänliga gränssnitt och interaktiva verktyg kan användarna:

  • Skapa och visualisera sina OGSM-planer: Användare kan definiera sina tillväxtmål, ställa upp strategiska mål, definiera förutsättningarna (strategier) och specificera aktiviteter i en överskådlig och tydlig form.

  • Spåra framsteg: Genom kontinuerlig uppföljning och rapportering kan användare enkelt se hur de ligger till i förhållande till sina mål och vidta nödvändiga åtgärder för att hålla sig på rätt spår.

  • Engagera teamet: GoalEnvision underlättar för teammedlemmar att samarbeta och engagera sig i strategin, genom tydlig kommunikation och delade mål.

  • Justera strategier: Eftersom förhållanden ändras, ger GoalEnvision möjlighet att anpassa strategier och åtgärder, vilket säkerställer att planen förblir relevant och effektiv.

Genom att integrera OGSM-metoden i din verksamhet, ger GoalEnvision dig som ledare ett kraftfullt verktyg för att inte bara skapa, men också aktivt hantera och genomföra dina strategiska planer.

OGSM i GoalEnvisions översikt

Utforska OGSM med GoalEnvision...

 

Ett komplett exempel på ett OGSM i GoalEnvision:

Objective / Tillväxtmål: 

20% marknadsandel inom segmentet för små och medelstora företag under det kommande året.

Mått: Marknadsandel inom segmentet (i procent) och omsättning från små och medelstora företag.

Strategiskt mål: 

Vi utvecklar och erbjuder skräddarsydda IT-lösningar och konsulttjänster som svarar på de specifika behoven hos små och medelstora företag. 

Förutsättningar: 

Hög närvaro på digitala plattformar och marknadsföring inriktad på detta segment.

 

Aktiviteter:

avmarkerad Utföra en marknadsundersökning för att förstå de exakta behoven hos små och medelstora företag.

avmarkerad Anpassa tjänsteutbudet för att erbjuda lösningar som är kostnadseffektiva och skalbara för dessa företag.

avmarkerad Öka investeringen i digital marknadsföring och närvaro på branschspecifika forum och sociala medier.

avmarkerad Etablera partnerskap med organisationer som riktar sig till små och medelstora företag för att nå ut till en bredare kundbas.

 

I GoalEnvisions verktyg är OGSM-modellen central.

Boka en demo av GoalEnvision så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig!