Loading
Dec 12 2023

Vad är strategiutveckling?

Strategiutveckling är en avgörande fas inom affärsplaneringen. Det handlar om att formulera en karta som leder ditt företag mot dina mål. I detta kapitel kommer vi att utforska strategiutvecklingens viktiga steg och hur du kan skapa en effektiv strategi för att föra din plan framåt.

Pratbubbla med frågetecken

Den här artikeln är en del av vår artikelserie om affärsplanering och affärsstrategier. Du hittar fler artiklar i serien genom att klicka på länken nedan. 

Till GoalEnvisions artikelserie om affärsplanering

 

Vad är Strategiutveckling?

Strategiutveckling innebär att identifiera de viktigaste strategiska målen och åtgärder som kommer att hjälpa dig att uppnå dina mål. Det handlar om att välja den bästa vägen framåt med hänsyn till din nuvarande situation och resurser.

 

Tavla med strategiska resurser

Steg för Strategiutveckling

 • Tydliga mål: Börja med att tydligt definiera dina mål. Dina strategiska beslut bör alltid vara inriktade på att uppnå dessa mål. Läs mer om hur du formulerar tydliga mål...

 • Analys av nuvarande situation: Använd insikter från din analys av den nuvarande situationen för att identifiera de faktorer som påverkar din strategi.

 • SWOT-analys: Genomför en SWOT-analys för att förstå ditt företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Detta kommer att hjälpa dig att formulera en strategi som bygger på dina styrkor och tar hänsyn till utmaningar och möjligheter.

 • Strategiska alternativ: Generera olika strategiska alternativ baserat på din analys och SWOT-analys. Var kreativ och utforska olika möjligheter.

 • Prioritering: Utvärdera och prioritera dina strategiska alternativ. Vilka är de mest relevanta och effektiva alternativen för att nå dina mål?

 • Utveckla handlingsplaner: För varje strategiskt alternativ, skapa detaljerade handlingsplaner som beskriver vad som måste göras, vem som är ansvarig och tidsramen för genomförandet.

 • Resursallokering: Identifiera och allokera de resurser som behövs för att genomföra dina strategier. Detta kan inkludera människor, finansiering och teknik.

 • Riskhantering: Utvärdera de risker som är förknippade med dina strategier och utveckla planer för att hantera dem om de uppstår. Läs mer om riskhantering...

 • Kommunikation: Kommunicera din strategi tydligt till ditt team och andra intressenter så att alla är medvetna om inriktningen och målen. Läs mer om kommunikation i affärsplaneringen...

Exempel: Strategiutveckling

Låt oss använda ett exempel för att illustrera strategiutveckling. Antag att du driver en restaurang och har som mål att öka din omsättning med 20% under det kommande året.

 • Mål: Öka omsättningen med 20% inom ett år.

 • Strategiskt alternativ 1: Utöka menyutbudet och erbjuda fler hälsosamma alternativ för att attrahera en bredare kundbas.

 • Strategiskt alternativ 2: Starta en marknadsföringskampanj för att öka kännedomen om restaurangen och locka fler kunder.

 • Prioritering: Efter noggrann utvärdering av båda alternativen bestämmer du att att starta marknadsföringskampanjen är den mest effektiva strategin för att nå ditt mål.

 • Handlingsplan: Du utvecklar en handlingsplan för marknadsföringskampanjen, inklusive budget, tidslinje och marknadsföringskanaler.

 • Resursallokering: Du allokerar nödvändiga resurser, inklusive personal och budget, för att genomföra marknadsföringskampanjen.

 • Riskhantering: Du identifierar potentiella risker, som att kampanjen inte ger det förväntade resultatet, och utvecklar en plan för att hantera dem.

Genom att följa dessa steg har du utvecklat en strategi som är inriktad på att uppnå ditt mål att öka omsättningen med 20% inom ett år.

 

Använd strategiutvecklingen till din fördel

Strategiutveckling är en central del av planeringsprocessen som hjälper dig att välja den bästa vägen för att uppnå dina mål. Genom att klargöra mål, analysera din nuvarande situation, generera strategiska alternativ, prioritera och utveckla handlingsplaner, kommer du att vara bättre rustad att driva din plan framåt. I nästa kapitel kommer vi att utforska hur du kan implementera och följa upp din strategi.

Boka en demo av GoalEnvision och se hur vi kan bli en integrerad del av din organisations strategiska utveckling