Loading
Nov 30 2023

Att fastställa ett tydligt syfte och mål i strategin

Tecknad man som bestigit berg och håller flagga

Att fastställa ett tydligt syfte och mål är den första och mest grundläggande delen av planeringsprocessen. Ett klart syfte och tydliga mål ger riktning åt ditt arbete och hjälper dig att fokusera dina ansträngningar på att uppnå önskade resultat. I detta kapitel kommer vi att utforska hur du kan komma fram till ett tydligt syfte och mål för din affärsplanering.

Ett frågetecken

Den här artikeln är en del av vår artikelserie om affärsplanering och affärsstrategier. Du hittar fler artiklar i serien genom att klicka på länken nedan. 

Till GoalEnvisions artikelserie om affärsplanering

 

Förståelse av Syfte och Mål

 

Syfte: Syftet är den övergripande anledningen till att du genomför planeringen. Det svarar på frågan "Varför gör vi det här?" och ger en övergripande inriktning. Företagets syfte är ofta sammanfattat i dess "affärsidé" och beskriver vad företaget strävar efter att uppnå på en bred nivå.

 

Mål: Mål är specifika prestationer eller resultat som du vill uppnå. De är kvantifierbara och mätbara och svarar på frågan "Vad vill vi uppnå?". Mål ger dig konkreta riktmärken att arbeta mot och gör det möjligt att bedöma om du har lyckats.

 Strategiskt mål

Steg för Att Fastställa Syfte och Mål

 

1. Reflektera över företagets syfte: Börja med att reflektera över ditt företags övergripande syfte och varför det existerar. Vad är dess kärnuppdrag och värden? Detta kommer att hjälpa dig att förstå det större sammanhanget för dina mål.

 

2. Identifiera utmaningar och möjligheter: Ta tid att identifiera de utmaningar och möjligheter som ditt företag står inför. Vad är de viktigaste hindren som måste övervinnas, och var finns de bästa möjligheterna till tillväxt och framgång?

 

3. Sätt specifika mål: Formulera tydliga, specifika och mätbara mål. Använd SMART-kriterierna: Målen ska vara Specifika, Mätbara, Uppnåeliga, Relevanta och Tidsbestämda. Till exempel, istället för att säga "Öka försäljningen", kan du säga "Öka försäljningen med 10% under det kommande året".

Läs mer om SMARTa mål... 

4. Prioritera Målen: Om du har flera mål, prioritera dem i ordning av betydelse och brådska. Vilka mål är mest kritiska och bör prioriteras först?

 

5. Kommunicera Målen: Dela dina mål med ditt team och andra relevanta intressenter. Alla bör vara medvetna om vad som försöker uppnås och varför det är viktigt.

Läs mer om kommunikation i affärsplaneringen...

 

Exempel: Ett Företags Syfte och Mål

 

Låt oss ta ett exempel för att tydliggöra processen. Antag att du driver ett ekologiskt livsmedelsföretag med syftet att främja hälsosam och hållbar mat. Ett möjligt mål kan vara: "Öka företagets försäljning av ekologiska produkter med 15% under det kommande året för att främja hälsosamma och miljövänliga matvanor."

 

I detta exempel är syftet att främja hälsosam och hållbar mat, medan målet är att öka försäljningen med en specifik procentuell ökning. Detta ger en tydlig riktning och mätbarhet till företagets ansträngningar.

 

Sammanfattning

Att fastställa ett tydligt syfte och mål är grundläggande för affärsplaneringen. Genom att förstå ditt företags syfte, identifiera utmaningar och möjligheter, och formulera specifika och mätbara mål, kommer du att ha en stark grund för att skapa en effektiv plan som leder till framgång. I nästa kapitel kommer vi att utforska hur du kan utveckla strategier för att nå dina mål.

 

Två kvinnor med en laptop samt tecknade illustrationer runtomkring

Testa GoalEnvisions digitala strategiverktyg - enkelt och effektivt

Är du en entreprenör eller ledare med höga ambitioner? Vill du frigöra hela kraften i organisationen så att ni kan överträffa era affärsmål?

 

Då är GoalEnvision definitivt något för dig! Du kan prova verktyget utan kostnad i 30 dagar. Inga förpliktelser.

 

Prova GoalEnvisions guidade flöden, AI-assistent och strategiska hjälp för att planera, genomföra och följa upp er strategi på ett framgångsrikt sätt.