Loading
Dec 3 2023

Några centrala begrepp inom affärsplanering

I denna artikel visar vi på några centrala begrepp inom affärsplanering och hur de kan hjälpa dig att skapa en framgångsrik och hållbar strategi för ditt företag.

Den här artikeln är en del av vår artikelserie om affärsplanering och affärsstrategier. Du hittar fler artiklar i serien genom att klicka på länken nedan. 

Till GoalEnvisions artikelserie om affärsplanering

 

Term

Definition

Affärsstrategi

Den övergripande planen som beskriver hur ett företag kommer att uppnå sina långsiktiga mål.

Mission/Affärsidé

En kort och kärnfull beskrivning av företagets syfte och vad det strävar efter att uppnå. Läs mer om att formulera affärsidén...

Vision

En inspirerande framtidssyn som beskriver hur företaget ser ut när det har uppnått sina mål. Läs mer om att formulera visionen...

Mål

Konkreta prestationer eller resultat som företaget strävar efter att uppnå. Läs mer om mål...

SWOT-analys

En metod för att identifiera företagets Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. Läs mer om SWOT...

Målgrupp

Den specifika grupp av kunder eller marknader som företaget siktar på att nå och betjäna.

Konkurrensanalys

Utvärdering av konkurrenter och deras styrkor och svagheter för att identifiera möjligheter. Läs mer om att analysera situationen...

Marknadsanalys

En undersökning av marknaden för att förstå kundernas behov, preferenser och trender. Läs mer om att analysera situationen...

Strategisk plan

En detaljerad plan som beskriver hur företaget kommer att implementera sin affärsstrategi. Läs mer om strategiutveckling...

Kärnvärden

De grundläggande principer och övertygelser som styr företagets kultur och beslut.

Portföljhantering

Hanteringen av företagets olika affärsenheter, produkter eller tjänster för att maximera lönsamheten och tillväxten. Läs mer om resursallokering...

Implementering

Processen att omvandla strategiska planer till praktisk handling och genomförande. Läs mer om hur GoalEnvision hjälper dig implementera strategiska affärsplaner...

Balanserat styrkort

Ett strategiskt verktyg som används för att mäta och följa prestanda i olika aspekter av företagets verksamhet. Läs mer om balanserade styrkort i GoalEnvision...

Riskhantering

Identifiering, bedömning och hantering av potentiella risker som kan påverka företagets mål och strategier. Läs mer om riskhantering...

Taktisk planering

Planering av konkreta åtgärder och initiativ för att stödja företagets övergripande strategi. Läs mer om affärsplanering...

Två kvinnor med en laptop samt tecknade illustrationer runtomkring

Testa GoalEnvisions digitala strategiverktyg - enkelt och effektivt

Är du en entreprenör eller ledare med höga ambitioner? Vill du frigöra hela kraften i organisationen så att ni kan överträffa era affärsmål?

 

Då är GoalEnvision definitivt något för dig! Du kan prova verktyget utan kostnad i 30 dagar. Inga förpliktelser.

 

Prova GoalEnvisions guidade flöden, AI-assistent och strategiska hjälp för att planera, genomföra och följa upp er strategi på ett framgångsrikt sätt.