Loading
Dec 12 2023

Smart målformulering – vad är SMART-modellen?

Vinnare som står på podium

Att sätta mål är en central del av affärsplaneringen, och det är avgörande att dessa mål är realistiska och mätbara. SMART-mål är ett effektivt ramverk som hjälper dig att formulera mål som är specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbegränsade. I detta kapitel kommer vi att utforska hur du kan sätta mål enligt SMART-modellen för att driva din plan framåt.

Pratbubbla med frågetecken

Den här artikeln är en del av vår artikelserie om affärsplanering och affärsstrategier. Du hittar fler artiklar i serien genom att klicka på länken nedan. 

 

Till GoalEnvisions artikelserie om affärsplanering

 

Vad är SMART-mål?

SMART är en förkortning som står för:

 • Specifika (Specific): Målen bör vara tydligt och konkret formulerade. Undvik vaghet och oklarheter. Besvara frågorna "Vad vill vi uppnå?" och "Varför är det viktigt?"

 • Mätbara (Measurable): Mål måste vara mätbara så att du kan bedöma framstegen. Definiera hur du kommer att mäta framgången och vilka nyckeltal eller indikatorer du kommer att använda.

 • Accepterade (Accepted): Mål bör vara realistiska och uppnåeliga. De ska vara accepterade av den som är ansvarig för att uppnå målen.

 • Relevanta (Relevant): Målen bör vara relevanta för ditt syfte och din strategi. De ska stödja den övergripande visionen och inte vara avvikande.

 • Tidsbestämda (Time-bound): Mål måste ha en tydlig tidsram. Definiera när målet ska uppnås, vilket skapar en känsla av ansvar och press för att följa planen.

Läs mer om den utvecklade SMARTER-modellen i GoalEnvision...

 

Ett pekfinger

Vad är SMART målformulering?

SMART är en förkortning som står för:

  • Specifika (Specific): Målen bör vara tydligt och konkret formulerade. Undvik vaghet och oklarheter. Besvara frågorna "Vad vill vi uppnå?" och "Varför är det viktigt?"

  • Mätbara (Measurable): Mål måste vara mätbara så att du kan bedöma framstegen. Definiera hur du kommer att mäta framgången och vilka nyckeltal eller indikatorer du kommer att använda.

  • Accepterade (Accepted): Mål bör vara realistiska och uppnåeliga. De ska vara accepterade av den som är ansvarig för att uppnå målen.

  • Relevanta (Relevant): Målen bör vara relevanta för ditt syfte och din strategi. De ska stödja den övergripande visionen och inte vara avvikande.

  • Tidsbestämda (Time-bound): Mål måste ha en tydlig tidsram. Definiera när målet ska uppnås, vilket skapar en känsla av ansvar och press för att följa planen.

 

Steg för Att Formulera SMART-mål

 • Klarlägg syfte och Vision: Innan du börjar formulera SMART-mål, se till att du har en klar förståelse av ditt företags övergripande syfte och vision. Dina mål bör vara i linje med dessa.

 • Specificera ditt mål: Formulera målet så specifikt som möjligt. Använd ett detaljerat och konkret språk för att undvika missförstånd.

 • Mätbara kriterier: Identifiera de mätbara kriterierna som du kommer att använda för att bedöma målets framgång. Vad kommer du att mäta och hur kommer du att göra det?

 • Realistisk Bedömning: Bedöm om målet är realistiskt och uppnåeligt med de tillgängliga resurserna och tidramen. Om det är alltför ambitiöst, överväg att justera det.

 • Relevans för Strategin: Kontrollera om målet är relevant och kopplat till din strategi. Se till att det stöder dina övergripande affärsmål.

 • Tidsbegränsning: Ange en tydlig tidsram för när målet ska uppnås. Detta ger en känsla av brådska och ansvar.

 

Exempel på SMART-mål

Låt oss ta ett exempel inom projektledning för att illustrera SMART-mål:

Generellt mål: Förbättra kundtillfredsställelse.

SMART-mål: Öka kundtillfredsställelsen med 15% genom att minska svarstiden på kundsupportförfrågningar från 24 timmar till 12 timmar inom de nästa 6 månaderna.

I det här exemplet är målet tydligt, mätbart, uppnåeligt, relevant och tidsbegränsat. Det ger en klar riktning för att förbättra kundtillfredsställelsen.

 

Sammanfattning

SMART målformulering är en kritisk del av planeringen. Genom att göra dina mål specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbegränsade ger du dig själv och ditt team en tydlig riktning och möjlighet att mäta framstegen. I nästa kapitel kommer vi att utforska hur du kan utveckla strategier för att nå dina SMART-mål

Två kvinnor med en laptop samt tecknade illustrationer runtomkring

Testa GoalEnvisions digitala strategiverktyg - enkelt och effektivt

Är du en entreprenör eller ledare med höga ambitioner? Vill du frigöra hela kraften i organisationen så att ni kan överträffa era affärsmål?

 

Då är GoalEnvision definitivt något för dig! Du kan prova verktyget utan kostnad i 30 dagar. Inga förpliktelser.

 

Prova GoalEnvisions guidade flöden, AI-assistent och strategiska hjälp för att planera, genomföra och följa upp er strategi på ett framgångsrikt sätt.