Loading
Maj 27 2023

Enkel SaaS-lösning för OKR: Upptäck Effektiviteten med GoalEnvision

Vinnare som står på podium

GoalEnvision är ett kraftfullt verktyg för organisationer och ledare som vill arbeta med OKR (Objectives and Key Results). Genom att använda GoalEnvision kan organisationer enkelt sätta upp, övervaka och genomföra sina strategiska mål. Verktyget är baserat på en utifrån-och-in-approach och placerar målen i fem framgångsperspektiv för att säkerställa att alla aspekter av organisationen tas hänsyn till.

Growth targets

Se vårt live-webinar om OKR i efterhand...

Vad är OKR?

OKR, som står för Objectives and Key Results, är en målstyrningsmetodik som hjälper organisationer att definiera och spåra mål och deras utfall. Denna ramverk fokuserar på att sätta ambitiösa och mätbara mål (Objectives) som är kopplade till konkreta, kvantifierbara nyckelresultat (Key Results).

OKR-metoden, som populariserades av företag som Google och Intel, är utformad för att främja tillväxt och förbättring genom att uppmuntra team och individer att sätta utmanande och inspirerande mål. Genom att tydligt definiera vad framgång innebär och hur den kan mätas, hjälper OKR organisationer att fokusera sina ansträngningar och resurser på det som verkligen driver framsteg och innovation.

GoalEnvision står ut med sin unika femnivåmodell som omfattar allt från övergripande vision till specifika tillväxtmål för OKR:

  1. Vision: Definiera företagets långsiktiga mål.
  2. Affärsidé: Beskriv vad företaget gör och vilka tjänster eller produkter det erbjuder.
  3. Tillväxtmål: Sätt specifika mål för tillväxt.
  4. Strategiska Mål: Identifiera viktiga initiativ och åtgärder för att nå tillväxtmålen.
  5. Resurser och Förutsättningar: Identifiera nödvändiga resurser och förutsättningar, såsom personal, teknik och finansiering​​.

En av fördelarna med GoalEnvision är att det är en SaaS-baserad OKR-lösning, vilket innebär att det är lätt att komma igång och att det inte kräver någon installation eller underhåll. Dessutom är verktyget lätt att använda och kan anpassas efter organisationens specifika behov.

En annan fördel med GoalEnvision är att det möjliggör för organisationer att definiera sina mål på ett tydligt och mätbart sätt. Genom att använda mått som mäter målets framsteg och en ansvarig person för varje mål, kan organisationer enkelt övervaka och följa upp på hur deras mål går.

GoalEnvision har också en unik funktion som låter organisationer definiera förutsättningar för att nå målen. Dessa förutsättningar faller inom tre kategorier; Struktur, Förmåga och Energi. Genom att övervaka förutsättningarna kan organisationer säkerställa att de har rätt verktyg, kunskaper och motivation för att nå sina mål.

En annan fördel med GoalEnvision är att verktyget kan integreras med andra populära verktyg som Google Workspace, Office 365, Slack och Trello. Detta gör det lätt för organisationer att koppla diskussioner, uppgifter och dokument till de strategiska målen och dess förutsättningar.

Slutligen, genom att använda GoalEnvision kan organisationer skapa en kultur av transparens och ansvarighet. Genom att sätta upp tydliga mål och övervaka deras framsteg kan organisationer säkerställa att alla i organisationen är inriktade på samma mål och arbetar mot samma vision.

Sammanfattningsvis är GoalEnvision ett utmärkt verktyg för organisationer och ledare som vill arbeta med OKR. Genom att använda verktyget kan organisationer enkelt sätta upp, övervaka och genomföra sina strategiska mål på ett tydligt och mätbart sätt. 

 


🌟 Utforska GoalEnvision – Din väg till strategisk framgång 🌟

Vill du lyfta din affärsstrategi till nya höjder? GoalEnvision erbjuder en intuitiv lösning för att sätta och följa upp mål, vilket leder till mätbara framsteg och framgång. Oavsett om du är en rutinerad ledare eller ny inom strategisk planering, är GoalEnvision designat för att möta just dina unika behov. Påbörja din resa mot strategiska triumfer – prova GoalEnvision utan kostnad idag!

Börja din framgångsresa med GoalEnvision nu!


 

 

Tillväxtmål och Strategiska Mål

I GoalEnvision skiljer man på tillväxtmål och strategiska mål. Tillväxtmål är flexibla och kan vara vad som helst som leder till tillväxt. De bör formuleras som om de redan har uppnåtts för att tydligt beskriva den önskade framgången. Å andra sidan är strategiska mål mer konkreta och syftar till att beskriva hur tillväxtmålen ska uppnås​​.

Översikt

 

Delegationsmetoden: Ökad Engagemang och Effektivitet

GoalEnvision använder en metod för att delegera ansvar för strategiska mål inom organisationen. Detta ökar ägande och engagemang samt främjar effektivitet och flexibilitet. Genom denna metod kan varje avdelnings kompetens och bidrag utnyttjas för att uppnå strategiska mål på ett mer effektivt och holistiskt sätt​​.

 

Här är fem fördelar med att använda GoalEnvision för OKR:

  1. Enkel och lättanvänd SaaS-lösning
  2. Tydligt och mätbart uppställda mål
  3. Möjlighet att definiera och övervaka förutsättningar för att nå målen
  4. Integration med andra populära verktyg
  5. Skapar en kultur av transparens och ansvarighet