Loading
Maj 27 2023

GoalEnvision för tjänste- och konsultföretag

GoalEnvision är det perfekta verktyget för tjänste- och konsultföretag som vill ha en strukturerad och effektiv strategisk målsättning och genomförande. Med GoalEnvision kan du placera dina mål i fem framgångsperspektiv och definiera mått för att mäta framsteg i varje perspektiv. Du kan också definiera ansvariga personer och förutsättningar som måste uppfyllas för att nå dina mål.

Framgångsindex för tjänste- och konsultföretag

En av de vanligaste utmaningarna för konsultföretag är att hålla koll på alla projekt och kunder samtidigt som man arbetar med att få in nya affärer. GoalEnvision hjälper till att hålla fokus på de strategiska målen samtidigt som man arbetar med operativa system som t.ex. ärendehantering eller CRM.

En annan utmaning är att ha en överblick över medarbetarnas kompetenser och arbetsmiljö. GoalEnvision erbjuder möjlighet att sätta mål inom medarbetarperspektivet och följa upp dessa med enkätundersökningar eller expertomdömen. Detta kan hjälpa till att förbättra arbetsmiljön och öka medarbetarnas motivation och engagemang.

En tredje utmaning är att ha en överblick över ekonomin och att kunna ta beslut baserat på data. GoalEnvision erbjuder möjlighet att mäta ekonomiskt resultat av de strategiska målen och att koppla ihop verktyget med ekonomisystem för att få en bättre överblick.

En fjärde utmaning är att hålla koll på marknaden och konkurrenterna. GoalEnvision hjälper till att placera målen inom marknadsperspektivet och att ha en överblick över omvärldsbevakning, målgrupper och kundnöjdhet.

En femte utmaning är att ha en överblick över interna processer och produktionsprestanda. GoalEnvision erbjuder möjlighet att sätta mål inom verksamhetsperspektivet och att följa upp dessa med objektiva mått som t.ex. genomsnittlig handläggningstid eller antal kundbesök.

GoalEnvision är det perfekta verktyget för tjänste- och konsultföretag som vill ha en strukturerad och effektiv strategisk målsättning och genomförande. Med GoalEnvision kan du hantera utmaningar inom marknadsförståelse, försäljning, verksamhet, medarbetare och ekonomi på ett strukturerat sätt och mäta framsteg mot dina mål.

 


🌟 Utforska GoalEnvision – Din väg till strategisk framgång 🌟

Vill du lyfta din affärsstrategi till nya höjder? GoalEnvision erbjuder en intuitiv lösning för att sätta och följa upp mål, vilket leder till mätbara framsteg och framgång. Oavsett om du är en rutinerad ledare eller ny inom strategisk planering, är GoalEnvision designat för att möta just dina unika behov. Påbörja din resa mot strategiska triumfer – prova GoalEnvision utan kostnad idag!

Börja din framgångsresa med GoalEnvision nu!


 

Här är fem områden där GoalEnvision är särskilt bra för tjänste- och konsultföretag:

  1. Marknadsförståelse: Med GoalEnvision kan du definiera mål för marknadsförståelse och mäta framsteg mot målen. Du kan också definiera förutsättningar som måste uppfyllas för att nå målen, t.ex. att genomföra en kundundersökning eller analysera konkurrenter.
  2. Försäljning: Med GoalEnvision kan du definiera mål för försäljning och mäta framsteg mot målen. Du kan också definiera förutsättningar som måste uppfyllas för att nå målen, t.ex. att utveckla en säljplan eller genomföra en kampanj.
  3. Verksamhet: Med GoalEnvision kan du definiera mål för interna processer och mäta framsteg mot målen. Du kan också definiera förutsättningar som måste uppfyllas för att nå målen, t.ex. att förbättra kvaliteten på tjänsterna eller att utveckla nya rutiner.
  4. Medarbetare: Med GoalEnvision kan du definiera mål för medarbetare och mäta framsteg mot målen. Du kan också definiera förutsättningar som måste uppfyllas för att nå målen, t.ex. att utveckla medarbetarnas kompetenser eller att förbättra arbetsmiljön.
  5. Ekonomi: Med GoalEnvision kan du definiera mål för ekonomiska resultat och mäta framsteg mot målen. Du kan också definiera förutsättningar som måste uppfyllas för att nå målen, t.ex. att öka intäkterna eller att minska kostnaderna.