Loading
< Alla artiklarKategorier: Ledarskap
Mars 24 2022, 3 min att läsa

Stefan Söderfjäll berättar om mål i GoalEnvision (Del 2: Vad är ett mål?)

De allra flesta organisationer jobbar med mål på ett eller annat sätt. De har mål för hela verksamheten och ofta bryts de här övergripande målen ner på avdelningsnivå, gruppnivå och kanske ända ner på individnivå.

 

Målen kan se olika ut och vara i olika tidsperspektiv och beskriva olika företeelser, men de allra flesta organisationer jobbar på ett eller annat sätt uttalat med mål. Forskningen på mål är också omfattande, och den säger att överlag när vi människor formulerar ett mål med vårt beteende eller våra prestationer, så har det en positiv effekt på vårt beteende och våra prestationer. 

Den här forskningen är dock inte hundra procent överensstämmande med den upplevelse och den bild som människor i arbetslivet alltid har av att jobba med mål. Om du träffar människor i olika organisationer och frågar vad de tycker om organisationens målprocesser och vilka mål de jobbar mot, så möts du ofta av frustration och missnöje. Många tycker målen är för luddiga, de är för många, de är motsägelsefulla, de känner sig inte delaktiga och involverade, de tycker det saknas riktig uppföljning, de känner inte att målen är relevanta och de tycker att det mest blir ett sätt att kontrollera. 

Så de här upplevelserna står alltså, delvis i alla fall, i kontrast till den forskning som finns på mål. Och utmaningen blir då; hur kan du täppa till det här glappet så att människor  faktiskt beskriver någonting som vi definitivt ser som någonting positivt och önskvärt när vi formulerar mål. Och ett bra första steg är att definiera vad vi menar med ett mål. Det är utgångspunkten för att vi ska få mål att fungera. 

Mål är någonting som bara finns i fantasin. Det är en föreställning, någonting som vi människor med vårt tänkande föreställer oss som ligger i framtiden. Det kan vara en sekund i framtiden, en minut, en vecka, tre månader, ett år och så vidare. Målet beskriver något som ligger i framtiden som vi vill uppnå, eller möjligen undvika, och som vi är beredda att agera på. När vi har en så pass klar bild över vad vi vill uppnå och vi är beredda att ta handling för att uppnå det så har vi ett mål. 

Vi kan diskutera målet i arbetsgruppen eller på avdelningen. Vi kan komma överens om målet. Vi kan också fördela ansvar och arbetsresurser för hur vi ska bidra var och en på sitt sätt för att nå det här gemensamma målet. Lyckas vi med detta påverkar det vår motivation, våra ansträngningar, vårt beteende, vår drivkraft så att verksamheten gynnas utav det. Dessutom gynnas vi själva kanske av högre välmående och bättre prestationer.

Sammanfattningsvis är alltså ett mål något som beskriver en fantasi om en önskvärd framtid som vi är beredda att agera på för att uppnå.

Du hittar hela serien med Stefans filmer om mål här...

Om Stefan Söderfjäll

Filosofie Doktor i Psykologi Stefan Söderfjäll har studerat vårt mänskliga beteende i drygt 20 år. Stefan vill föra ut forskningsbaserad kunskap framförallt om hur vi beter oss i arbetslivet. Stefan Söderfjäll är en av skaparna till det svenska digitala verktyget för målstyrning, GoalEnvision. GoalEnvision är ett kraftfullt verktyg för dig som vill sätta mål tillsammans i företaget. GoalEnvision ger tips på framgångsrika mål och en enkel metodik för att få alla att få rätt saker gjorda.

Om Av Stefan Söderfjäll, författare och doktor i psykologi

Stefan Söderfjäll är filosofie doktor i Psykologi och har spenderat drygt 20 år med att föra ut forskningsbaserad kunskap om hur vi beter oss, framförallt om hur vi beter oss i arbetslivet.

Dela denna artikel

Gillade du den här artikeln? Här finns fler artiklar...

Mars 25 2022, 1 min att läsa

Stefan Söderfjäll är filosofie doktor i Psykologi och har spenderat drygt 20 år med att föra ut forskningsbaserad kunskap om hur vi beter oss, framförallt om hur vi beter oss i arbetslivet. 

Mars 23 2022, 3 min att läsa

Vi människor har en mer utvecklad förmåga att tänka i termer av framtida önskvärda tillstånd, än vad som är fallet med andra levande arter och livsformer.

Två kvinnor med en laptop samt tecknade illustrationer runtomkring

Testa GoalEnvisions digitala strategiverktyg - enkelt och effektivt

Är du en entreprenör eller ledare med höga ambitioner? Vill du frigöra hela kraften i organisationen så att ni kan överträffa era affärsmål?

 

Då är GoalEnvision definitivt något för dig! Du kan prova verktyget utan kostnad i 30 dagar. Inga förpliktelser.

 

Prova GoalEnvisions guidade flöden, AI-assistent och strategiska hjälp för att planera, genomföra och följa upp er strategi på ett framgångsrikt sätt.