Loading
< Alla artiklarKategorier: Ledarskap
Mars 17 2022, 3 min att läsa

Stefan Söderfjäll berättar om mål i GoalEnvision (Del 9: Mål ska vara svåra!)

Vad är paradoxen som uppstår när man talar om måluppfyllelse? Varför är måluppfyllelse inte det viktiga? Här besvaras frågor om måluppfyllelse.

 

 

Forskning har visat att utöver att mål ska vara tydliga, så bör då också vara svåra, det vill säga de bör kräva en ansträngning. Och den här svårighetsgraden på mål, den bör vara så pass hög så att vi inte med säkerhet alltid når de mål vi formulerar, utan sannolikt så är det så att de bör vara så högt formulerade så att vi regelbundet misslyckas att nå upp till våra mål. Och i experimentella studier där man testar att vrida upp svårighetsgraden i målformuleringar, så ser man att vår prestation, vårt lärande och våra beteenden fortsätter att utvecklas positivt ändå upp till 90 procents misslyckad måluppfyllelse. 

Vi bör formulera mål som är så pass svåra att vi regelbundet misslyckas att nå dem. Och här i ligger då en paradox för att vi väldigt många verksamheter så pratar man väldigt mycket om vikten av måluppfyllelse. Man sätter lön utifrån måluppfyllelse, man har bonussystem kopplat till måluppfyllelse, man har olika typer av tävlingar kopplat till måluppfyllelse. 

Det är inte måluppfyllelsen som är det viktiga, utan ett mål ska ju enbart formuleras på ett sånt sätt så att det maximerar utfallet på den dimension på kring vilket vi har formulerat ett mål. Om vi då formulerar ett mål som ligger långt över vår  möjlighet att nå målet, men det faktiskt påverkar vår faktiska prestation och vår faktiska beteenden, då är ju det det mål vi ska formulera. Om det innebär då att vi ibland behöver misslyckas med att nå våra mål för att det ska ha maximal inverkan på våra prestationer och våra beteenden, så bör vi formulera mål på den nivån där vi faktiskt regelbundet misslyckas. Det naturligtvis oerhört viktigt att vi inte knyter incitament till måluppfyllelse som sådan, utan om vi ska ha incitament så bör de vara knutna till den faktiska prestationen, vad vi faktiskt får ur händerna. Och då är det naturligtvis oerhört viktigt att vi inte knyter incitament till måluppfyllelse som sådan, utan om vi ska ha incitament så bör de vara knutna till den faktiska prestationen, vad vi faktiskt får ur händerna. 

Så summa summarum, formulera mål som är svåra och utmanande, som man regelbundet misslyckas att uppnå. Och kom ihåg att det är inte måluppfyllelsen som är det enskilt viktigaste, utan det är vad målet gör med de faktiska beteendena, de faktiska prestationerna och de faktiska resultaten.

Du hittar hela serien med Stefans filmer om mål här...

Om Stefan Söderfjäll

Filosofie Doktor i Psykologi Stefan Söderfjäll har studerat vårt mänskliga beteende i drygt 20 år. Stefan vill föra ut forskningsbaserad kunskap framförallt om hur vi beter oss i arbetslivet. Stefan Söderfjäll är en av skaparna av det svenska digitala verktyget för målstyrning, GoalEnvision. GoalEnvision är ett kraftfullt verktyg för dig som vill sätta mål tillsammans i företaget. GoalEnvision ger tips på framgångsrika mål och en enkel metodik för att få alla att få rätt saker gjorda.

Om Av Stefan Söderfjäll, författare och doktor i psykologi

Stefan Söderfjäll är filosofie doktor i Psykologi och har spenderat drygt 20 år med att föra ut forskningsbaserad kunskap om hur vi beter oss, framförallt om hur vi beter oss i arbetslivet.

Dela denna artikel

Gillade du den här artikeln? Här finns fler artiklar...

Mars 17 2022, 3 min att läsa

Ska man ha individuella eller ska man ha gemensamma mål? Hur bör man tänka kring dessa typer mål? Här besvaras frågor om individuella och gemensamma mål.

Mars 16 2022, 3 min att läsa

Hur viktigt är det med uppföljning av formulerade mål? Vad handlar det egentligen om? Vad ger det för olika typer av möjligheter? Här besvaras frågor om uppföljning.