Loading
Jan 4 2024

SWOT och Konsekvensanalys

Nu när du har din SWOT-analys - dina styrkor, svagheter, möjligheter och hot - är det dags att ta nästa steg. Hur använder man denna information för att skapa en strategisk plan? Det är här konsekvensanalysen kommer in.

Läs mer om hur du gör en SWOT för ditt företag...

Ställa Styrkor och Svagheter mot Möjligheter och Hot

Tänk dig att du står vid korsningen i en labyrint. Bakom dig är dina styrkor och svagheter, dina erfarenheter och utrustning. Framför dig är vägar fyllda med möjligheter och hot, varje väg leder till olika utfall. Hur väljer du rätt väg? Det är dags att ställa vad du har mot vad som kan vara.

Styrkor och Möjligheter: Skapa Fördelar

Här kombinerar du det du är bäst på med de gyllene möjligheterna framför dig. Om en av dina styrkor är innovation och det finns en växande trend med hållbar teknologi, kan du använda din innovation för att skapa nya gröna lösningar. 

Svagheter och Hot: Minimera Risker

Att känna till dina svagheter och de potentiella hoten låter dig skapa en plan för att skydda dig. Om en svaghet är brist på erfaren personal och ett hot är en ny konkurrent, kan du överväga partnerskap eller utbildningar för att stärka ditt team. 

Styrkor och Hot: Försvara och Innovera

Använd dina styrkor för att möta och övervinna de hot som finns. Om du är känd för din kundservice och ett hot är en ny marknadstrend som kräver snabbare service, använd din styrka för att utveckla innovativa kundlösningar. 

Svagheter och Möjligheter: Överbygga och Kapitalisera

Även dina svagheter kan vändas till fördelar om du matchar dem smart mot möjligheterna. Om du har begränsad tillgång till en marknad (svaghet) men en ny teknologi gör det möjligt att nå globalt (möjlighet), investera i denna teknologi för att utöka din räckvidd. 

Konsekvensanalysens roadmap

Genom att ställa dina interna styrkor och svagheter mot de externa möjligheterna och hoten, skapar du en roadmap. Varje kombination ger insikter om hur du kan använda det du har för att navigera det som kommer. Det handlar om att vara proaktiv, strategisk och flexibel.

 

Skapa Din Strategiska Plan

  1. Identifiera Kombinationer: Använd SWOT för att identifiera möjliga kombinationer och scenarier.
  2. Prioritera vägarna: Inte alla möjligheter är värda att utforska, och inte alla hot kräver omedelbar uppmärksamhet. Välj vilka som är mest kritiska eller lovande.
  3. Aktiviteter: För varje prioriterad kombination, utveckla en specifik aktionsplan. Vad behöver göras, av vem och när?
  4. Övervakning och Anpassning: Affärsvärlden förändras kontinuerligt. Ha regelbunden uppföljning för att se om planerna fortfarande är relevanta och anpassa dem vid behov.

Läs mer om strategiplanering...

Att använda konsekvensanalys för att skapa en strategisk plan är som att välja den bästa vägen i en labyrint baserat på din förståelse av labyrinten och din egen förmåga. Det är en dynamisk process som kräver förståelse, tålamod och beredskap att anpassa sig.

 

Två kvinnor med en laptop samt tecknade illustrationer runtomkring

Testa GoalEnvisions digitala strategiverktyg - enkelt och effektivt

Är du en entreprenör eller ledare med höga ambitioner? Vill du frigöra hela kraften i organisationen så att ni kan överträffa era affärsmål?

 

Då är GoalEnvision definitivt något för dig! Du kan prova verktyget utan kostnad i 30 dagar. Inga förpliktelser.

 

Prova GoalEnvisions guidade flöden, AI-assistent och strategiska hjälp för att planera, genomföra och följa upp er strategi på ett framgångsrikt sätt.